หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา(ตีบุ) 0 0 0
2 002 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 10 14 10
3 003 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 2 2
4 015 โรงเรียนธารแร่ 1 1 1
5 016 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 39 92 63
6 108 โรงเรียนบือดองพัฒนา 0 0 0
7 017 โรงเรียนบ้านกรงปินัง 14 27 22
8 018 โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ 4 8 6
9 019 โรงเรียนบ้านกะตูปะ 1 6 3
10 020 โรงเรียนบ้านกาดือแป 2 4 2
11 021 โรงเรียนบ้านกาลอ 4 4 4
12 022 โรงเรียนบ้านกาลูปัง 8 25 12
13 023 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 1 1 1
14 024 โรงเรียนบ้านกือเม็ง 5 17 8
15 025 โรงเรียนบ้านกือแล 3 11 7
16 026 โรงเรียนบ้านกูวา 1 2 2
17 030 โรงเรียนบ้านคลองทราย 0 0 0
18 031 โรงเรียนบ้านคูวอ 1 3 2
19 032 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 8 56 19
20 033 โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ 175 9 22 15
21 034 โรงเรียนบ้านจาหนัน 2 5 4
22 035 โรงเรียนบ้านจำปูน 19 37 30
23 036 โรงเรียนบ้านจือนือแร 4 7 6
24 041 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 5 19 9
25 045 โรงเรียนบ้านตะโละ 7 14 11
26 042 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 9 17 14
27 043 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 0 0 0
28 044 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 41 117 69
29 048 โรงเรียนบ้านตาสา 6 15 11
30 046 โรงเรียนบ้านตาเซะ 9 13 9
31 047 โรงเรียนบ้านตาโละ 5 9 7
32 040 โรงเรียนบ้านต้นหยี 1 3 2
33 039 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 8 21 14
34 051 โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์ 4 14 8
35 053 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 0 0 0
36 054 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 1 1 1
37 052 โรงเรียนบ้านท่าสาป 18 55 31
38 056 โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 0 0 0
39 057 โรงเรียนบ้านนาเตย 0 0 0
40 058 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 8 20 13
41 059 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 7 20 12
42 062 โรงเรียนบ้านบาตัน ( ฟลอยด์รอสอนุสรณ์ ) 2 5 4
43 060 โรงเรียนบ้านบาโงย 3 7 5
44 061 โรงเรียนบ้านบาโด 1 1 1
45 063 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 0 0 0
46 064 โรงเรียนบ้านบือมัง 7 16 12
47 065 โรงเรียนบ้านบือยอง 2 5 4
48 066 โรงเรียนบ้านบือเล็ง 0 0 0
49 067 โรงเรียนบ้านบุดี 4 10 6
50 068 โรงเรียนบ้านบุรินทร์ ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 2 2 2
51 069 โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 1 1 1
52 070 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 3 33 7
53 071 โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 2 2 2
54 075 โรงเรียนบ้านปงตา 3 8 6
55 076 โรงเรียนบ้านปอเยาะ 2 4 3
56 078 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 0 0 0
57 079 โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 2 6 4
58 077 โรงเรียนบ้านปาโจ 2 4 3
59 081 โรงเรียนบ้านปุโรง 1 6 3
60 082 โรงเรียนบ้านปูลัย 3 10 5
61 080 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 2 8 5
62 083 โรงเรียนบ้านพงยือไร 0 0 0
63 085 โรงเรียนบ้านพรุ 0 0 0
64 084 โรงเรียนบ้านพร่อน 3 5 5
65 086 โรงเรียนบ้านพอแม็ง 10 40 23
66 087 โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 0 0 0
67 088 โรงเรียนบ้านมาแฮ 5 12 8
68 090 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 2 9 5
69 091 โรงเรียนบ้านยะลา 3 7 4
70 092 โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ 1 3 2
71 093 โรงเรียนบ้านยุโป ( รุ่งวิทยา ) 6 11 9
72 094 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 6 8 7
73 095 โรงเรียนบ้านรามัน 22 38 28
74 096 โรงเรียนบ้านละแอ 4 10 7
75 097 โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 0 0 0
76 098 โรงเรียนบ้านลือมุ 3 7 5
77 099 โรงเรียนบ้านวังพญา 3 6 5
78 102 โรงเรียนบ้านสะเอะ 26 55 40
79 101 โรงเรียนบ้านสะเอะใน 1 1 1
80 100 โรงเรียนบ้านสะโต 2 5 4
81 103 โรงเรียนบ้านสาคอ 1 3 2
82 106 โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 1 6 3
83 107 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 3 5 3
84 027 โรงเรียนบ้านเกะรอ 1 3 2
85 028 โรงเรียนบ้านเกียรติ 4 11 8
86 037 โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 1 1 1
87 072 โรงเรียนบ้านเบญญา ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 3 7 4
88 073 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 1 6 3
89 104 โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2 ) 3 7 6
90 074 โรงเรียนบ้านแบหอ 3 7 5
91 105 โรงเรียนบ้านแหลมทราย 0 0 0
92 029 โรงเรียนบ้านโกตาบารู 30 58 44
93 038 โรงเรียนบ้านโฉลง 3 5 4
94 049 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 7 13 10
95 050 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 5 20 11
96 055 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 13 8
97 089 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 10 21 14
98 109 โรงเรียนประชาอุทิศ 2 4 2
99 111 โรงเรียนพัฒนาบาลอ 9 21 14
100 120 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 1 1 1
101 121 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 5 12 8
102 122 โรงเรียนวัดชมพูสถิต 4 9 6
103 123 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 11 19 15
104 124 โรงเรียนวัดลำพะยา"มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี" 6 16 11
105 125 โรงเรียนวัดลำใหม่ 2 4 3
106 126 โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์) 2 4 2
107 128 โรงเรียนศรีพัฒนาราม 0 0 0
108 132 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 1 2 1
109 133 โรงเรียนสันติวิทยา 4 11 6
110 134 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) 4 6 5
111 137 โรงเรียนอนุบาลยะลา 22 35 30
112 014 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 2 5 2
113 004 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู 0 0 0
114 005 โรงเรียนดารุลฮาดิษ 0 0 0
115 006 โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา 0 0 0
116 007 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 0 0 0
117 110 โรงเรียนผดุงศาสน์ 0 0 0
118 112 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 0 0 0
119 141 โรงเรียนพัฒนาวิทยากร 3 4 3
120 113 โรงเรียนพิกุลศาสน์ 0 0 0
121 115 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 0 0 0
122 116 โรงเรียนมานะศึกษา 1 1 1
123 117 โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา 5 7 5
124 118 โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ 0 0 0
125 119 โรงเรียนรัชตะวิทยา 2 2 2
126 127 โรงเรียนศรัทธาพิทยา 0 0 0
127 129 โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา 0 0 0
128 130 โรงเรียนศานติธรรม 2 6 2
129 131 โรงเรียนศานติวิทยา 0 0 0
130 135 โรงเรียนอนุบาลญัณญาร์ 0 0 0
131 136 โรงเรียนอนุบาลประณีต 0 0 0
132 138 โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง 0 0 0
133 139 โรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ 0 0 0
134 140 โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ 0 0 0
135 114 โรงเรียนเพ็ญศิริ 0 0 0
136 008 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 2 1 1
137 009 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 1 2 1
138 010 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 1 2 1
139 011 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) 10 30 16
140 012 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 4 6 6
141 013 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) 4 40 6
รวม 595 1463 934
2397

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาได้ที่
087-2852582 (นางศุภมาศ อาลี) 083-1933679 (นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้ำ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]