สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บูรณะรำลึก 13 7 5 25 26 4 3 1 33
2 บ้านคลองเต็ง 12 1 4 17 21 8 4 4 33
3 วัดควนสีนวล 9 8 4 21 18 8 6 4 32
4 วัดธรรมาราม 8 3 5 16 16 10 8 2 34
5 บ้านยวนโปะ 8 2 0 10 10 1 2 0 13
6 วัดควนวิเศษ 7 6 5 18 23 10 3 2 36
7 วัดเชี่ยวชาญกิจ 7 2 1 10 12 1 0 3 13
8 อนุบาลตรัง 6 9 5 20 29 6 4 2 39
9 ไทยรัฐวิทยา 39 6 8 2 16 13 5 1 5 19
10 พรศิริกุล 6 7 5 18 20 4 1 0 25
11 บ้านนาทะเล 5 9 10 24 13 17 13 10 43
12 วัดนานอน 5 5 1 11 11 4 12 6 27
13 บ้านย่านตาขาว 5 2 2 9 19 10 5 4 34
14 หาดทรายทอง 5 2 2 9 10 6 0 2 16
15 บ้านควนปริง 5 2 0 7 8 4 3 3 15
16 บ้านท่าข้าม 4 1 1 6 8 3 0 1 11
17 บ้านทุ่งค่าย 3 0 5 8 11 4 0 0 15
18 บ้านทุ่งมะขามป้อม 3 0 1 4 11 1 5 6 17
19 บ้านหนองเจ็ดบาท 3 0 1 4 7 2 3 3 12
20 บ้านปะเหลียน 3 0 1 4 4 9 2 10 15
21 บ้านทุ่งเกาะญวน 3 0 0 3 4 1 0 0 5
22 บ้านหนองหว้า 2 4 1 7 6 1 0 1 7
23 บ้านเกาะปุด 2 2 0 4 6 7 4 3 17
24 บ้านลิพัง 2 1 3 6 3 4 3 6 10
25 เทศบาล1 (สังขวิทย์) 2 1 1 4 3 1 1 1 5
26 วัดหนองเป็ด 2 1 0 3 6 3 8 5 17
27 วัดขุนสิทธิ์ 2 0 1 3 7 2 3 4 12
28 บ้านเขาไม้แก้ว 2 0 1 3 5 3 1 0 9
29 บ้านทุ่งหนองแห้ง 2 0 1 3 5 2 1 4 8
30 เทศบาล5 (วัดควนขัน) 2 0 1 3 4 2 1 0 7
31 บ้านบกหัก 2 0 1 3 4 0 0 3 4
32 วัดหนองสมาน 2 0 1 3 2 2 4 0 8
33 บ้านควนสระแก้ว 2 0 0 2 3 3 1 2 7
34 วัดสาริการาม 2 0 0 2 2 2 0 0 4
35 บ้านหินคอกควาย 1 3 5 9 9 5 3 4 17
36 ดรุโณทัย 1 3 1 5 8 6 0 1 14
37 บ้านหนองชวด 1 3 1 5 7 2 0 1 9
38 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 3 0 4 4 2 0 0 6
39 เทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 1 2 0 3 4 1 0 0 5
40 เทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1 2 0 3 3 0 1 2 4
41 บ้านควนสวรรค์ 1 1 4 6 5 8 3 6 16
42 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1 1 2 4 4 1 0 0 5
43 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 1 1 1 3 2 10 3 5 15
44 วัดไทรทอง 1 1 0 2 6 9 3 1 18
45 บ้านหยงสตาร์ 1 1 0 2 5 1 0 2 6
46 บ้านทุ่งยาว 1 1 0 2 3 3 5 1 11
47 บ้านทุ่งปาหนัน 1 1 0 2 3 1 1 1 5
48 บ้านในควน 1 1 0 2 2 2 2 3 6
49 บ้านทอนหาน 1 1 0 2 2 0 2 1 4
50 บ้านปากปรน 1 0 2 3 2 3 1 2 6
51 บ้านโพรงจระเข้ 1 0 1 2 4 3 1 1 8
52 ตรังคริสเตียนศึกษา 1 0 1 2 4 3 0 0 7
53 บ้านวังศิลา 1 0 1 2 3 4 1 1 8
54 บ้านทุ่งศาลา 1 0 1 2 3 2 1 1 6
55 บ้านหนองยวน 1 0 1 2 3 1 3 1 7
56 บ้านควนไม้ดำ 1 0 1 2 3 0 7 0 10
57 บ้านหนองยายแม็ม 1 0 0 1 4 5 3 5 12
58 บ้านยูงงาม 1 0 0 1 4 1 0 0 5
59 หาดสำราญ 1 0 0 1 3 3 0 0 6
60 อัมพวันวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 1 3
61 บ้านหนองชุมแสง 1 0 0 1 2 6 0 3 8
62 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1 2 2 2 3 6
63 วัดอัมพวัน 1 0 0 1 2 1 2 1 5
64 วัดโหละคล้า 1 0 0 1 2 0 1 3 3
65 เทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
66 บ้านคลองทรายขาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 วัดท่าพญา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านตะเสะ 1 0 0 1 1 4 1 1 6
69 วัดควนนิมิตศิลา 1 0 0 1 1 3 3 3 7
70 บ้านโคกรัก 1 0 0 1 1 1 1 1 3
71 หนองผักฉีด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 โพธิ์วิเชียรชัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 ปัญญาวิทย์ 0 5 3 8 4 3 2 1 9
74 บ้านลำแคลง 0 4 1 5 4 2 1 3 7
75 บ้านลำพิกุล 0 4 0 4 6 3 1 4 10
76 บ้านบางยาง 0 2 1 3 7 3 4 5 14
77 บ้านห้วยด้วน 0 2 1 3 5 0 0 0 5
78 บ้านคลองปะเหลียน 0 2 1 3 3 2 3 1 8
79 บ้านแหลมสอม 0 2 0 2 6 5 3 1 14
80 บ้านห้วยลึก 0 2 0 2 6 5 1 4 12
81 ทุ่งรวงทอง 0 2 0 2 3 2 0 0 5
82 บ้านเขาติง 0 2 0 2 3 1 1 0 5
83 บ้านนาทุ่ง 0 2 0 2 2 7 1 0 10
84 บ้านนาโตง 0 2 0 2 1 2 0 3 3
85 เพาะปัญญา 0 1 2 3 6 5 2 1 13
86 บ้านลำปลอกเหนือ 0 1 1 2 5 3 0 1 8
87 บ้านบางด้วน 0 1 1 2 4 6 3 1 13
