สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 30 16 6 1 52
2 บ้านหนองชุมแสง 26 2 7 1 35
3 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 25 14 5 3 44
4 บ้านหนองเสม็ด 21 7 6 1 34
5 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 20 3 4 0 27
6 จุ๋งฮัวโซะเซียว 19 3 0 1 22
7 ธาดาอนุสรณ์ 18 7 1 0 26
8 วัดควนเมา 17 9 5 2 31
9 บ้านบางพระ 16 11 2 1 29
10 บ้านลำช้าง 16 5 4 2 25
11 บ้านควนพญา 15 4 5 1 24
12 บ้านนาเกลือ 14 9 7 3 30
13 วิวัฒน์วิทยา 14 5 0 0 19
14 บ้านเกาะเคี่ยม 14 4 7 0 25
15 ประชาวิทยา 14 3 1 3 18
16 บ้านต้นไทร 13 4 2 3 19
17 บ้านแหลมมะขาม 13 3 4 0 20
18 บ้านเกาะมุกด์ 12 10 6 1 28
19 วัดเขาพระ 12 9 7 0 28
20 วัดไตรสามัคคี 12 8 1 1 21
21 วัดบางดี 12 7 2 1 21
22 วัดเขาวิเศษ 12 5 5 1 22
23 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 11 10 2 2 23
24 บ้านทุ่งศาลา 10 10 1 2 21
25 บ้านต้นปรง 10 8 4 1 22
26 หาดปากเมง 10 7 4 2 21
27 บ้านเกาะเต่า 10 5 4 1 19
28 บ้านบางสัก 9 13 1 1 23
29 วัดเจริญร่มเมือง 9 8 6 1 23
30 กมลศรี 9 6 3 0 18
31 บ้านลำภูรา 9 1 2 1 12
32 อนุบาลกันตังศึกษา 9 1 0 2 10
33 บ้านบางหมาก 8 8 2 1 18
34 บ้านหนองหมอ 8 5 3 0 16
35 วัดโคกเลียบ 8 3 2 0 13
36 วิเศษกาญจน์ 8 3 1 2 12
37 วัดนํ้าฉ่า 8 0 0 0 8
38 บ้านพรุเตย 7 10 3 1 20
39 บ้านหนองบัว 7 8 4 2 19
40 บ้านท่าส้ม 7 8 3 1 18
41 บ้านหนองศรีจันทร์ 7 6 3 1 16
42 บ้านโคกยาง 7 5 2 0 14
43 บ้านเขากอบ 7 4 1 1 12
44 บ้านหลังเขา 7 3 2 1 12
45 บ้านห้วยต่อ 7 1 2 0 10
46 วัดควนไทร 7 1 1 1 9
47 วัดวารีวง 6 9 5 1 20
48 บ้านสายควน 6 6 0 1 12
49 บ้านหนองสองพี่น้อง 6 5 3 0 14
50 บ้านดุหุน 6 3 1 0 10
51 วัดนาวง 6 3 0 0 9
52 บ้านบางเตา 5 9 3 0 17
53 วัดถํ้าพระพุทธ 5 5 5 2 15
54 บ้านไทรบ่วง 5 5 1 0 11
55 บ้านช่องลม 5 4 4 0 13
56 บ้านควนหนองกก 5 4 1 0 10
57 บ้านควนหนองยาง 5 4 0 2 9
58 วัดคีรีวิหาร 5 3 2 1 10
59 วัดเขา 5 3 1 0 9
60 บ้านในปง 5 3 0 1 8
61 บ้านคลองโตน 5 2 4 1 11
62 อนุบาลรัษฎา 5 1 1 1 7
63 บ้านพรุจูด 5 1 1 0 7
64 บ้านป่ากอ 5 0 3 0 8
65 บ้านหนองราโพ 5 0 2 1 7
66 บ้านลำแพะ 5 0 1 0 6
67 บ้านหนองมวง 5 0 1 0 6
68 วัดไม้ฝาด 5 0 0 1 5
69 วัดทุ่งใหญ่ 4 8 3 0 15
70 วัดปากแจ่ม 4 7 6 1 17
71 บ้านแหลมไทร 4 7 0 0 11
72 บ้านคลองลุ 4 6 5 1 15
