สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบาละ 12 5 2 19 17 3 1 0 21
2 บ้านคลองน้ำใส 6 3 1 10 10 3 1 0 14
3 บ้านลูโบ๊ะปันยัง 6 2 1 9 8 2 0 0 10
4 บ้านกาตอง 4 4 2 10 9 4 0 1 13
5 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 4 1 2 7 6 2 0 1 8
6 บ้านนิบง 3 1 0 4 5 0 0 0 5
7 เขื่อนบางลาง 3 0 0 3 4 3 1 1 8
8 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 3 0 0 3 4 2 1 0 7
9 บ้านหลักเขต 2 6 3 11 13 6 0 2 19
10 บ้านตังกาเด็ง 2 4 3 9 8 5 1 3 14
11 บ้านบันนังดามา 2 3 2 7 4 4 1 0 9
12 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 2 2 1 5 7 2 1 2 10
13 บ้านยะหา 2 1 2 5 5 4 5 0 14
14 บ้านทำนบ 2 1 1 4 5 1 0 0 6
15 บ้านลากอ 2 0 2 4 5 4 1 1 10
16 บ้านเจาะปันตัง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
17 บ้านตะบิงติงงี 1 4 1 6 8 3 1 0 12
18 บ้านเจาะตาแม 1 2 0 3 4 2 0 0 6
19 อาสินศึกษา 1 1 2 4 4 1 1 1 6
20 บ้านคีรีลาดพัฒนา 1 1 1 3 3 1 1 0 5
21 บ้านตาชี 1 1 0 2 3 1 0 0 4
22 บ้านธารทิพย์ 1 1 0 2 1 1 1 0 3
23 บ้านยือนัง 1 1 0 2 1 1 1 0 3
24 บ้านปาแดรู 1 0 1 2 7 0 3 0 10
25 บ้านลาแล 1 0 1 2 5 0 1 0 6
26 บ้านวังสำราญ 1 0 1 2 2 2 1 0 5
27 บ้านบางลาง 1 0 1 2 2 1 2 0 5
28 บ้านรานอ 1 0 1 2 2 1 2 0 5
29 สามัคคี 1 0 1 2 2 1 2 0 5
30 บ้านทรายแก้ว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
31 บ้านกาโสด 1 0 1 2 1 3 1 0 5
32 บ้านบันนังกูแว 1 0 0 1 2 2 0 0 4
33 บ้านพงกูแว 1 0 0 1 1 0 1 0 2
34 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 บ้านป่าหวัง 0 3 2 5 6 1 0 0 7
36 บ้านซีเยาะ 0 2 1 3 3 5 3 0 11
37 บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 0 1 1 2 1 3 1 0 5
38 บ้านบาเจาะ 0 1 1 2 1 3 0 0 4
39 บ้านละแอ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
40 บ้านกือลอง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
41 บ้านสันติ 0 1 0 1 2 5 0 1 7
42 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 0 1 0 1 2 2 1 0 5
43 บ้านตันหยง 0 1 0 1 1 2 3 0 6
44 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 0 1 0 1 1 0 1 0 2
45 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 0 1 0 1 0 1 0 0 1
46 บ้านบาโงยซิแน 0 0 2 2 4 3 1 0 8
47 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 0 0 1 1 1 5 1 1 7
48 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
49 บ้านปะแต 0 0 1 1 0 2 1 0 3
50 บ้านบายอ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
51 บ้านสาคู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
52 เตรียมปัญญา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
53 บ้านลีตอ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
54 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 0 0 0 0 0 1 1 1 2
55 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1
56 นืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
57 บ้านคชศิลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
58 ท่าละมัย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
59 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 75 58 44 177 196 107 48 19 351