88 บ้านนายายหม่อม 0 1 1 2 4 5 2 2 11
89 บ้านท่าบันได 0 1 1 2 4 0 1 1 5
90 วัดโพธาราม 0 1 1 2 1 2 0 1 3
91 วัดมงคลสถาน 0 1 0 1 4 2 1 0 7
92 บ้านสามแยก 0 1 0 1 3 5 0 2 8
93 บ้านทุ่งส้มป่อย 0 1 0 1 3 3 2 0 8
94 เทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 0 1 0 1 2 3 0 0 5
95 วัดโคกพิกุล 0 1 0 1 2 0 0 2 2
96 พรศิริกุลปฐมวัย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
97 วัดน้ำผุด 0 1 0 1 1 3 0 1 4
98 บ้านแหลม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
99 วัดควนวิไล 0 1 0 1 0 1 0 0 1
100 บ้านไร่พรุ 0 0 3 3 4 4 1 2 9
101 บ้านสุโสะ 0 0 2 2 3 1 1 0 5
102 บ้านไร่หลวง 0 0 2 2 2 2 0 4 4
103 วัดปากปรน 0 0 1 1 5 3 4 2 12
104 บ้านห้วยเร็จ 0 0 1 1 3 3 1 2 7
105 บ้านควนยาง 0 0 1 1 3 2 0 1 5
106 บ้านควนยวน 0 0 1 1 3 1 1 0 5
107 ไทรงาม 0 0 1 1 3 0 1 1 4
108 บ้านช่อง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
109 บ้านทุ่งกอ 0 0 1 1 2 3 2 1 7
110 บ้านนานิน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
111 เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 0 1 1 2 0 1 1 3
112 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 1 1 1 3 4 2 8
113 บุญเหลือเกื้อคง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
114 เมธาวิทยา่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
115 บ้านหัวควน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 วัดจอมไตร 0 0 0 0 4 2 2 6 8
117 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 3 3 3 0 9
118 วัดทุ่งหินผุด 0 0 0 0 3 0 3 2 6
119 บ้านโคกทราย 0 0 0 0 2 4 8 3 14
120 ทุ่งไทรทอง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
121 บ้านโคกชะแง้ 0 0 0 0 2 1 0 3 3
122 บ้านปากไพ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
123 บ้านท่าเทศ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
124 วัดไพรสณฑ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านหาดเลา 0 0 0 0 1 3 4 1 8
126 บ้านทุ่งนา (เมือง) 0 0 0 0 1 3 1 2 5
127 วัดเกาะมะม่วง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
128 วัดไทรงาม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
129 บ้านควนโพธิ์ 0 0 0 0 1 2 3 5 6
130 วัดนิคมประทีป 0 0 0 0 1 1 4 1 6
131 บ้านท่าคลอง 0 0 0 0 1 1 2 3 4
132 บ้านหนองโต๊ะ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
133 ทิพย์รัตน์วิทยา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
134 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 0 0 0 0 1 0 4 1 5
135 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
136 บ้านปากคลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 วัดแจ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 เทศบาล8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านบ้าหวี 0 0 0 0 0 8 1 2 9
140 วัดนางประหลาด 0 0 0 0 0 5 2 2 7
141 บ้านนาป้อ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
142 บ้านทอนพลา 0 0 0 0 0 2 2 1 4
143 บ้านกลางนา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
144 บ้านด่าน 0 0 0 0 0 2 0 2 2
145 บ้านปากห้วย 0 0 0 0 0 1 2 2 3
146 วัดสันติวัน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
147 บ้านเขาหลัก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
148 บ้านทุ่งนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 ปิยบุตรศึกษากร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 0 3 2 3
152 ต้นบากราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
153 วัดชลวาปีวิหาร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
154 บ้านหนองเรี้ย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านป่าแก่ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
156 บ้านโคกมะม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 190 154 127 471 639 403 256 257 1,298