สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองชุมแสง 14 4 1 19 28 2 7 1 37
2 บ้านคลองมวน 8 6 4 18 37 19 6 1 62
3 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 7 3 3 13 25 15 5 3 45
4 วัดเจริญร่มเมือง 7 3 2 12 15 9 6 1 30
5 บ้านต้นปรง 6 2 1 9 19 14 4 1 37
6 บ้านหนองเสม็ด 5 5 3 13 21 7 6 1 34
7 ธาดาอนุสรณ์ 5 0 2 7 18 7 1 0 26
8 บ้านทุ่งศาลา 5 0 1 6 10 10 1 2 21
9 บ้านควนพญา 4 6 0 10 20 6 5 1 31
10 วัดโคกเลียบ 4 3 0 7 12 3 2 0 17
11 บ้านลำช้าง 4 2 4 10 19 6 4 2 29
12 บ้านเกาะเคี่ยม 4 1 3 8 14 4 7 0 25
13 วัดเขาพระ 3 4 3 10 15 9 7 0 31
14 บ้านบางสัก 3 3 1 7 18 14 1 1 33
15 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 3 3 1 7 16 11 2 2 29
16 บ้านบางพระ 3 2 2 7 16 11 2 1 29
17 บ้านหลังเขา 3 0 0 3 7 3 2 1 12
18 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 2 4 4 10 21 4 4 0 29
19 วัดควนเมา 2 3 5 10 19 10 6 2 35
20 จุ๋งฮัวโซะเซียว 2 3 3 8 19 3 0 1 22
21 บ้านเกาะมุกด์ 2 2 3 7 12 10 6 1 28
22 บ้านหนองหมอ 2 1 2 5 8 5 3 0 16
23 กมลศรี 2 1 1 4 9 6 3 0 18
24 วัดไตรสามัคคี 2 1 0 3 12 8 1 1 21
25 วัดเขาวิเศษ 2 0 3 5 13 5 5 1 23
26 วัดคีรีวิหาร 2 0 1 3 5 3 2 1 10
27 บ้านควนหนองกก 2 0 0 2 6 5 1 0 12
28 บ้านลำแพะ 2 0 0 2 5 0 1 0 6
29 ประชาวิทยา 1 5 1 7 14 3 1 3 18
30 บ้านนาเกลือ 1 4 5 10 16 10 7 3 33
31 วิวัฒน์วิทยา 1 4 2 7 14 5 0 0 19
32 บ้านโคกยาง 1 3 1 5 7 5 2 0 14
33 บ้านทอนเหรียน 1 3 1 5 6 5 4 0 15
34 บ้านเกาะเต่า 1 2 1 4 10 5 5 1 20
35 วัดควนไทร 1 2 1 4 7 1 1 1 9
36 บ้านหนองสองพี่น้อง 1 2 0 3 7 6 3 0 16
37 บ้านแหลมมะขาม 1 1 2 4 13 3 4 0 20
38 หาดปากเมง 1 1 1 3 10 7 4 2 21
39 บ้านหนองศรีจันทร์ 1 1 1 3 7 6 3 1 16
40 บ้านคลองคุ้ย 1 1 1 3 4 3 1 0 8
41 บ้านปาเต 1 1 1 3 3 1 0 0 4
42 บ้านลำภูรา 1 1 0 2 9 1 2 1 12
43 บ้านบาตูปูเต๊ะ 1 1 0 2 5 1 1 2 7
44 บ้านโตน 1 1 0 2 2 3 1 0 6
45 วัดบางดี 1 0 2 3 15 10 3 1 28
46 บ้านทุ่งยาง 1 0 2 3 2 2 0 0 4
47 วัดนํ้าฉ่า 1 0 1 2 8 0 0 0 8
48 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
49 บ้านควนอารี 1 0 1 2 3 2 0 1 5
50 วัดนาวง 1 0 0 1 8 3 1 0 12
51 วัดวารีวง 1 0 0 1 7 9 5 1 21
52 บ้านคลองโตน 1 0 0 1 5 2 4 1 11
53 บ้านซา 1 0 0 1 4 7 4 1 15
54 บ้านเกาะลิบง 1 0 0 1 3 4 3 0 10
55 บ้านควนตุ้งกู 1 0 0 1 2 4 1 0 7
56 บ้านกลิ้งกลอง 1 0 0 1 2 1 2 1 5
57 บ้านไร่ใหญ่ 1 0 0 1 1 2 2 0 5
58 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านบางหมาก 0 3 0 3 8 8 2 1 18
60 บ้านในปง 0 3 0 3 7 4 0 1 11
61 บ้านท่าส้ม 0 1 2 3 9 10 3 1 22
62 วิเศษกาญจน์ 0 1 2 3 8 3 1 2 12
63 วัดเขา 0 1 1 2 5 3 1 0 9
64 บ้านหนองราโพ 0 1 1 2 5 0 2 1 7
65 บ้านห้วยไทร 0 1 0 1 4 1 1 0 6
66 บ้านนาเมืองเพชร 0 1 0 1 3 3 1 1 7
67 บ้านเขาไม้แก้ว 0 1 0 1 3 2 0 0 5
68 บ้านนาเหนือ 0 1 0 1 2 0 3 0 5
69 บ้านนํ้าฉา 0 1 0 1 1 2 3 2 6
70 บ้านบางคราม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
71 บ้านควนหนองยาง 0 0 3 3 6 4 0 2 10
72 บ้านต้นไทร 0 0 2 2 13 4 2 3 19
73 อนุบาลกันตังศึกษา 0 0 2 2 9 1 0 2 10
74 บ้านพรุเตย 0 0 2 2 7 10 3 1 20
75 บ้านช่องลม 0 0 1 1 5 4 4 0 13
76 วัดไม้ฝาด 0 0 1 1 5 0 0 1 5
77 วัดทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 4 8 3 0 15
78 บ้านไชยภักดี 0 0 1 1 4 6 3 0 13
79 บ้านควนเลียบ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
