สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ยะลายาลัน ปี 2558
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
2.ระบบปฏิบัติการ Windown 7
3.Microsoft Office 2013
    หมายเหตุ   นักเรียนสามารถนำแป้นพิมพ์มาต่อพ่วงได้
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 13:39 น.