หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศาลาประชาคม  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  
3 โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองเบตง  
4 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)  
5 โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"  

นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม 095-0362271
นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 083-5299948
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]