สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นิบงชนูปถัมภ์ 18 6 3 27 24 10 3 0 37
2 บ้านตะโละหะลอ 11 7 6 24 20 8 12 1 40
3 บ้านโกตาบารู 10 4 1 15 10 7 4 3 21
4 อนุบาลยะลา 6 3 4 13 12 3 3 2 18
5 บ้านกรงปินัง 4 0 3 7 4 5 1 2 10
6 บ้านท่าสาป 3 3 4 10 6 11 0 0 17
7 คุรุชนพัฒนา 3 3 0 6 3 3 1 2 7
8 บ้านจะกว๊ะ 3 1 1 5 5 2 0 1 7
9 บ้านตะโละซูแม 3 0 3 6 3 5 1 0 9
10 บ้านสะเอะ 2 6 4 12 8 10 2 0 20
11 บ้านรามัน 2 3 1 6 2 11 6 3 19
12 บ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ 175 2 1 3 6 3 2 4 0 9
13 บ้านต้นแซะ 2 1 1 4 5 0 1 1 6
14 บ้านตาเซะ 2 0 3 5 2 4 2 1 8
15 วัดรังสิตาวาส 2 0 1 3 5 3 1 2 9
16 บ้านตลาดลำใหม่ 2 0 0 2 2 0 3 0 5
17 บ้านป่าพ้อ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
18 บ้านรั้วตะวัน 1 3 0 4 3 3 0 0 6
19 บ้านนิบงพัฒนา 1 2 0 3 3 2 1 1 6
20 บ้านมาแฮ 1 2 0 3 3 2 0 0 5
21 เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 1 2 0 3 3 1 0 0 4
22 เทศบาล ๔ (ธนวิถี) 1 1 0 2 3 1 4 2 8
23 สันติวิทยา 1 1 0 2 2 1 1 0 4
24 บ้านเกียรติ 1 1 0 2 2 0 2 0 4
25 เทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) 1 0 2 3 3 1 0 0 4
26 ไทยรัฐวิทยา 24 1 0 1 2 2 0 0 0 2
27 บ้านบาโงย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
28 บ้านบูเกะจือฆา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
29 พัฒนาบาลอ 1 0 0 1 2 0 2 1 4
30 บ้านบือมัง 1 0 0 1 1 3 3 0 7
31 บ้านแบหอ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
32 วัดชมพูสถิต 1 0 0 1 1 1 2 0 4
33 บ้านบุดี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
34 บ้านปอเยาะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
35 บ้านสะโต 1 0 0 1 1 1 0 0 2
36 บ้านพอแม็ง 1 0 0 1 0 4 2 2 6
37 บ้านจำปูน 0 3 4 7 5 7 6 1 18
38 บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2 ) 0 2 0 2 2 1 0 0 3
39 บ้านไทรงาม 0 2 0 2 2 0 2 0 4
40 บ้านตาโละ 0 2 0 2 1 2 2 0 5
41 บ้านโฉลง 0 1 2 3 2 1 0 0 3
42 บ้านตาสา 0 1 1 2 1 3 1 1 5
43 บ้านไม้แก่น 0 1 0 1 2 2 4 2 8
44 บ้านกือเม็ง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
45 วัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
46 บ้านเบอเส้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
47 มานะศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
48 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 0 1 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านบุรินทร์ ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 0 1 0 1 0 1 1 0 2
50 บ้านกาลูปัง 0 0 3 3 1 4 2 1 7
51 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ 0 0 2 2 2 2 2 1 6
52 บ้านลือมุ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
53 บ้านโต๊ะพราน 0 0 2 2 0 3 2 0 5
54 บ้านกาดือแป 0 0 1 1 1 0 1 0 2
55 รัชตะวิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
56 บ้านเบญญา ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 0 0 1 1 0 1 1 0 2
57 บ้านบันนังบูโย 0 0 0 0 2 3 2 0 7
58 บ้านกาลอ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
59 วัดลำพะยา"มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี" 0 0 0 0 1 1 4 0 6
60 บ้านถ้ำศิลป์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
61 บ้านปงตา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
62 บ้านบือยอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
63 บ้านสาคอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
64 วังธราธิปวิทยา 0 0 0 0 0 3 2 0 5
65 บ้านวังพญา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
66 บ้านตะโละ 0 0 0 0 0 2 4 1 6
67 บ้านยุโป ( รุ่งวิทยา ) 0 0 0 0 0 2 3 1 5
68 ยะลาบำรุงผดุงประชา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
69 บ้านกอตอตือร๊ะ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
70 บ้านจือนือแร 0 0 0 0 0 2 1 1 3
71 บ้านยะลา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
72 บ้านอูเป๊าะ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
73 บ้านบาตัน ( ฟลอยด์รอสอนุสรณ์ ) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
74 ศานติธรรม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
75 สามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
76 บ้านพร่อน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
77 บ้านกือแล 0 0 0 0 0 1 1 1 2
78 บ้านจาหนัน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
79 บ้านปาโจ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
80 บ้านปูลัย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
81 พัฒนาวิทยากร 0 0 0 0 0 1 0 2 1
82 บ้านปาแตรายอ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
83 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
84 ธารแร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85 บ้านกูวา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 บ้านสะเอะใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านเกะรอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 ราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านละแอ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
91 บ้านยะต๊ะ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
92 วัดลำใหม่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
93 บ้านบูเกะบือราแง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
94 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
95 บ้านกะตูปะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
96 บ้านคูวอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
97 บ้านต้นหยี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 บ้านทุ่งเหรียง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 บ้านบาโด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านปุโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านยือโร๊ะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านเจาะบือแม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านกำปงบือแน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 บ้านอาเหอูโต๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 96 68 60 224 190 186 132 51 508