สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บูรณะรำลึก 13 7 5 25 26 4 3 1 33
2 บ้านคลองเต็ง 12 1 4 17 21 8 4 4 33
3 วัดควนสีนวล 9 8 4 21 18 8 6 4 32
4 บ้านยวนโปะ 8 2 0 10 10 1 2 0 13
5 วัดควนวิเศษ 7 6 5 18 22 9 3 2 34
6 วัดเชี่ยวชาญกิจ 7 2 0 9 11 1 0 3 12
7 อนุบาลตรัง 6 9 5 20 29 6 4 2 39
8 ไทยรัฐวิทยา 39 6 8 2 16 13 5 1 5 19
9 พรศิริกุล 6 7 5 18 20 4 1 0 25
10 วัดธรรมาราม 6 3 4 13 13 8 8 2 29
11 วัดนานอน 5 5 1 11 11 4 12 6 27
12 บ้านย่านตาขาว 5 2 2 9 19 10 5 4 34
13 บ้านนาทะเล 4 9 10 23 12 17 13 9 42
14 บ้านควนปริง 4 2 0 6 7 4 3 3 14
15 บ้านทุ่งค่าย 3 0 5 8 11 4 0 0 15
16 บ้านทุ่งมะขามป้อม 3 0 1 4 11 1 5 6 17
17 บ้านทุ่งเกาะญวน 3 0 0 3 4 1 0 0 5
18 หาดทรายทอง 2 2 2 6 7 6 0 2 13
19 บ้านลิพัง 2 1 3 6 3 4 3 6 10
20 เทศบาล1 (สังขวิทย์) 2 1 1 4 3 1 1 1 5
21 วัดหนองเป็ด 2 1 0 3 6 3 8 5 17
22 บ้านเกาะปุด 2 1 0 3 5 6 4 3 15
23 วัดขุนสิทธิ์ 2 0 1 3 7 2 3 3 12
24 บ้านเขาไม้แก้ว 2 0 1 3 5 3 1 0 9
25 บ้านทุ่งหนองแห้ง 2 0 1 3 5 2 1 4 8
26 บ้านท่าข้าม 2 0 1 3 4 3 0 1 7
27 เทศบาล5 (วัดควนขัน) 2 0 1 3 4 2 1 0 7
28 บ้านปะเหลียน 2 0 1 3 3 9 2 10 14
29 บ้านหินคอกควาย 1 3 5 9 9 5 3 4 17
30 ดรุโณทัย 1 3 1 5 8 6 0 1 14
31 บ้านหนองชวด 1 3 1 5 7 2 0 0 9
32 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 3 0 4 4 2 0 0 6
33 เทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 1 2 0 3 4 1 0 0 5
34 บ้านควนสวรรค์ 1 1 4 6 5 7 3 6 15
35 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 1 1 1 3 2 10 3 5 15
36 บ้านหนองหว้า 1 1 1 3 2 1 0 1 3
37 บ้านหยงสตาร์ 1 1 0 2 5 1 0 2 6
38 บ้านทุ่งยาว 1 1 0 2 3 3 5 1 11
39 บ้านในควน 1 1 0 2 2 2 2 3 6
40 เทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1 1 0 2 2 0 1 2 3
41 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1 0 2 3 3 1 0 0 4
42 บ้านปากปรน 1 0 2 3 2 3 1 2 6
43 ตรังคริสเตียนศึกษา 1 0 1 2 4 3 0 0 7
44 บ้านวังศิลา 1 0 1 2 3 4 1 0 8
45 บ้านทุ่งศาลา 1 0 1 2 3 2 1 1 6
46 บ้านหนองยวน 1 0 1 2 3 1 3 1 7
47 บ้านควนไม้ดำ 1 0 1 2 3 0 7 0 10
48 วัดหนองสมาน 1 0 1 2 1 2 4 0 7
49 บ้านหนองยายแม็ม 1 0 0 1 4 5 3 5 12
50 บ้านยูงงาม 1 0 0 1 4 1 0 0 5
51 บ้านหนองเจ็ดบาท 1 0 0 1 3 0 3 2 6
52 อัมพวันวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 1 3
53 บ้านหนองชุมแสง 1 0 0 1 2 6 0 3 8
54 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1 2 2 2 3 6
55 วัดโหละคล้า 1 0 0 1 2 0 1 3 3
56 เทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
57 บ้านคลองทรายขาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 วัดท่าพญา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านตะเสะ 1 0 0 1 1 4 1 1 6
60 วัดควนนิมิตศิลา 1 0 0 1 1 3 3 3 7
61 วัดสาริการาม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
62 บ้านโคกรัก 1 0 0 1 1 1 1 1 3
63 หนองผักฉีด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 โพธิ์วิเชียรชัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านบกหัก 1 0 0 1 1 0 0 3 1
66 ปัญญาวิทย์ 0 5 3 8 4 3 2 1 9
67 บ้านลำแคลง 0 4 1 5 4 2 1 3 7
68 บ้านลำพิกุล 0 4 0 4 6 3 1 4 10
69 บ้านบางยาง 0 2 1 3 7 3 4 5 14
70 บ้านห้วยด้วน 0 2 1 3 5 0 0 0 5
71 บ้านห้วยลึก 0 2 0 2 6 5 1 4 12
72 บ้านแหลมสอม 0 2 0 2 5 4 3 1 12
73 ทุ่งรวงทอง 0 2 0 2 3 2 0 0 5
74 บ้านนาทุ่ง 0 2 0 2 2 7 1 0 10
75 บ้านนาโตง 0 2 0 2 1 2 0 3 3
76 บ้านลำปลอกเหนือ 0 1 1 2 5 3 0 1 8
77 บ้านบางด้วน 0 1 1 2 4 6 3 1 13
78 บ้านนายายหม่อม 0 1 1 2 4 5 2 2 11
79 บ้านท่าบันได 0 1 1 2 4 0 1 0 5
80 วัดโพธาราม 0 1 1 2 1 2 0 1 3
81 วัดมงคลสถาน 0 1 0 1 4 2 1 0 7
82 บ้านสามแยก 0 1 0 1 3 4 0 1 7
83 บ้านทุ่งส้มป่อย 0 1 0 1 3 3 2 0 8
84 เทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 0 1 0 1 2 3 0 0 5
85 บ้านทุ่งปาหนัน 0 1 0 1 2 1 1 1 4
86 บ้านเขาติง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
