หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 43 30 69.77% 4 9.3% 3 6.98% 6 13.95% 43
2 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 67 27 45% 8 13.33% 12 20% 13 21.67% 60
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 43 21 50% 6 14.29% 8 19.05% 7 16.67% 42
4 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 51 17 36.17% 12 25.53% 6 12.77% 12 25.53% 47
5 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 36 15 42.86% 6 17.14% 5 14.29% 9 25.71% 35
6 โรงเรียนบ้านจุโป 58 12 24.49% 13 26.53% 7 14.29% 17 34.69% 49
7 โรงเรียนบ้านแหร 27 9 34.62% 5 19.23% 6 23.08% 6 23.08% 26
8 โรงเรียนบ้านนาข่อย 24 9 39.13% 3 13.04% 6 26.09% 5 21.74% 23
9 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 48 8 22.86% 6 17.14% 5 14.29% 16 45.71% 35
10 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 24 8 36.36% 6 27.27% 5 22.73% 3 13.64% 22
11 โรงเรียนบ้านราโมง 32 7 23.33% 4 13.33% 7 23.33% 12 40% 30
12 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 23 6 26.09% 5 21.74% 6 26.09% 6 26.09% 23
13 โรงเรียนบ้านโต 56 5 10.64% 9 19.15% 13 27.66% 20 42.55% 47
14 โรงเรียนธีรวิทยา 31 5 16.13% 6 19.35% 10 32.26% 10 32.26% 31
15 โรงเรียนบ้านเยาะ 32 5 23.81% 5 23.81% 2 9.52% 9 42.86% 21
16 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 20 4 23.53% 8 47.06% 1 5.88% 4 23.53% 17
17 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 16 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 5 38.46% 13
18 โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 17 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 7 53.85% 13
19 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 12 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 11
20 โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 24 2 10% 8 40% 4 20% 6 30% 20
21 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 24 2 9.09% 4 18.18% 8 36.36% 8 36.36% 22
22 โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 23 2 11.11% 3 16.67% 2 11.11% 11 61.11% 18
23 โรงเรียนวชิรศึกษา 15 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 7 50% 14
24 โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
25 โรงเรียนบ้านปะเด็ง 14 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
26 โรงเรียนบ้านยะรม 14 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 4 44.44% 9
27 โรงเรียนบ้านธารมะลิ 18 1 5.88% 3 17.65% 6 35.29% 7 41.18% 17
28 โรงเรียนบ้านศรีนคร 14 1 7.69% 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 13
29 โรงเรียนบ้านมาลา 21 1 7.14% 3 21.43% 4 28.57% 6 42.86% 14
30 โรงเรียนบ้านวังศิลา 14 1 7.69% 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 13
31 โรงเรียนบ้านบัวทอง 15 1 10% 1 10% 2 20% 6 60% 10
32 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 25 0 0% 5 35.71% 4 28.57% 5 35.71% 14
33 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 20 0 0% 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 7
34 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 31 0 0% 2 9.52% 3 14.29% 16 76.19% 21
36 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 15 0 0% 0 0% 2 13.33% 13 86.67% 15
37 โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม 095-0362271
นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 083-5299948
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]