หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) สนามหน้าอาคาร 4 10 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) สนามหน้าอาคาร 2 9 ต.ค. 2558 10.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที 10 โมง เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 10 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 10 ต.ค. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที


นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม 095-0362271
นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 083-5299948
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]