หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านบาละ 21 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
2 โรงเรียนบ้านหลักเขต 21 13 61.9% 6 28.57% 0 0% 2 9.52% 21
3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
4 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
5 โรงเรียนบ้านกาตอง 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
6 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 18 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
7 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
8 โรงเรียนบ้านกือลอง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
9 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 13 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
10 โรงเรียนบ้านปาแดรู 10 7 70% 0 0% 3 30% 0 0% 10
11 โรงเรียนบ้านลากอ 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
13 โรงเรียนบ้านป่าหวัง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
14 โรงเรียนบ้านยะหา 15 5 33.33% 4 26.67% 5 33.33% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
16 โรงเรียนบ้านทำนบ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
17 โรงเรียนบ้านลาแล 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
18 โรงเรียนบ้านนิบง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
19 โรงเรียนบ้านซีเยาะ 13 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
20 โรงเรียนบ้านบันนังดามา 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
21 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
22 โรงเรียนเขื่อนบางลาง 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
23 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
24 โรงเรียนอาสินศึกษา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
25 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
26 โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
27 โรงเรียนบ้านตาชี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
28 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
29 โรงเรียนบ้านละแอ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
30 โรงเรียนบ้านสันติ 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
31 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
32 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
33 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
34 โรงเรียนบ้านบางลาง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
35 โรงเรียนบ้านรานอ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
36 โรงเรียนสามัคคี 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
37 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
38 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 11 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านกาโสด 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
41 โรงเรียนบ้านบาเจาะ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนบ้านตันหยง 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านบายอ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
44 โรงเรียนบ้านยือนัง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
46 โรงเรียนบ้านสาคู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนท่าละมัย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
48 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
49 โรงเรียนบ้านพงกูแว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
50 โรงเรียนเตรียมปัญญา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
51 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านปะแต 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านลีตอ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
55 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนนืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านคชศิลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]