สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นิบงชนูปถัมภ์ 23 10 2 0 35
2 บ้านตะโละหะลอ 20 8 12 1 40
3 อนุบาลยะลา 12 3 3 2 18
4 บ้านโกตาบารู 10 7 4 3 21
5 บ้านสะเอะ 8 10 2 0 20
6 บ้านท่าสาป 6 11 0 0 17
7 บ้านจำปูน 5 7 6 1 18
8 วัดรังสิตาวาส 5 3 1 2 9
9 บ้านต้นแซะ 5 0 1 1 6
10 คุรุชนพัฒนา 3 3 1 2 7
11 บ้านรั้วตะวัน 3 3 0 0 6
12 บ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ 175 3 2 4 0 9
13 บ้านนิบงพัฒนา 3 2 1 1 6
14 บ้านมาแฮ 3 2 0 0 5
15 เทศบาล ๔ (ธนวิถี) 3 1 4 2 8
16 เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 3 1 0 0 4
17 เทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) 3 1 0 0 4
18 บ้านกรงปินัง 2 5 1 0 8
19 บ้านตาเซะ 2 4 2 1 8
20 บ้านบันนังบูโย 2 3 2 0 7
21 บ้านไม้แก่น 2 2 4 2 8
22 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ 2 2 2 1 6
23 บ้านจะกว๊ะ 2 2 0 1 4
24 บ้านกือเม็ง 2 2 0 1 4
25 สันติวิทยา 2 1 1 0 4
26 บ้านบูเกะจือฆา 2 1 0 0 3
27 บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2 ) 2 1 0 0 3
28 บ้านโฉลง 2 1 0 0 3
29 บ้านตลาดลำใหม่ 2 0 3 0 5
30 พัฒนาบาลอ 2 0 2 1 4
31 บ้านเกียรติ 2 0 2 0 4
32 บ้านไทรงาม 2 0 2 0 4
33 บ้านป่าพ้อ 2 0 0 0 2
34 ไทยรัฐวิทยา 24 2 0 0 0 2
35 วัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์) 2 0 0 0 2
36 บ้านลือมุ 2 0 0 0 2
37 บ้านบาโงย 2 0 0 0 2
38 บ้านตะโละซูแม 1 5 1 0 7
39 บ้านกาลูปัง 1 4 2 1 7
40 บ้านบือมัง 1 3 3 0 7
41 บ้านตาสา 1 3 1 1 5
42 บ้านกาลอ 1 3 0 0 4
43 บ้านตาโละ 1 2 2 0 5
44 บ้านแบหอ 1 2 0 0 3
45 วัดลำพะยา"มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี" 1 1 4 0 6
46 วัดชมพูสถิต 1 1 2 0 4
47 บ้านถ้ำศิลป์ 1 1 1 1 3
48 บ้านปงตา 1 1 1 0 3
49 บ้านบุดี 1 1 0 0 2
50 บ้านปอเยาะ 1 1 0 0 2
51 บ้านสะโต 1 1 0 0 2
52 บ้านกาดือแป 1 0 1 0 2
53 รัชตะวิทยา 1 0 1 0 2
54 บ้านบือยอง 1 0 1 0 2
55 บ้านเบอเส้ง 1 0 0 0 1
56 มานะศึกษา 1 0 0 0 1
57 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 1 0 0 0 1
58 บ้านสาคอ 1 0 0 0 1
59 บ้านรามัน 0 9 6 3 15
60 บ้านพอแม็ง 0 4 2 2 6
61 บ้านโต๊ะพราน 0 3 2 0 5
62 วังธราธิปวิทยา 0 3 2 0 5
63 บ้านวังพญา 0 3 0 0 3
64 บ้านตะโละ 0 2 4 1 6
65 บ้านยุโป ( รุ่งวิทยา ) 0 2 3 1 5
66 ยะลาบำรุงผดุงประชา 0 2 1 1 3
67 บ้านกอตอตือร๊ะ 0 2 1 1 3
68 บ้านจือนือแร 0 2 1 1 3
69 บ้านยะลา 0 2 1 0 3
70 บ้านอูเป๊าะ 0 2 0 1 2
71 บ้านบาตัน ( ฟลอยด์รอสอนุสรณ์ ) 0 2 0 0 2
72 ศานติธรรม 0 2 0 0 2
73 สามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) 0 1 2 1 3
74 บ้านพร่อน 0 1 2 0 3
75 บ้านกือแล 0 1 1 1 2
76 บ้านบุรินทร์ ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 0 1 1 0 2
77 บ้านเบญญา ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 0 1 1 0 2
78 บ้านจาหนัน 0 1 1 0 2
79 บ้านปาโจ 0 1 1 0 2
80 บ้านปูลัย 0 1 0 2 1
81 พัฒนาวิทยากร 0 1 0 2 1
82 บ้านปาแตรายอ 0 1 0 1 1
83 ประชาอุทิศ 0 1 0 1 1
84 ธารแร่ 0 1 0 0 1
85 บ้านกูวา 0 1 0 0 1
86 บ้านสะเอะใน 0 1 0 0 1
87 บ้านเกะรอ 0 1 0 0 1
88 ราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 0 1 0 0 1
89 เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 0 1 0 0 1
90 บ้านละแอ 0 0 2 2 2
91 บ้านยะต๊ะ 0 0 2 0 2
92 วัดลำใหม่ 0 0 2 0 2
93 บ้านบูเกะบือราแง 0 0 1 1 1
94 คุรุประชาสรรค์ 0 0 1 0 1
95 บ้านกะตูปะ 0 0 1 0 1
96 บ้านคูวอ 0 0 1 0 1
97 บ้านต้นหยี 0 0 1 0 1
98 บ้านทุ่งเหรียง 0 0 1 0 1
99 บ้านบาโด 0 0 1 0 1
100 บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 0 0 1 0 1
101 บ้านปุโรง 0 0 1 0 1
102 บ้านยือโร๊ะ 0 0 1 0 1
103 บ้านเจาะบือแม 0 0 1 0 1
104 บ้านกำปงบือแน 0 0 0 1 0
105 บ้านอาเหอูโต๊ะ 0 0 0 1 0
106 เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 0 0 0 0 0
107 เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 0 0 0 0 0
รวม 179 184 131 49 543