หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนท่าละมัย 3 8 4
2 007 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 9 10 10
3 005 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 3 5 3
4 006 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 1 2 2
5 004 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 1 2 1
6 011 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 3 5 4
7 008 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 0 0 0
8 009 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 1 3 2
9 010 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 1 1 1
10 012 โรงเรียนนืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 1 2 2
11 013 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 10 17 14
12 014 โรงเรียนบ้านกาตอง 14 26 22
13 015 โรงเรียนบ้านกาโสด 5 27 13
14 016 โรงเรียนบ้านกือลอง 8 22 15
15 018 โรงเรียนบ้านคชศิลา 1 2 2
16 019 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 14 27 21
17 020 โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 5 14 10
18 023 โรงเรียนบ้านฉลองชัย 0 0 0
19 024 โรงเรียนบ้านซีเยาะ 13 23 17
20 026 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 14 37 24
21 025 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 1 2 1
22 027 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 18 40 28
23 029 โรงเรียนบ้านตันหยง 6 16 8
24 028 โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 0 0 0
25 030 โรงเรียนบ้านตาชี 4 10 8
26 032 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 13 31 23
27 031 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 5 12 9
28 034 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 2 6 4
29 035 โรงเรียนบ้านทำนบ 6 6 6
30 036 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 5 11 6
31 037 โรงเรียนบ้านนิบง 5 13 9
32 038 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 4 6 5
33 039 โรงเรียนบ้านบันนังดามา 9 50 20
34 040 โรงเรียนบ้านบางลาง 5 13 8
35 042 โรงเรียนบ้านบาจุ 0 0 0
36 044 โรงเรียนบ้านบายอ 4 6 5
37 045 โรงเรียนบ้านบาละ 21 39 31
38 043 โรงเรียนบ้านบาเจาะ 4 15 9
39 041 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 9 21 14
40 046 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 2 6 4
41 047 โรงเรียนบ้านปะแต 4 5 4
42 048 โรงเรียนบ้านปาแดรู 10 26 17
43 049 โรงเรียนบ้านป่าหวัง 7 16 12
44 050 โรงเรียนบ้านพงกูแว 2 5 3
45 051 โรงเรียนบ้านยะหา 15 32 24
46 052 โรงเรียนบ้านยือนัง 3 3 3
47 053 โรงเรียนบ้านรัตนา 0 0 0
48 054 โรงเรียนบ้านรานอ 5 14 8
49 055 โรงเรียนบ้านละแอ 5 12 8
50 056 โรงเรียนบ้านลากอ 12 69 29
51 057 โรงเรียนบ้านลาแล 6 23 14
52 058 โรงเรียนบ้านลีตอ 2 3 3
53 059 โรงเรียนบ้านลือเน็ง 0 0 0
54 060 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 10 30 20
55 061 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 6 11 9
56 062 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 1 1
57 063 โรงเรียนบ้านสันติ 8 16 12
58 064 โรงเรียนบ้านสาคู 2 5 3
59 065 โรงเรียนบ้านหลักเขต 21 54 36
60 017 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว 0 0 0
61 021 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 6 17 11
62 022 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 4 10 5
63 033 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 8 15 12
64 066 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 11 23 16
65 067 โรงเรียนสามัคคี 5 10 7
66 068 โรงเรียนอาสินศึกษา 7 13 11
67 001 โรงเรียนเขื่อนบางลาง 9 15 13
68 002 โรงเรียนเตรียมปัญญา 2 5 3
รวม 401 969 649
1618


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]