หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน 64 37 58.73% 19 30.16% 6 9.52% 1 1.59% 63
2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 38 28 73.68% 2 5.26% 7 18.42% 1 2.63% 38
3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 52 25 52.08% 15 31.25% 5 10.42% 3 6.25% 48
4 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 35 21 60% 7 20% 6 17.14% 1 2.86% 35
5 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 36 21 72.41% 4 13.79% 4 13.79% 0 0% 29
6 โรงเรียนบ้านควนพญา 32 20 62.5% 6 18.75% 5 15.63% 1 3.13% 32
7 โรงเรียนบ้านต้นปรง 39 19 50% 14 36.84% 4 10.53% 1 2.63% 38
8 โรงเรียนวัดควนเมา 43 19 51.35% 10 27.03% 6 16.22% 2 5.41% 37
9 โรงเรียนบ้านลำช้าง 33 19 61.29% 6 19.35% 4 12.9% 2 6.45% 31
10 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 23 19 82.61% 3 13.04% 0 0% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนบ้านบางสัก 34 18 52.94% 14 41.18% 1 2.94% 1 2.94% 34
12 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 26 18 69.23% 7 26.92% 1 3.85% 0 0% 26
13 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 33 16 51.61% 11 35.48% 2 6.45% 2 6.45% 31
14 โรงเรียนบ้านบางพระ 30 16 53.33% 11 36.67% 2 6.67% 1 3.33% 30
15 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 36 16 44.44% 10 27.78% 7 19.44% 3 8.33% 36
16 โรงเรียนวัดบางดี 29 15 51.72% 10 34.48% 3 10.34% 1 3.45% 29
17 โรงเรียนวัดเขาพระ 32 15 48.39% 9 29.03% 7 22.58% 0 0% 31
18 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 32 15 48.39% 9 29.03% 6 19.35% 1 3.23% 31
19 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 19 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
20 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 25 14 56% 4 16% 7 28% 0 0% 25
21 โรงเรียนประชาวิทยา 21 14 66.67% 3 14.29% 1 4.76% 3 14.29% 21
22 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 24 13 54.17% 5 20.83% 5 20.83% 1 4.17% 24
23 โรงเรียนบ้านต้นไทร 22 13 59.09% 4 18.18% 2 9.09% 3 13.64% 22
24 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 21 13 65% 3 15% 4 20% 0 0% 20
25 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 31 12 41.38% 10 34.48% 6 20.69% 1 3.45% 29
26 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 22 12 54.55% 8 36.36% 1 4.55% 1 4.55% 22
27 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 17 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
28 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 24 10 43.48% 10 43.48% 1 4.35% 2 8.7% 23
29 โรงเรียนหาดปากเมง 25 10 43.48% 7 30.43% 4 17.39% 2 8.7% 23
30 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 25 10 47.62% 5 23.81% 5 23.81% 1 4.76% 21
31 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 23 9 39.13% 10 43.48% 3 13.04% 1 4.35% 23
32 โรงเรียนกมลศรี 20 9 50% 6 33.33% 3 16.67% 0 0% 18
33 โรงเรียนบ้านลำภูรา 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 13 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนบ้านบางหมาก 21 8 42.11% 8 42.11% 2 10.53% 1 5.26% 19
36 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 16 8 50% 5 31.25% 3 18.75% 0 0% 16
37 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
38 โรงเรียนวัดนาวง 15 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
39 โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านพรุเตย 21 7 33.33% 10 47.62% 3 14.29% 1 4.76% 21
41 โรงเรียนวัดวารีวง 22 7 31.82% 9 40.91% 5 22.73% 1 4.55% 22
42 โรงเรียนบ้านหนองบัว 21 7 33.33% 8 38.1% 4 19.05% 2 9.52% 21
43 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 17 7 41.18% 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 17
44 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 19 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
45 โรงเรียนบ้านโคกยาง 17 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
46 โรงเรียนบ้านเขากอบ 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนบ้านในปง 15 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนบ้านหลังเขา 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
49 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
50 โรงเรียนวัดควนไทร 12 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
51 โรงเรียนบ้านสายควน 13 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
52 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 17 6 40% 5 33.33% 4 26.67% 0 0% 15
53 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 13 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
54 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 14 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนบ้านดุหุน 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านบางเตา 19 5 29.41% 9 52.94% 3 17.65% 0 0% 17
57 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ 17 5 29.41% 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 17
58 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 12 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
59 โรงเรียนบ้านช่องลม 13 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
60 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนวัดเขา 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านคลองโตน 12 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 10 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
64 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านพรุจูด 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านป่ากอ 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านหนองราโพ 9 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านลำแพะ 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านหนองมวง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนวัดไม้ฝาด 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 16 4 26.67% 8 53.33% 3 20% 0 0% 15
72 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 18 4 22.22% 7 38.89% 6 33.33% 1 5.56% 18
73 โรงเรียนบ้านซา 16 4 25% 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 16
74 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 13 4 36.36% 7 63.64% 0 0% 0 0% 11
75 โรงเรียนบ้านคลองลุ 16 4 25% 6 37.5% 5 31.25% 1 6.25% 16
76 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 13 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 13
77 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 13 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 13
78 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 15 4 26.67% 4 26.67% 7 46.67% 0 0% 15
79 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 12 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
80 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านมดตะนอย 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
87 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
89 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
91 โรงเรียนบ้านควนอารี 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านไสบ่อ 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
94 โรงเรียนบ้านปาเต 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านป่าเตียว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านควนตัง 11 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
97 โรงเรียนบ้านผมเด็น 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
98 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
99 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านไร่ออก 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านโตน 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนบ้านแหลม 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านช่องหาร 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านเขาโอน 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านวังลำ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านหัวหิน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนวัดควนธานี 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
116 โรงเรียนบ้านจุปะ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
117 โรงเรียนบ้านหาดยาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
119 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านท่าปาบ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านบางเป้า 13 1 10% 7 70% 1 10% 1 10% 10
123 โรงเรียนบ้านวังหลาม 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
124 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
125 โรงเรียนบ้านฉางหลาง 8 1 12.5% 5 62.5% 0 0% 2 25% 8
126 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
127 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
129 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านจิจิก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านบางคราม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านพระม่วง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 8 0 0% 6 75% 2 25% 0 0% 8
137 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 10 0 0% 4 40% 5 50% 1 10% 10
138 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
140 โรงเรียนบ้านแตะหรำ 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
141 โรงเรียนบ้านหนองยูง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
143 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]