กำหนดการพิธีเปิด
กำหนดการพิธีเปิด 3 ตุลาคม 2558
วันศุกร์ ที่ 02 ตุลาคม 2558 เวลา 23:34 น.