73 บ้านไชยภักดี 4 6 3 0 13
74 บ้านทอนเหรียน 4 5 4 0 13
75 บ้านบางค้างคาว 4 5 1 2 10
76 บ้านพรุใหญ่ 4 4 7 0 15
77 บ้านทุ่งต่อ 4 4 3 1 11
78 บ้านคลองคุ้ย 4 3 1 0 8
79 บ้านนํ้าพราย 4 2 1 1 7
80 บ้านบาตูปูเต๊ะ 4 1 1 2 6
81 บ้านห้วยไทร 4 1 1 0 6
82 บ้านหนองคล้า 4 0 1 0 5
83 วัดกาญจนบริรักษ์ 4 0 0 0 4
84 บ้านควนเลียบ 4 0 0 0 4
85 บ้านซา 3 7 3 1 13
86 บ้านมดตะนอย 3 5 1 1 9
87 บ้านนํ้าราบ 3 5 0 1 8
88 บ้านเกาะลิบง 3 4 3 0 10
89 บ้านนาเมืองเพชร 3 3 1 1 7
90 บ้านหน้าเขา 3 2 1 2 6
91 บ้านเขาไม้แก้ว 3 2 0 0 5
92 บ้านไสบ่อ 3 1 3 1 7
93 บ้านปาเต 3 1 0 0 4
94 บ้านป่าเตียว 3 0 0 0 3
95 บ้านควนตัง 2 5 3 1 10
96 บ้านผมเด็น 2 4 3 0 9
97 บ้านบ่อหิน 2 3 2 0 7
98 บ้านไร่ออก 2 3 2 0 7
99 บ้านกันตังใต้ 2 3 0 0 5
100 บ้านเหนือคลอง 2 3 0 0 5
101 บ้านแหลม 2 2 3 0 7
102 บ้านเขาโอน 2 2 1 0 5
103 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 2 2 1 0 5
104 บ้านวังลำ 2 2 1 0 5
105 บ้านหัวหิน 2 2 1 0 5
106 บ้านควนอารี 2 2 0 1 4
107 บ้านทุ่งยาง 2 2 0 0 4
108 บ้านกลิ้งกลอง 2 1 2 1 5
109 วัดควนธานี 2 1 1 2 4
110 บ้านจุปะ 2 1 0 1 3
111 บ้านหาดยาว 2 1 0 0 3
112 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 2 1 0 0 3
113 บ้านโพธิ์น้อย 2 0 3 1 5
114 บ้านนาเหนือ 2 0 3 0 5
115 วัดสิทธิโชค 2 0 3 0 5
116 บ้านช่องหาร 2 0 2 0 4
117 บ้านท่าปาบ 2 0 1 1 3
118 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 2 0 0 1 2
119 บ้านบางเป้า 1 7 1 1 9
120 บ้านวังหลาม 1 5 2 0 8
121 บ้านทุ่งอิฐ 1 5 1 0 7
122 บ้านฉางหลาง 1 5 0 2 6
123 วัดศรีรัตนาราม 1 4 1 2 6
124 บ้านควนตุ้งกู 1 3 1 0 5
125 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 1 3 0 1 4
126 บ้านนํ้าฉา 1 2 3 2 6
127 บ้านเขาพรุเสม็ด 1 1 2 0 4
128 บ้านไสต้นวา 1 1 1 0 3
129 บ้านจิจิก 1 1 0 1 2
130 บ้านบางคราม 1 0 1 0 2
131 บ้านพระม่วง 1 0 0 1 1
132 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
133 บ้านทุ่งยางงาม 0 6 2 0 8
134 บ้านไสมะม่วง 0 4 5 1 9
135 บ้านหนองบัวน้อย 0 3 0 1 3
136 บ้านคลองชีล้อม 0 2 4 0 6
137 บ้านแตะหรำ 0 2 4 0 6
138 บ้านหนองปรือ 0 1 2 0 3
139 บ้านไร่ใหญ่ 0 1 2 0 3
140 บ้านหนองยูง 0 1 0 0 1
141 บ้านโตน 0 1 0 0 1
142 บ้านย่านซื่อ 0 0 3 2 3
143 บ้านท่ามะปราง 0 0 1 0 1
รวม 835 539 299 100 1,773