หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

[ ทั้งหมด   29 ก.ย. 2558   30 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 สนามฟุตบอล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สนามฟุตบอล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนามฟุตบอล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ห้องวิถีพุทธ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ห้องวิถีพุทธ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ห้องวิถีพุทธ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
7 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
10 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
11 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
10 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
11 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
12 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามบาส โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สารพัดช่าง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สารพัดช่าง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สารพัดช่าง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สารพัดช่าง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สารพัดช่าง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สารพัดช่าง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สารพัดช่าง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 13.00-16.00
8 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สารพัดช่าง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 หน้าห้องสมุด โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ลานหน้าอาคาร 4 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ลานหน้าอาคาร 4 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ห้องประชุมนาปราง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ลานหน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 หน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ลานหน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
9 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 หลังอาคารอเนกประสงค์เพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
10 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 หลังอาคารอเนกประสงค์เพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
11 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
12 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ห้อง อ.1/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ห้อง อ.1/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 ห้องประชุม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 บริเวณหลังศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]