สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองชุมแสง 13 3 1 17 26 2 7 1 35
2 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 7 3 3 13 25 14 5 3 44
3 บ้านคลองมวน 6 4 4 14 30 16 6 1 52
4 บ้านหนองเสม็ด 5 5 3 13 21 7 6 1 34
5 ธาดาอนุสรณ์ 5 0 2 7 18 7 1 0 26
6 บ้านทุ่งศาลา 5 0 1 6 10 10 1 2 21
7 บ้านควนพญา 4 5 0 9 15 4 5 1 24
8 บ้านลำช้าง 4 1 3 8 16 5 4 2 25
9 บ้านเกาะเคี่ยม 4 1 3 8 14 4 7 0 25
10 บ้านบางพระ 3 2 2 7 16 11 2 1 29
11 บ้านหลังเขา 3 0 0 3 7 3 2 1 12
12 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 2 4 4 10 20 3 4 0 27
13 จุ๋งฮัวโซะเซียว 2 3 3 8 19 3 0 1 22
14 วัดเขาพระ 2 3 2 7 12 9 7 0 28
15 วัดเจริญร่มเมือง 2 3 1 6 9 8 6 1 23
16 วัดควนเมา 2 2 5 9 17 9 5 2 31
17 บ้านเกาะมุกด์ 2 2 3 7 12 10 6 1 28
18 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 2 2 1 5 11 10 2 2 23
19 บ้านต้นปรง 2 2 0 4 10 8 4 1 22
20 บ้านหนองหมอ 2 1 2 5 8 5 3 0 16
21 กมลศรี 2 1 1 4 9 6 3 0 18
22 วัดไตรสามัคคี 2 1 0 3 12 8 1 1 21
23 วัดโคกเลียบ 2 1 0 3 8 3 2 0 13
24 วัดเขาวิเศษ 2 0 3 5 12 5 5 1 22
25 วัดคีรีวิหาร 2 0 1 3 5 3 2 1 10
26 บ้านลำแพะ 2 0 0 2 5 0 1 0 6
27 ประชาวิทยา 1 5 1 7 14 3 1 3 18
28 วิวัฒน์วิทยา 1 4 2 7 14 5 0 0 19
29 บ้านโคกยาง 1 3 1 5 7 5 2 0 14
30 บ้านเกาะเต่า 1 2 1 4 10 5 4 1 19
31 วัดควนไทร 1 2 1 4 7 1 1 1 9
32 บ้านแหลมมะขาม 1 1 2 4 13 3 4 0 20
33 หาดปากเมง 1 1 1 3 10 7 4 2 21
34 บ้านหนองศรีจันทร์ 1 1 1 3 7 6 3 1 16
35 บ้านคลองคุ้ย 1 1 1 3 4 3 1 0 8
36 บ้านปาเต 1 1 1 3 3 1 0 0 4
37 บ้านลำภูรา 1 1 0 2 9 1 2 1 12
38 บ้านหนองสองพี่น้อง 1 1 0 2 6 5 3 0 14
39 บ้านบาตูปูเต๊ะ 1 1 0 2 4 1 1 2 6
40 บ้านทุ่งยาง 1 0 2 3 2 2 0 0 4
41 วัดนํ้าฉ่า 1 0 1 2 8 0 0 0 8
42 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
43 วัดนาวง 1 0 0 1 6 3 0 0 9
44 บ้านควนหนองกก 1 0 0 1 5 4 1 0 10
45 บ้านคลองโตน 1 0 0 1 5 2 4 1 11
46 บ้านเกาะลิบง 1 0 0 1 3 4 3 0 10
47 บ้านควนอารี 1 0 0 1 2 2 0 1 4
48 บ้านกลิ้งกลอง 1 0 0 1 2 1 2 1 5
49 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านนาเกลือ 0 4 4 8 14 9 7 3 30
51 บ้านทอนเหรียน 0 3 1 4 4 5 4 0 13
52 บ้านบางหมาก 0 3 0 3 8 8 2 1 18
53 วิเศษกาญจน์ 0 1 2 3 8 3 1 2 12
54 วัดเขา 0 1 1 2 5 3 1 0 9
55 บ้านหนองราโพ 0 1 1 2 5 0 2 1 7
56 บ้านบางสัก 0 1 0 1 9 13 1 1 23
57 บ้านท่าส้ม 0 1 0 1 7 8 3 1 18
58 บ้านห้วยไทร 0 1 0 1 4 1 1 0 6
59 บ้านนาเมืองเพชร 0 1 0 1 3 3 1 1 7
60 บ้านเขาไม้แก้ว 0 1 0 1 3 2 0 0 5
61 บ้านนาเหนือ 0 1 0 1 2 0 3 0 5
62 บ้านนํ้าฉา 0 1 0 1 1 2 3 2 6
63 บ้านบางคราม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
64 บ้านควนหนองยาง 0 0 3 3 5 4 0 2 9
65 บ้านต้นไทร 0 0 2 2 13 4 2 3 19
66 อนุบาลกันตังศึกษา 0 0 2 2 9 1 0 2 10
67 บ้านพรุเตย 0 0 2 2 7 10 3 1 20
68 วัดบางดี 0 0 1 1 12 7 2 1 21
69 บ้านช่องลม 0 0 1 1 5 4 4 0 13
70 วัดไม้ฝาด 0 0 1 1 5 0 0 1 5
71 วัดทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 4 8 3 0 15
72 บ้านไชยภักดี 0 0 1 1 4 6 3 0 13
73 บ้านควนเลียบ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
74 บ้านมดตะนอย 0 0 1 1 3 5 1 1 9
75 บ้านไสบ่อ 0 0 1 1 3 1 3 1 7
76 บ้านควนตัง 0 0 1 1 2 5 3 1 10
77 บ้านหาดยาว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
78 บ้านฉางหลาง 0 0 1 1 1 5 0 2 6
