หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 39 24 64.86% 10 27.03% 3 8.11% 0 0% 37
2 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 41 20 48.78% 8 19.51% 12 29.27% 1 2.44% 41
3 โรงเรียนอนุบาลยะลา 22 12 60% 3 15% 3 15% 2 10% 20
4 โรงเรียนบ้านโกตาบารู 30 10 41.67% 7 29.17% 4 16.67% 3 12.5% 24
5 โรงเรียนบ้านสะเอะ 26 8 40% 10 50% 2 10% 0 0% 20
6 โรงเรียนบ้านท่าสาป 18 6 35.29% 11 64.71% 0 0% 0 0% 17
7 โรงเรียนบ้านจำปูน 19 5 26.32% 7 36.84% 6 31.58% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
9 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
10 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
11 โรงเรียนบ้านกรงปินัง 14 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
12 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
13 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
14 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
15 โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ 175 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
16 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
17 โรงเรียนบ้านมาแฮ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
18 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) 10 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
19 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
20 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
21 โรงเรียนบ้านบาโงย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
22 โรงเรียนบ้านรามัน 22 2 9.09% 11 50% 6 27.27% 3 13.64% 22
23 โรงเรียนบ้านตาเซะ 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
24 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
25 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 10 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
26 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
27 โรงเรียนบ้านกือเม็ง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
28 โรงเรียนสันติวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
29 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
30 โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2 ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
31 โรงเรียนบ้านโฉลง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
32 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
33 โรงเรียนพัฒนาบาลอ 9 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
34 โรงเรียนบ้านเกียรติ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
35 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
36 โรงเรียนบ้านลือมุ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
37 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนบ้านกาลูปัง 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนบ้านบือมัง 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านตาสา 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
43 โรงเรียนบ้านกาลอ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านตาโละ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านแบหอ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนวัดลำพะยา"มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี" 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดชมพูสถิต 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
49 โรงเรียนบ้านปงตา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านบุดี 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนบ้านปอเยาะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านสะโต 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านกาดือแป 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
54 โรงเรียนบ้านบือยอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
55 โรงเรียนรัชตะวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านสาคอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนมานะศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านพอแม็ง 10 0 0% 4 50% 2 25% 2 25% 8
61 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
62 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านวังพญา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านตะโละ 7 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านยุโป ( รุ่งวิทยา ) 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
67 โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านจือนือแร 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
69 โรงเรียนบ้านยะลา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนบ้านบาตัน ( ฟลอยด์รอสอนุสรณ์ ) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนศานติธรรม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
74 โรงเรียนบ้านพร่อน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านกือแล 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนบ้านเบญญา ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านจาหนัน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านบุรินทร์ ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านปาโจ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านปูลัย 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
81 โรงเรียนพัฒนาวิทยากร 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
82 โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนประชาอุทิศ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
84 โรงเรียนธารแร่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านกูวา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านสะเอะใน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านเกะรอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านละแอ 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
91 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดลำใหม่ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
94 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านกะตูปะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านคูวอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านต้นหยี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านบาโด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านปุโรง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
105 โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
106 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
107 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาได้ที่
087-2852582 (นางศุภมาศ อาลี) 083-1933679 (นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้ำ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]