สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 37 19 6 1 62
2 บ้านหนองชุมแสง 28 2 7 1 37
3 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 25 15 5 3 45
4 บ้านหนองเสม็ด 21 7 6 1 34
5 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 21 4 4 0 29
6 บ้านควนพญา 20 6 5 1 31
7 บ้านต้นปรง 19 14 4 1 37
8 วัดควนเมา 19 10 6 2 35
9 บ้านลำช้าง 19 6 4 2 29
10 จุ๋งฮัวโซะเซียว 19 3 0 1 22
11 บ้านบางสัก 18 14 1 1 33
12 ธาดาอนุสรณ์ 18 7 1 0 26
13 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 16 11 2 2 29
14 บ้านบางพระ 16 11 2 1 29
15 บ้านนาเกลือ 16 10 7 3 33
16 วัดบางดี 15 10 3 1 28
17 วัดเขาพระ 15 9 7 0 31
18 วัดเจริญร่มเมือง 15 9 6 1 30
19 วิวัฒน์วิทยา 14 5 0 0 19
20 บ้านเกาะเคี่ยม 14 4 7 0 25
21 ประชาวิทยา 14 3 1 3 18
22 วัดเขาวิเศษ 13 5 5 1 23
23 บ้านต้นไทร 13 4 2 3 19
24 บ้านแหลมมะขาม 13 3 4 0 20
25 บ้านเกาะมุกด์ 12 10 6 1 28
26 วัดไตรสามัคคี 12 8 1 1 21
27 วัดโคกเลียบ 12 3 2 0 17
28 บ้านทุ่งศาลา 10 10 1 2 21
29 หาดปากเมง 10 7 4 2 21
30 บ้านเกาะเต่า 10 5 5 1 20
31 บ้านท่าส้ม 9 10 3 1 22
32 กมลศรี 9 6 3 0 18
33 บ้านลำภูรา 9 1 2 1 12
34 อนุบาลกันตังศึกษา 9 1 0 2 10
35 บ้านบางหมาก 8 8 2 1 18
36 บ้านหนองหมอ 8 5 3 0 16
37 วิเศษกาญจน์ 8 3 1 2 12
38 วัดนาวง 8 3 1 0 12
39 วัดนํ้าฉ่า 8 0 0 0 8
40 บ้านพรุเตย 7 10 3 1 20
41 วัดวารีวง 7 9 5 1 21
42 บ้านหนองบัว 7 8 4 2 19
43 บ้านหนองศรีจันทร์ 7 6 3 1 16
44 บ้านหนองสองพี่น้อง 7 6 3 0 16
45 บ้านโคกยาง 7 5 2 0 14
46 บ้านเขากอบ 7 4 1 1 12
47 บ้านในปง 7 4 0 1 11
48 บ้านหลังเขา 7 3 2 1 12
49 บ้านห้วยต่อ 7 1 2 0 10
50 วัดควนไทร 7 1 1 1 9
51 บ้านสายควน 6 6 0 1 12
52 บ้านทอนเหรียน 6 5 4 0 15
53 บ้านควนหนองกก 6 5 1 0 12
54 บ้านควนหนองยาง 6 4 0 2 10
55 บ้านดุหุน 6 3 1 0 10
56 บ้านบางเตา 5 9 3 0 17
57 วัดถํ้าพระพุทธ 5 5 5 2 15
58 บ้านไทรบ่วง 5 5 1 0 11
59 บ้านช่องลม 5 4 4 0 13
60 วัดคีรีวิหาร 5 3 2 1 10
61 วัดเขา 5 3 1 0 9
62 บ้านคลองโตน 5 2 4 1 11
63 บ้านบาตูปูเต๊ะ 5 1 1 2 7
64 อนุบาลรัษฎา 5 1 1 1 7
65 บ้านพรุจูด 5 1 1 0 7
66 บ้านป่ากอ 5 0 3 0 8
67 บ้านหนองราโพ 5 0 2 1 7
68 บ้านลำแพะ 5 0 1 0 6
69 บ้านหนองมวง 5 0 1 0 6
70 วัดไม้ฝาด 5 0 0 1 5
71 วัดทุ่งใหญ่ 4 8 3 0 15
72 วัดปากแจ่ม 4 7 6 1 17