79 บ้านจิจิก 0 0 1 1 1 1 0 1 2
80 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 7 8 4 2 19
81 บ้านเขากอบ 0 0 0 0 7 4 1 1 12
82 บ้านห้วยต่อ 0 0 0 0 7 1 2 0 10
83 วัดวารีวง 0 0 0 0 6 9 5 1 20
84 บ้านสายควน 0 0 0 0 6 6 0 1 12
85 บ้านดุหุน 0 0 0 0 6 3 1 0 10
86 บ้านบางเตา 0 0 0 0 5 9 3 0 17
87 วัดถํ้าพระพุทธ 0 0 0 0 5 5 5 2 15
88 บ้านไทรบ่วง 0 0 0 0 5 5 1 0 11
89 บ้านในปง 0 0 0 0 5 3 0 1 8
90 อนุบาลรัษฎา 0 0 0 0 5 1 1 1 7
91 บ้านพรุจูด 0 0 0 0 5 1 1 0 7
92 บ้านป่ากอ 0 0 0 0 5 0 3 0 8
93 บ้านหนองมวง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
94 วัดปากแจ่ม 0 0 0 0 4 7 6 1 17
95 บ้านแหลมไทร 0 0 0 0 4 7 0 0 11
96 บ้านคลองลุ 0 0 0 0 4 6 5 1 15
97 บ้านบางค้างคาว 0 0 0 0 4 5 1 2 10
98 บ้านพรุใหญ่ 0 0 0 0 4 4 7 0 15
99 บ้านทุ่งต่อ 0 0 0 0 4 4 3 1 11
100 บ้านนํ้าพราย 0 0 0 0 4 2 1 1 7
101 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 4 0 1 0 5
102 บ้านซา 0 0 0 0 3 7 3 1 13
103 บ้านนํ้าราบ 0 0 0 0 3 5 0 1 8
104 บ้านหน้าเขา 0 0 0 0 3 2 1 2 6
105 บ้านป่าเตียว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
106 บ้านผมเด็น 0 0 0 0 2 4 3 0 9
107 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 2 3 2 0 7
108 บ้านไร่ออก 0 0 0 0 2 3 2 0 7
109 บ้านกันตังใต้ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
110 บ้านเหนือคลอง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
111 บ้านแหลม 0 0 0 0 2 2 3 0 7
112 บ้านเขาโอน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
113 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 0 0 0 2 2 1 0 5
114 บ้านวังลำ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
115 บ้านหัวหิน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
116 วัดควนธานี 0 0 0 0 2 1 1 2 4
117 บ้านจุปะ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
118 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
119 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 2 0 3 1 5
120 วัดสิทธิโชค 0 0 0 0 2 0 3 0 5
121 บ้านช่องหาร 0 0 0 0 2 0 2 0 4
122 บ้านท่าปาบ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
123 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
124 บ้านบางเป้า 0 0 0 0 1 7 1 1 9
125 บ้านวังหลาม 0 0 0 0 1 5 2 0 8
126 บ้านทุ่งอิฐ 0 0 0 0 1 5 1 0 7
127 วัดศรีรัตนาราม 0 0 0 0 1 4 1 2 6
128 บ้านควนตุ้งกู 0 0 0 0 1 3 1 0 5
129 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
130 บ้านเขาพรุเสม็ด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
131 บ้านไสต้นวา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
132 บ้านพระม่วง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
133 บ้านทุ่งยางงาม 0 0 0 0 0 6 2 0 8
134 บ้านไสมะม่วง 0 0 0 0 0 4 5 1 9
135 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 0 3 0 1 3
136 บ้านคลองชีล้อม 0 0 0 0 0 2 4 0 6
137 บ้านแตะหรำ 0 0 0 0 0 2 4 0 6
138 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
139 บ้านไร่ใหญ่ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
140 บ้านหนองยูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านโตน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 0 0 3 2 3
143 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 112 94 94 300 835 539 299 100 1,673