87 วัดโคกพิกุล 0 1 0 1 2 0 0 2 2
88 พรศิริกุลปฐมวัย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 วัดน้ำผุด 0 1 0 1 1 3 0 1 4
90 บ้านทอนหาน 0 1 0 1 1 0 2 1 3
91 บ้านไร่พรุ 0 0 3 3 4 4 1 2 9
92 บ้านสุโสะ 0 0 2 2 3 1 1 0 5
93 วัดปากปรน 0 0 1 1 5 3 4 1 12
94 เพาะปัญญา 0 0 1 1 4 4 2 1 10
95 บ้านห้วยเร็จ 0 0 1 1 3 3 1 2 7
96 บ้านควนยาง 0 0 1 1 3 2 0 1 5
97 บ้านควนยวน 0 0 1 1 3 1 1 0 5
98 ไทรงาม 0 0 1 1 3 0 1 1 4
99 บ้านช่อง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
100 บ้านทุ่งกอ 0 0 1 1 2 3 2 1 7
101 เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 0 1 1 2 0 1 1 3
102 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 1 1 1 3 4 2 8
103 บ้านคลองปะเหลียน 0 0 1 1 1 2 3 1 6
104 บุญเหลือเกื้อคง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
105 เมธาวิทยา่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
106 บ้านหัวควน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 วัดไทรทอง 0 0 0 0 4 7 3 1 14
108 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 3 3 3 0 9
109 วัดจอมไตร 0 0 0 0 3 2 2 6 7
110 วัดทุ่งหินผุด 0 0 0 0 3 0 3 2 6
111 บ้านโคกทราย 0 0 0 0 2 4 8 3 14
112 ทุ่งไทรทอง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
113 หาดสำราญ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
114 บ้านโพรงจระเข้ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
115 บ้านปากไพ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
116 บ้านโคกชะแง้ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
117 บ้านท่าเทศ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
118 วัดไพรสณฑ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 บ้านหาดเลา 0 0 0 0 1 3 4 1 8
120 บ้านทุ่งนา (เมือง) 0 0 0 0 1 3 1 2 5
121 วัดเกาะมะม่วง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
122 วัดไทรงาม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
123 บ้านควนโพธิ์ 0 0 0 0 1 2 3 5 6
124 วัดนิคมประทีป 0 0 0 0 1 1 4 1 6
125 บ้านหนองโต๊ะ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
126 วัดอัมพวัน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
127 บ้านท่าคลอง 0 0 0 0 1 1 1 3 3
128 ทิพย์รัตน์วิทยา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
129 บ้านไร่หลวง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
130 บ้านนานิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านแหลม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 0 0 0 0 1 0 4 1 5
133 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
134 บ้านปากคลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 วัดแจ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 เทศบาล8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านบ้าหวี 0 0 0 0 0 8 1 2 9
138 วัดนางประหลาด 0 0 0 0 0 5 2 2 7
139 บ้านนาป้อ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
140 บ้านทอนพลา 0 0 0 0 0 2 2 1 4
141 บ้านกลางนา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
142 บ้านควนสระแก้ว 0 0 0 0 0 2 1 2 3
143 บ้านด่าน 0 0 0 0 0 2 0 2 2
144 บ้านปากห้วย 0 0 0 0 0 1 2 2 3
145 วัดสันติวัน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
146 บ้านเขาหลัก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
147 บ้านทุ่งนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 ปิยบุตรศึกษากร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 0 3 2 3
151 ต้นบากราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
152 วัดชลวาปีวิหาร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
153 บ้านหนองเรี้ย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านป่าแก่ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
155 บ้านโคกมะม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 166 140 118 424 588 386 254 244 1,228