หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองเบตง 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองเบตง 10 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองเบตง 10 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองเบตง 9 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองเบตง 9 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที


นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม 095-0362271
นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 083-5299948
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]