80 บ้านมดตะนอย 0 0 1 1 3 5 1 1 9
81 บ้านไสบ่อ 0 0 1 1 3 1 3 1 7
82 บ้านควนตัง 0 0 1 1 2 5 3 1 10
83 บ้านช่องหาร 0 0 1 1 2 2 2 0 6
84 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
85 บ้านหาดยาว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
86 บ้านฉางหลาง 0 0 1 1 1 5 0 2 6
87 บ้านจิจิก 0 0 1 1 1 1 0 1 2
88 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 7 8 4 2 19
89 บ้านเขากอบ 0 0 0 0 7 4 1 1 12
90 บ้านห้วยต่อ 0 0 0 0 7 1 2 0 10
91 บ้านสายควน 0 0 0 0 6 6 0 1 12
92 บ้านดุหุน 0 0 0 0 6 3 1 0 10
93 บ้านบางเตา 0 0 0 0 5 9 3 0 17
94 วัดถํ้าพระพุทธ 0 0 0 0 5 5 5 2 15
95 บ้านไทรบ่วง 0 0 0 0 5 5 1 0 11
96 อนุบาลรัษฎา 0 0 0 0 5 1 1 1 7
97 บ้านพรุจูด 0 0 0 0 5 1 1 0 7
98 บ้านป่ากอ 0 0 0 0 5 0 3 0 8
99 บ้านหนองมวง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
100 วัดปากแจ่ม 0 0 0 0 4 7 6 1 17
101 บ้านแหลมไทร 0 0 0 0 4 7 0 0 11
102 บ้านคลองลุ 0 0 0 0 4 6 5 1 15
103 บ้านบางค้างคาว 0 0 0 0 4 6 1 2 11
104 บ้านพรุใหญ่ 0 0 0 0 4 4 7 0 15
105 บ้านทุ่งต่อ 0 0 0 0 4 4 3 1 11
106 บ้านนํ้าพราย 0 0 0 0 4 2 1 1 7
107 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 4 0 1 0 5
108 บ้านนํ้าราบ 0 0 0 0 3 5 0 1 8
109 บ้านหน้าเขา 0 0 0 0 3 2 1 2 6
110 บ้านป่าเตียว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
111 บ้านผมเด็น 0 0 0 0 2 4 3 0 9
112 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 2 3 2 0 7
113 บ้านไร่ออก 0 0 0 0 2 3 2 0 7
114 บ้านกันตังใต้ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
115 บ้านเหนือคลอง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
116 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 2 2 3 1 7
117 บ้านแหลม 0 0 0 0 2 2 3 0 7
118 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
119 บ้านเขาโอน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
120 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 0 0 0 2 2 1 0 5
121 บ้านวังลำ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
122 บ้านหัวหิน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
123 วัดควนธานี 0 0 0 0 2 1 1 2 4
124 บ้านจุปะ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
125 วัดสิทธิโชค 0 0 0 0 2 0 3 0 5
126 บ้านท่าปาบ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
127 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
128 บ้านบางเป้า 0 0 0 0 1 7 1 1 9
129 บ้านวังหลาม 0 0 0 0 1 5 2 0 8
130 บ้านทุ่งอิฐ 0 0 0 0 1 5 1 0 7
131 วัดศรีรัตนาราม 0 0 0 0 1 4 1 2 6
132 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
133 บ้านเขาพรุเสม็ด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
134 บ้านไสต้นวา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านพระม่วง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
136 บ้านทุ่งยางงาม 0 0 0 0 0 6 2 0 8
137 บ้านไสมะม่วง 0 0 0 0 0 4 5 1 9
138 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 0 3 0 1 3
139 บ้านคลองชีล้อม 0 0 0 0 0 2 4 0 6
140 บ้านแตะหรำ 0 0 0 0 0 2 4 0 6
141 บ้านหนองยูง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 0 0 3 2 3
143 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 140 111 106 357 918 577 306 100 1,801