หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 , ป.1/3 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 , ป.1/3 10 ต.ค. 2558 13.00-15.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 , ป.2/4 10 ต.ค. 2558 13.00-15.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2, ป1/3 10 ต.ค. 2558 13.00-15.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 10 ต.ค. 2558 13.00-15.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) โรงอาหาร 9 ต.ค. 2558 10.00-11.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) โรงอาหาร 9 ต.ค. 2558 10.00-11.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) โรงอาหาร 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) โรงอาหาร 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) โรงอาหาร 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) โรงอาหาร 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที


นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม 095-0362271
นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 083-5299948
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]