หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 773 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" หอประชุม ชั้น 2 ห้อง โถง 9 ต.ค. 2558 10.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
2 775 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2558 10.00-11.30 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
3 776 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2558 10.00-11.30 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที


นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม 095-0362271
นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 083-5299948
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]