สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตรัง 29 6 4 2 39
2 บูรณะรำลึก 26 4 3 1 33
3 วัดควนวิเศษ 22 9 3 2 34
4 บ้านคลองเต็ง 21 8 4 4 33
5 พรศิริกุล 20 4 1 0 25
6 บ้านย่านตาขาว 19 10 5 4 34
7 วัดควนสีนวล 18 8 6 4 32
8 วัดธรรมาราม 13 8 8 2 29
9 ไทยรัฐวิทยา 39 13 5 1 5 19
10 บ้านนาทะเล 12 17 13 9 42
11 วัดนานอน 11 4 12 6 27
12 บ้านทุ่งค่าย 11 4 0 0 15
13 บ้านทุ่งมะขามป้อม 11 1 5 6 17
14 วัดเชี่ยวชาญกิจ 11 1 0 3 12
15 บ้านยวนโปะ 10 1 2 0 13
16 บ้านหินคอกควาย 9 5 3 4 17
17 ดรุโณทัย 8 6 0 1 14
18 หาดทรายทอง 7 6 0 2 13
19 บ้านควนปริง 7 4 3 3 14
20 บ้านบางยาง 7 3 4 5 14
21 วัดขุนสิทธิ์ 7 2 3 3 12
22 บ้านหนองชวด 7 2 0 0 9
23 บ้านห้วยลึก 6 5 1 4 12
24 วัดหนองเป็ด 6 3 8 5 17
25 บ้านลำพิกุล 6 3 1 4 10
26 บ้านควนสวรรค์ 5 7 3 6 15
27 บ้านเกาะปุด 5 6 4 3 15
28 บ้านแหลมสอม 5 4 3 1 12
29 วัดปากปรน 5 3 4 1 12
30 บ้านเขาไม้แก้ว 5 3 1 0 9
31 บ้านลำปลอกเหนือ 5 3 0 1 8
32 บ้านทุ่งหนองแห้ง 5 2 1 4 8
33 บ้านหยงสตาร์ 5 1 0 2 6
34 บ้านห้วยด้วน 5 0 0 0 5
35 วัดไทรทอง 4 7 3 1 14
36 บ้านบางด้วน 4 6 3 1 13
37 บ้านหนองยายแม็ม 4 5 3 5 12
38 บ้านนายายหม่อม 4 5 2 2 11
39 เพาะปัญญา 4 4 2 1 10
40 บ้านไร่พรุ 4 4 1 2 9
41 ปัญญาวิทย์ 4 3 2 1 9
42 บ้านท่าข้าม 4 3 0 1 7
43 ตรังคริสเตียนศึกษา 4 3 0 0 7
44 บ้านลำแคลง 4 2 1 3 7
45 เทศบาล5 (วัดควนขัน) 4 2 1 0 7
46 วัดมงคลสถาน 4 2 1 0 7
47 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 4 2 0 0 6
48 บ้านทุ่งเกาะญวน 4 1 0 0 5
49 เทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 4 1 0 0 5
50 บ้านยูงงาม 4 1 0 0 5
51 บ้านท่าบันได 4 0 1 0 5
52 บ้านปะเหลียน 3 9 2 10 14
53 บ้านลิพัง 3 4 3 6 10
54 บ้านวังศิลา 3 4 1 0 8
55 บ้านสามแยก 3 4 0 1 7
56 บ้านทุ่งยาว 3 3 5 1 11
57 บ้านห้วยไทร 3 3 3 0 9
58 บ้านทุ่งส้มป่อย 3 3 2 0 8
59 บ้านห้วยเร็จ 3 3 1 2 7
60 วัดจอมไตร 3 2 2 6 7
61 บ้านทุ่งศาลา 3 2 1 1 6
62 บ้านควนยาง 3 2 0 1 5
63 ทุ่งรวงทอง 3 2 0 0 5
64 บ้านหนองยวน 3 1 3 1 7
65 เทศบาล1 (สังขวิทย์) 3 1 1 1 5
66 บ้านสุโสะ 3 1 1 0 5
67 บ้านควนยวน 3 1 1 0 5
68 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 3 1 0 0 4
69 บ้านควนไม้ดำ 3 0 7 0 10
70 บ้านหนองเจ็ดบาท 3 0 3 2 6
71 วัดทุ่งหินผุด 3 0 3 2 6
72 ไทรงาม 3 0 1 1 4
73 อัมพวันวิทยา 3 0 0 1 3
74 บ้านช่อง 3 0 0 1 3
75 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 2 10 3 5 15
76 บ้านนาทุ่ง 2 7 1 0 10
77 บ้านหนองชุมแสง 2 6 0 3 8
78 บ้านโคกทราย 2 4 8 3 14
79 บ้านทุ่งกอ 2 3 2 1 7
80 บ้านปากปรน 2 3 1 2 6