73 บ้านซา 4 7 4 1 15
74 บ้านแหลมไทร 4 7 0 0 11
75 บ้านคลองลุ 4 6 5 1 15
76 บ้านไชยภักดี 4 6 3 0 13
77 บ้านบางค้างคาว 4 6 1 2 11
78 บ้านพรุใหญ่ 4 4 7 0 15
79 บ้านทุ่งต่อ 4 4 3 1 11
80 บ้านคลองคุ้ย 4 3 1 0 8
81 บ้านนํ้าพราย 4 2 1 1 7
82 บ้านห้วยไทร 4 1 1 0 6
83 บ้านหนองคล้า 4 0 1 0 5
84 วัดกาญจนบริรักษ์ 4 0 0 0 4
85 บ้านควนเลียบ 4 0 0 0 4
86 บ้านมดตะนอย 3 5 1 1 9
87 บ้านนํ้าราบ 3 5 0 1 8
88 บ้านเกาะลิบง 3 4 3 0 10
89 บ้านนาเมืองเพชร 3 3 1 1 7
90 บ้านหน้าเขา 3 2 1 2 6
91 บ้านควนอารี 3 2 0 1 5
92 บ้านเขาไม้แก้ว 3 2 0 0 5
93 บ้านไสบ่อ 3 1 3 1 7
94 บ้านปาเต 3 1 0 0 4
95 บ้านป่าเตียว 3 0 0 0 3
96 บ้านควนตัง 2 5 3 1 10
97 บ้านผมเด็น 2 4 3 0 9
98 บ้านควนตุ้งกู 2 4 1 0 7
99 บ้านบ่อหิน 2 3 2 0 7
100 บ้านไร่ออก 2 3 2 0 7
101 บ้านโตน 2 3 1 0 6
102 บ้านกันตังใต้ 2 3 0 0 5
103 บ้านเหนือคลอง 2 3 0 0 5
104 บ้านโพธิ์น้อย 2 2 3 1 7
105 บ้านแหลม 2 2 3 0 7
106 บ้านช่องหาร 2 2 2 0 6
107 บ้านหนองปรือ 2 2 2 0 6
108 บ้านเขาโอน 2 2 1 0 5
109 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 2 2 1 0 5
110 บ้านวังลำ 2 2 1 0 5
111 บ้านหัวหิน 2 2 1 0 5
112 บ้านทุ่งยาง 2 2 0 0 4
113 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 2 2 0 0 4
114 บ้านกลิ้งกลอง 2 1 2 1 5
115 วัดควนธานี 2 1 1 2 4
116 บ้านจุปะ 2 1 0 1 3
117 บ้านหาดยาว 2 1 0 0 3
118 บ้านนาเหนือ 2 0 3 0 5
119 วัดสิทธิโชค 2 0 3 0 5
120 บ้านท่าปาบ 2 0 1 1 3
121 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 2 0 0 1 2
122 บ้านบางเป้า 1 7 1 1 9
123 บ้านวังหลาม 1 5 2 0 8
124 บ้านทุ่งอิฐ 1 5 1 0 7
125 บ้านฉางหลาง 1 5 0 2 6
126 วัดศรีรัตนาราม 1 4 1 2 6
127 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 1 3 0 1 4
128 บ้านนํ้าฉา 1 2 3 2 6
129 บ้านไร่ใหญ่ 1 2 2 0 5
130 บ้านเขาพรุเสม็ด 1 1 2 0 4
131 บ้านไสต้นวา 1 1 1 0 3
132 บ้านจิจิก 1 1 0 1 2
133 บ้านบางคราม 1 0 1 0 2
134 บ้านพระม่วง 1 0 0 1 1
135 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
136 บ้านทุ่งยางงาม 0 6 2 0 8
137 บ้านไสมะม่วง 0 4 5 1 9
138 บ้านหนองบัวน้อย 0 3 0 1 3
139 บ้านคลองชีล้อม 0 2 4 0 6
140 บ้านแตะหรำ 0 2 4 0 6
141 บ้านหนองยูง 0 1 1 0 2
142 บ้านย่านซื่อ 0 0 3 2 3
143 บ้านท่ามะปราง 0 0 1 0 1
รวม 918 577 306 100 1,901