หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 777 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Imprompto Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง บัวชมพู 9 ต.ค. 2558 10.30-11.30 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
2 778 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Imprompto Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง บัวชมพู 9 ต.ค. 2558 13.00-14.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
3 779 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Imprompto Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง บัวชมพู 9 ต.ค. 2558 11.30-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
4 780 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง บัวชมพู 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
5 781 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง บัวชมพู 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
6 782 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 9 ต.ค. 2558 10.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
7 783 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 9 ต.ค. 2558 10.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
8 784 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 9 ต.ค. 2558 10.00-11.30 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
9 785 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 9 ต.ค. 2558 10.00-11.30 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
10 786 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2,ป.4/3 9 ต.ค. 2558 10.00-10.30 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
11 787 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2,ป.4/3 9 ต.ค. 2558 10.30-11.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที


นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม 095-0362271
นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 083-5299948
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]