สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบาละ 12 5 2 19 17 3 1 0 21
2 บ้านคลองน้ำใส 6 3 1 10 10 3 1 0 14
3 บ้านลูโบ๊ะปันยัง 6 2 1 9 8 2 0 0 10
4 บ้านกาตอง 4 4 2 10 9 4 0 1 13
5 บ้านกือลอง 4 2 0 6 8 0 0 0 8
6 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 4 1 2 7 6 2 0 1 8
7 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 3 1 1 5 5 3 1 0 9
8 บ้านนิบง 3 1 0 4 5 0 0 0 5
9 เขื่อนบางลาง 3 0 0 3 4 3 1 1 8
10 บ้านหลักเขต 2 6 3 11 13 6 0 2 19
11 บ้านตะบิงติงงี 2 5 1 8 9 4 1 0 14
12 บ้านตังกาเด็ง 2 4 3 9 8 5 1 3 14
13 บ้านบันนังดามา 2 3 2 7 4 4 1 0 9
14 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 2 2 1 5 7 2 1 2 10
15 บ้านธารทิพย์ 2 2 0 4 2 1 1 1 4
16 บ้านลากอ 2 1 2 5 6 4 1 1 11
17 บ้านยะหา 2 1 2 5 5 4 5 1 14
18 บ้านทำนบ 2 1 1 4 5 1 0 0 6
19 บ้านวังสำราญ 2 0 1 3 3 2 1 0 6
20 บ้านเจาะปันตัง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
21 บ้านซีเยาะ 1 2 1 4 4 5 3 1 12
22 บ้านเจาะตาแม 1 2 0 3 4 2 0 0 6
23 บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 1 1 3 5 2 3 1 2 6
24 อาสินศึกษา 1 1 2 4 4 1 1 1 6
25 บ้านคีรีลาดพัฒนา 1 1 1 3 3 1 1 0 5
26 บ้านตาชี 1 1 0 2 3 1 0 0 4
27 บ้านยือนัง 1 1 0 2 1 1 1 0 3
28 บ้านปาแดรู 1 0 1 2 7 0 3 0 10
29 บ้านลาแล 1 0 1 2 5 0 1 0 6
30 บ้านบางลาง 1 0 1 2 2 1 2 0 5
31 บ้านรานอ 1 0 1 2 2 1 2 0 5
32 สามัคคี 1 0 1 2 2 1 2 0 5
33 บ้านทรายแก้ว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
34 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 1 0 1 2 1 6 1 1 8
35 บ้านกาโสด 1 0 1 2 1 3 1 0 5
36 บ้านบันนังกูแว 1 0 0 1 2 2 0 0 4
37 ท่าละมัย 1 0 0 1 1 0 2 0 3
38 บ้านพงกูแว 1 0 0 1 1 0 1 0 2
39 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านป่าหวัง 0 3 2 5 6 1 0 0 7
41 บ้านบาโงยซิแน 0 1 2 3 4 4 1 0 9
42 บ้านบาเจาะ 0 1 1 2 1 3 0 0 4
43 บ้านละแอ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
44 บ้านสันติ 0 1 0 1 2 5 0 1 7
45 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 0 1 0 1 2 2 1 0 5
46 บ้านตันหยง 0 1 0 1 1 2 3 0 6
47 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 0 1 0 1 1 0 1 0 2
48 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 0 1 0 1 0 1 0 0 1
49 บ้านวังหิน 0 1 0 1 0 0 1 0 1
50 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
51 บ้านปะแต 0 0 1 1 0 2 1 0 3
52 บ้านบายอ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
53 บ้านสาคู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
54 เตรียมปัญญา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
55 บ้านลีตอ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
56 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 0 0 0 0 0 1 1 1 2
57 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1
58 นืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
59 บ้านคชศิลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
60 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 86 65 47 198 209 111 50 24 370