สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบาละ 17 3 1 0 21
2 บ้านหลักเขต 13 6 0 2 19
3 บ้านคลองน้ำใส 10 3 1 0 14
4 บ้านตะบิงติงงี 9 4 1 0 14
5 บ้านกาตอง 9 4 0 1 13
6 บ้านตังกาเด็ง 8 5 1 3 14
7 บ้านลูโบ๊ะปันยัง 8 2 0 0 10
8 บ้านกือลอง 8 0 0 0 8
9 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 7 2 1 2 10
10 บ้านปาแดรู 7 0 3 0 10
11 บ้านลากอ 6 4 1 1 11
12 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 6 2 0 1 8
13 บ้านป่าหวัง 6 1 0 0 7
14 บ้านยะหา 5 4 5 1 14
15 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 5 3 1 0 9
16 บ้านทำนบ 5 1 0 0 6
17 บ้านลาแล 5 0 1 0 6
18 บ้านนิบง 5 0 0 0 5
19 บ้านซีเยาะ 4 5 3 1 12
20 บ้านบันนังดามา 4 4 1 0 9
21 บ้านบาโงยซิแน 4 4 1 0 9
22 เขื่อนบางลาง 4 3 1 1 8
23 บ้านเจาะตาแม 4 2 0 0 6
24 อาสินศึกษา 4 1 1 1 6
25 บ้านวังสำราญ 3 2 1 0 6
26 บ้านคีรีลาดพัฒนา 3 1 1 0 5
27 บ้านเจาะปันตัง 3 1 0 0 4
28 บ้านตาชี 3 1 0 0 4
29 บ้านละแอ 3 0 1 1 4
30 บ้านสันติ 2 5 0 1 7
31 บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 2 3 1 2 6
32 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 2 2 1 0 5
33 บ้านบันนังกูแว 2 2 0 0 4
34 บ้านบางลาง 2 1 2 0 5
35 บ้านรานอ 2 1 2 0 5
36 สามัคคี 2 1 2 0 5
37 บ้านธารทิพย์ 2 1 1 1 4
38 บ้านทรายแก้ว 2 0 0 0 2
39 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 1 6 1 1 8
40 บ้านกาโสด 1 3 1 0 5
41 บ้านบาเจาะ 1 3 0 0 4
42 บ้านตันหยง 1 2 3 0 6
43 บ้านบายอ 1 1 1 1 3
44 บ้านยือนัง 1 1 1 0 3
45 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 1 1 0 0 2
46 บ้านสาคู 1 1 0 0 2
47 ท่าละมัย 1 0 2 0 3
48 บ้านพงกูแว 1 0 1 0 2
49 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 1 0 1 0 2
50 เตรียมปัญญา 1 0 0 1 1
51 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 1 0 0 0 1
52 บ้านปะแต 0 2 1 0 3
53 บ้านลีตอ 0 2 0 0 2
54 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 0 1 1 1 2
55 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 0 1 0 0 1
56 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 0 1 0 0 1
57 นืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 0 1 0 0 1
58 บ้านคชศิลา 0 1 0 0 1
59 บ้านวังหิน 0 0 1 0 1
60 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 0 0 1 0 1
61 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 0 0 0 1 0
รวม 209 111 50 24 370