หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2558
\"สานฝันสานปัญญา พัฒนาเด็กตรัง รวมพลังสู่สากล\"
ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2558
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สนามโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 13 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สนามโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 12 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3, 2 ห้อง ป.3/3, ป.4/3, ป.4/2, ป.5/3, ป5/2, ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.1/3, ป.2/1 13 ก.ย. 2558 09.00-15.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ,2 ห้อง ป.3/3, ป.4/3, ป.4/2, ป.5/3,ป.5/2, ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3,ป.1/3, ป.2/1 12 ก.ย. 2558 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]