เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ข้อมูลสถานที่พัก
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ธ.ค. 2558
10 ธ.ค. 2558
11 ธ.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   
  smileyเกียรติบัตรการแข่งขันsmiley
เกียรติบัตรการแข่งขัน สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกซ้อม  สามารถพิมพ์ได้ทางระบบเท่านั้น โดยระบบจะเปิดให้จัดพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16  ธันวาคม  2558 เป็นต้นไป
 
  ประกาศของ หมวดคอมพิวเตอร์
1. กิจกรรมใดที่ผู้แข่งขันต้องใช้หูฟังและไมโครโฟน ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาด้วยตนเอง
2. กิจกรรมใดที่กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดตั้งโปรแกรมที่เตรียมมาด้วยตนเอง ให้เตรียมบันทึกโปรแกรมดังกล่าวมาในแผ่นซีดีรอมและแฟลชไดรพ์
 
  หัวข้อเรื่องการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
(
วันแข่งขันใช้วิธิการจับฉลาก)
          - นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
          - นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ฯ
          - นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาทุกสังกัดและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (สพป.)       
         1. อาเซียน
         2. เศรษฐกิจพอเพียง
         3. โรงเรียนของฉัน
         4. ลอยกระทง
         5. วันพ่อ
         6. วันปีใหม่
 
  หัวข้อเรื่อง  การวาดภาพระบายสี เฉพาะโรงเรียนเรียนร่วม  ทุกรายการแข่งขัน ให้วาดภาพระบายสีตามจินตนาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากเรื่องที่กำหนดให้ 
ระดับชั้น ป.1 – ป.6     
1.อาเซียนร่วมใจ
2.การรักษาสิ่งแวดล้อม
3.ความฝันของหนู
ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
1.อาเซียนร่วมใจ
2.พ่อหลวงของเรา
3.ยาเสพติดพิษร้าย
4.ปักษ์ใต้บ้านเรา
 
 
 
  การแก้ไขรายชื่อ-เปลี่ยนตัว
1. รายชื่อโรงเรียนที่ขอแก้ไขรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และยังไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากดำเนินการผิดประเภท คลิ๊ก ภายใน 25 พ.ย. 2558
2. สำหรับโรงเรียนที่ขอเปลี่ยนตัวไว้ในระบบแล้ว และยังไม่ได้รับอนุญาต ขอให้จัดส่งเอกสารการขอเปลี่ยนตัว คลิ๊ก ทาง e-mail : [email protected] (เฉพาะโรงเรียนที่ดำเนินการไว้ในระบบแล้วเท่านั้น) ภายใน 25 พ.ย. 2558
3. โรงเรียนที่ประสงค์จะเปลี่ยนตัว และยังไม่ได้ดำเนินการไว้ในระบบ  ให้จัดทำเอกสารการขอเปลี่ยนตัวให้เรียบร้อย และนำไปยื่นในวันแข่งขัน ณ จุดแข่งขันเท่านั้น ไม่ต้องจัดส่งเอกสารให้ สพป.สงขลา เขต 1
 
 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
- นักบินน้อย สพฐ.  เปลี่ยนไปแข่งขันที่ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- กิจกรรมของนักเรียนเรียนร่วม  เปลี่ยนไปแข่งขันที่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- คอมพิวเตอร์ กิจกรรมเดิมที่แข่งขันที่ โรงเรียนบ้านคลองหวะ เปลี่ยนไปแข่งขันที่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากตารางการแข่งขัน
 
 
การขอแก้ไข-เปลี่ยนตัว จะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยทุกครั้ง
 เอกสารการขอแก้ไข-เปลี่ยนตัว
 
  แนวปฏิบัติการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพป. สงขลา เขต 1  ภายใน 23 พ.ย. 2558 เพื่อประสานดำเนินการต่อไป                                                   
ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 
16.2 การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้
16.2 การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
        1) ทีม 2-3 คน   เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
       2) ทีม 4-6 คน    เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
      3) ทีม 7-10 คน   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
      4) ทีม 11-20 คน   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
     5) ทีม 20 คน ขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

ขั้นตอนการแก้ไข-เปลี่ยนตัว
ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว
 ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ในระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง
ดาวน์โหลดเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา คลิก 
แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1 ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 14-23 พ.ย.2558 ทางเว็บไซต์
 
 
 แจ้งความประสงค์สำรองที่พัก
สำหรับการเข้าพักในโรงเรียนสังกัด สพป.สงขลา เขต ๑ และเขต ๒ ติดต่อโดยตรงที่ นายธันวา ลิ่มสถาพร รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1  โทรศัพท์ 086-960-4375
 
  การจัดส่งเอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์
     ให้ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ หรือส่งภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ถึง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
     ๒ ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
 
  การประกวดแข่งขันภาพยนต์สั้น
     ให้ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ หรือส่งภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ถึง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
     ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ประกอบด้วย
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน ๕ ชุด
   - DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน ๕ แผ่น
   - บทภาพยนตร์จำนวน ๕ เล่ม
 
  เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี และคอมพิวเตอร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากตารางการแข่งขัน  
  smileyผู้รับผิดชอบและประสานงานฝ่ายต่าง ๆsmiley  
  ลำดับที่การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 จังหวัดสงขลา  
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ พื้นที่จัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ จัดสรรให้แต่ละเขต ขนาด กว้าง 6 เมตร ลึก 4 เมตร
 
 

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-12 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  14-16 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ =>  17-23 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  24 - 25 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  26 - 28 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  2 - 8 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสงขลา =>  9 - 11  ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 1,427
จำนวนทีม 3,425
จำนวนนักเรียน 10,671
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,956
จำนวนกรรมการ 851
ครู+นักเรียน 16,627
ครู+นักเรียน+กรรมการ 17,478
ประกาศผลแล้ว 166/166 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 11
สัปดาห์นี้ 14
สัปดาห์ที่แล้ว 4
เดือนนี้ 79
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 79
ทั้งหมด 924,186
 

  แผนผังสถานที่แข่งขัน
โรงเรียนศรีนคร อ.หาดใหญ่