สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบาละ 17 3 1 0 21
2 บ้านหลักเขต 13 6 0 2 19
3 บ้านคลองน้ำใส 10 3 1 0 14
4 บ้านกาตอง 9 4 0 1 13
5 บ้านตังกาเด็ง 8 5 1 3 14
6 บ้านตะบิงติงงี 8 3 1 0 12
7 บ้านลูโบ๊ะปันยัง 8 2 0 0 10
8 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 7 2 1 2 10
9 บ้านปาแดรู 7 0 3 0 10
10 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 6 2 0 1 8
11 บ้านป่าหวัง 6 1 0 0 7
12 บ้านยะหา 5 4 5 0 14
13 บ้านลากอ 5 4 1 1 10
14 บ้านทำนบ 5 1 0 0 6
15 บ้านลาแล 5 0 1 0 6
16 บ้านนิบง 5 0 0 0 5
17 บ้านบันนังดามา 4 4 1 0 9
18 เขื่อนบางลาง 4 3 1 1 8
19 บ้านบาโงยซิแน 4 3 1 0 8
20 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 4 2 1 0 7
21 บ้านเจาะตาแม 4 2 0 0 6
22 อาสินศึกษา 4 1 1 1 6
23 บ้านซีเยาะ 3 5 3 0 11
24 บ้านคีรีลาดพัฒนา 3 1 1 0 5
25 บ้านเจาะปันตัง 3 1 0 0 4
26 บ้านตาชี 3 1 0 0 4
27 บ้านละแอ 3 0 0 1 3
28 บ้านกือลอง 3 0 0 0 3
29 บ้านสันติ 2 5 0 1 7
30 บ้านวังสำราญ 2 2 1 0 5
31 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 2 2 1 0 5
32 บ้านบันนังกูแว 2 2 0 0 4
33 บ้านบางลาง 2 1 2 0 5
34 บ้านรานอ 2 1 2 0 5
35 สามัคคี 2 1 2 0 5
36 บ้านทรายแก้ว 2 0 0 0 2
37 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 1 5 1 1 7
38 บ้านกาโสด 1 3 1 0 5
39 บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 1 3 1 0 5
40 บ้านบาเจาะ 1 3 0 0 4
41 บ้านตันหยง 1 2 3 0 6
42 บ้านบายอ 1 1 1 1 3
43 บ้านธารทิพย์ 1 1 1 0 3
44 บ้านยือนัง 1 1 1 0 3
45 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 1 1 0 0 2
46 บ้านสาคู 1 1 0 0 2
47 บ้านพงกูแว 1 0 1 0 2
48 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 1 0 1 0 2
49 เตรียมปัญญา 1 0 0 1 1
50 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 1 0 0 0 1
51 บ้านปะแต 0 2 1 0 3
52 บ้านลีตอ 0 2 0 0 2
53 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 0 1 1 1 2
54 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 0 1 0 0 1
55 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 0 1 0 0 1
56 นืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 0 1 0 0 1
57 บ้านคชศิลา 0 1 0 0 1
58 ท่าละมัย 0 0 2 0 2
59 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 0 0 1 0 1
60 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 0 0 0 1 0
รวม 196 107 48 19 370