81 ทุ่งไทรทอง 2 3 1 0 6
82 เทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 2 3 0 0 5
83 หาดสำราญ 2 3 0 0 5
84 บ้านในควน 2 2 2 3 6
85 บ้านห้วยม่วง 2 2 2 3 6
86 บ้านโพรงจระเข้ 2 2 1 1 5
87 บ้านทุ่งปาหนัน 2 1 1 1 4
88 บ้านเขาติง 2 1 1 0 4
89 บ้านหนองหว้า 2 1 0 1 3
90 บ้านปากไพ 2 1 0 1 3
91 บ้านโคกชะแง้ 2 1 0 1 3
92 วัดโหละคล้า 2 0 1 3 3
93 เทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 2 0 1 2 3
94 เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 2 0 1 1 3
95 บ้านท่าเทศ 2 0 1 1 3
96 วัดโคกพิกุล 2 0 0 2 2
97 เทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 2 0 0 1 2
98 บ้านคลองทรายขาว 2 0 0 0 2
99 วัดท่าพญา 2 0 0 0 2
100 พรศิริกุลปฐมวัย 2 0 0 0 2
101 วัดไพรสณฑ์ 2 0 0 0 2
102 บ้านตะเสะ 1 4 1 1 6
103 วัดศรีสุวรรณาราม 1 3 4 2 8
104 บ้านหาดเลา 1 3 4 1 8
105 วัดควนนิมิตศิลา 1 3 3 3 7
106 บ้านทุ่งนา (เมือง) 1 3 1 2 5
107 วัดเกาะมะม่วง 1 3 1 1 5
108 วัดน้ำผุด 1 3 0 1 4
109 วัดไทรงาม 1 3 0 0 4
110 วัดหนองสมาน 1 2 4 0 7
111 บ้านควนโพธิ์ 1 2 3 5 6
112 บ้านคลองปะเหลียน 1 2 3 1 6
113 บ้านนาโตง 1 2 0 3 3
114 วัดโพธาราม 1 2 0 1 3
115 วัดสาริการาม 1 2 0 0 3
116 วัดนิคมประทีป 1 1 4 1 6
117 บ้านหนองโต๊ะ 1 1 2 0 4
118 วัดอัมพวัน 1 1 2 0 4
119 บ้านท่าคลอง 1 1 1 3 3
120 ทิพย์รัตน์วิทยา 1 1 1 2 3
121 บ้านโคกรัก 1 1 1 1 3
122 บ้านไร่หลวง 1 1 0 2 2
123 หนองผักฉีด 1 1 0 0 2
124 โพธิ์วิเชียรชัย 1 1 0 0 2
125 บ้านนานิน 1 1 0 0 2
126 บ้านแหลม 1 1 0 0 2
127 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 1 0 4 1 5
128 บ้านทอนหาน 1 0 2 1 3
129 บุญเหลือเกื้อคง 1 0 1 0 2
130 เมธาวิทยา่ 1 0 1 0 2
131 บ้านบกหัก 1 0 0 3 1
132 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 0 0 1 1
133 บ้านหัวควน 1 0 0 0 1
134 บ้านปากคลอง 1 0 0 0 1
135 วัดแจ้ง 1 0 0 0 1
136 เทศบาล8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 1 0 0 0 1
137 บ้านบ้าหวี 0 8 1 2 9
138 วัดนางประหลาด 0 5 2 2 7
139 บ้านนาป้อ 0 3 1 2 4
140 บ้านทอนพลา 0 2 2 1 4
141 บ้านกลางนา 0 2 2 0 4
142 บ้านควนสระแก้ว 0 2 1 2 3
143 บ้านด่าน 0 2 0 2 2
144 บ้านปากห้วย 0 1 2 2 3
145 วัดสันติวัน 0 1 1 1 2
146 บ้านเขาหลัก 0 1 0 1 1
147 บ้านทุ่งนา 0 1 0 0 1
148 บ้านคลองขุด 0 1 0 0 1
149 ปิยบุตรศึกษากร 0 1 0 0 1
150 บ้านไทรงาม 0 0 3 2 3
151 ต้นบากราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1
152 วัดชลวาปีวิหาร 0 0 1 1 1
153 บ้านหนองเรี้ย 0 0 1 0 1
154 บ้านป่าแก่ 0 0 0 2 0
155 บ้านโคกมะม่วง 0 0 0 1 0
รวม 588 386 254 244 1,472