สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นิบงชนูปถัมภ์ 17 6 2 25 23 10 2 0 35
2 บ้านตะโละหะลอ 11 7 6 24 20 8 12 1 40
3 บ้านโกตาบารู 10 4 1 15 10 7 4 3 21
4 อนุบาลยะลา 6 3 4 13 12 3 3 2 18
5 บ้านท่าสาป 3 3 4 10 6 11 0 0 17
6 คุรุชนพัฒนา 3 3 0 6 3 3 1 2 7
7 บ้านสะเอะ 2 6 4 12 8 10 2 0 20
8 บ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ 175 2 1 3 6 3 2 4 0 9
9 บ้านต้นแซะ 2 1 1 4 5 0 1 1 6
10 บ้านตาเซะ 2 0 3 5 2 4 2 1 8
11 วัดรังสิตาวาส 2 0 1 3 5 3 1 2 9
12 บ้านตลาดลำใหม่ 2 0 0 2 2 0 3 0 5
13 บ้านป่าพ้อ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
14 บ้านรั้วตะวัน 1 3 0 4 3 3 0 0 6
15 บ้านนิบงพัฒนา 1 2 0 3 3 2 1 1 6
16 บ้านมาแฮ 1 2 0 3 3 2 0 0 5
17 เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 1 2 0 3 3 1 0 0 4
18 เทศบาล ๔ (ธนวิถี) 1 1 0 2 3 1 4 2 8
19 สันติวิทยา 1 1 0 2 2 1 1 0 4
20 บ้านเกียรติ 1 1 0 2 2 0 2 0 4
21 บ้านตะโละซูแม 1 0 3 4 1 5 1 0 7
22 เทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) 1 0 2 3 3 1 0 0 4
23 บ้านกรงปินัง 1 0 2 3 2 5 1 0 8
24 ไทยรัฐวิทยา 24 1 0 1 2 2 0 0 0 2
25 บ้านบูเกะจือฆา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
26 พัฒนาบาลอ 1 0 0 1 2 0 2 1 4
27 บ้านบือมัง 1 0 0 1 1 3 3 0 7
28 บ้านแบหอ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
29 วัดชมพูสถิต 1 0 0 1 1 1 2 0 4
30 บ้านบุดี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
31 บ้านปอเยาะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
32 บ้านสะโต 1 0 0 1 1 1 0 0 2
33 บ้านพอแม็ง 1 0 0 1 0 4 2 2 6
34 บ้านจำปูน 0 3 4 7 5 7 6 1 18
35 บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2 ) 0 2 0 2 2 1 0 0 3
36 บ้านไทรงาม 0 2 0 2 2 0 2 0 4
37 บ้านตาโละ 0 2 0 2 1 2 2 0 5
38 บ้านโฉลง 0 1 2 3 2 1 0 0 3
39 บ้านจะกว๊ะ 0 1 1 2 2 2 0 1 4
40 บ้านตาสา 0 1 1 2 1 3 1 1 5
41 บ้านรามัน 0 1 1 2 0 9 6 3 15
42 บ้านไม้แก่น 0 1 0 1 2 2 4 2 8
43 บ้านกือเม็ง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
44 วัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
45 บ้านเบอเส้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
46 มานะศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
47 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 0 1 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านบุรินทร์ ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 0 1 0 1 0 1 1 0 2
49 บ้านกาลูปัง 0 0 3 3 1 4 2 1 7
50 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ 0 0 2 2 2 2 2 1 6
51 บ้านลือมุ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
52 บ้านโต๊ะพราน 0 0 2 2 0 3 2 0 5
53 บ้านกาดือแป 0 0 1 1 1 0 1 0 2
54 รัชตะวิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
55 บ้านเบญญา ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 0 0 1 1 0 1 1 0 2
56 บ้านบันนังบูโย 0 0 0 0 2 3 2 0 7
57 บ้านบาโงย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
58 บ้านกาลอ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
59 วัดลำพะยา"มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี" 0 0 0 0 1 1 4 0 6
60 บ้านถ้ำศิลป์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
61 บ้านปงตา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
62 บ้านบือยอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
63 บ้านสาคอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
64 วังธราธิปวิทยา 0 0 0 0 0 3 2 0 5
65 บ้านวังพญา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
66 บ้านตะโละ 0 0 0 0 0 2 4 1 6
67 บ้านยุโป ( รุ่งวิทยา ) 0 0 0 0 0 2 3 1 5
68 ยะลาบำรุงผดุงประชา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
69 บ้านกอตอตือร๊ะ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
70 บ้านจือนือแร 0 0 0 0 0 2 1 1 3
71 บ้านยะลา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
72 บ้านอูเป๊าะ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
73 บ้านบาตัน ( ฟลอยด์รอสอนุสรณ์ ) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
74 ศานติธรรม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
75 สามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
76 บ้านพร่อน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
77 บ้านกือแล 0 0 0 0 0 1 1 1 2
78 บ้านจาหนัน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
79 บ้านปาโจ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
80 บ้านปูลัย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
81 พัฒนาวิทยากร 0 0 0 0 0 1 0 2 1
82 บ้านปาแตรายอ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
83 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
84 ธารแร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85 บ้านกูวา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 บ้านสะเอะใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านเกะรอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 ราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านละแอ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
91 บ้านยะต๊ะ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
92 วัดลำใหม่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
93 บ้านบูเกะบือราแง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
94 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
95 บ้านกะตูปะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
96 บ้านคูวอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
97 บ้านต้นหยี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 บ้านทุ่งเหรียง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 บ้านบาโด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านปุโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านยือโร๊ะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านเจาะบือแม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านกำปงบือแน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 บ้านอาเหอูโต๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 84 66 58 208 179 184 131 49 494