เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
3 ต.ค. 2558
4 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 9 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่ 18 กันยายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่  3 - 4  ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2558
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-12 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  14-16 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ =>  17-23 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  24 - 25 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  26 - 28 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  2 - 8 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสงขลา =>  9 - 11  ธันวาคม 2558

 
 

เว็บไซต์ สพป. ภาคใต้จังหวัดสงขลา <<คลิกที่นี่>>

 

 
การพิมพ์เกียรติบัตร
นักเรียน  ครู  กรรมการตัดสิน  กรรมการดำเนินงาน  สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้โดย
๑. นักเรียน ครู  ไปที่เมนู "พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู"
๒. กรรมการตัดสิน  ไปที่เมนู "พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน"
๓. กรรมการดำเนินงาน ไปที่เมนู "คณะกรรมการจัดการแข่งขัน"
    (ภายใต้เมนูหลัก) 
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 14:03 น.
กำหนดการพิธีเปิด
กำหนดการพิธีเปิด 3 ตุลาคม 2558
วันศุกร์ ที่ 02 ตุลาคม 2558 เวลา 23:34 น.
ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมแข่งขันฯ
๑. รายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อยครึ่่งชั่วโมง
๒. ให้มีหลักฐานแสดงตนของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน เช่น บัตรประจำตัวที่พิมพ์จากระบบ  หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
๓. กรณีนักเรียนที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้  อนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้เฉพาะการแข่งขันประเภททีม (ประเภทเดี่ยวไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้) โดยต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม (ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏในเว็บไซต์) และยื่นต่อคณะกรรมการฯ ณ จุดลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
      - ประเภททีม ๒ - ๓ คน    เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  ๑  คน
                       ๔ - ๖ คน      เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน   ๒  คน
                       ๗ - ๑๐ คน   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน   ๓  คน
                       ๑๑ - ๒๐ คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน   ๔  คน
                       ๒๐ คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน   ๕  คน
๔. นักเรียนพิการเรียนรวม ให้นำแบบตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานรับรองความพิการ (ตามแบบที่กำหนด) ไปยื่น ณ จุดลงทะเบียนเข้าแข่งขันด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 20:55 น.
แผนผังสถานที่แข่งขัน
แผนผังโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 18:37 น.
แบบฟอร์มกรณีนักเรียนเรียนรวม และแบบขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบตรวจสอบหลักฐานนักเรียนพิการเรียนรวม  และ แบบขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน(ทุกประเภท)
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 18:29 น.
สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ยะลายาลัน ปี 2558
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
2.ระบบปฏิบัติการ Windown 7
3.Microsoft Office 2013
    หมายเหตุ   นักเรียนสามารถนำแป้นพิมพ์มาต่อพ่วงได้
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 13:39 น.
ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ประชุมในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ขอเรียนเชิญผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะฯ งาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ ประชุมร่วมกันในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ โดยแยกตามหมวดหมู่/กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
๑. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เฉพาะทัศนศิลป์)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (งานอาชีพ และคอมพิวเตอร์)
๒. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
รายละเอียดโปรดคลิก  หนังสือเชิญ  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 14:08 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 141
จำนวนทีม 595
จำนวนนักเรียน 1,463
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 934
จำนวนกรรมการ 411
ครู+นักเรียน 2,397
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,808
ประกาศผลแล้ว 96/163 (58.90%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 34
เมื่อวาน 79
สัปดาห์นี้ 185
สัปดาห์ที่แล้ว 484
เดือนนี้ 1,708
เดือนที่แล้ว 2,372
ปีนี้ 10,480
ทั้งหมด 115,471