สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตรัง 29 6 4 2 39
2 บูรณะรำลึก 26 4 3 1 33
3 วัดควนวิเศษ 23 10 3 2 36
4 บ้านคลองเต็ง 21 8 4 4 33
5 พรศิริกุล 20 4 1 0 25
6 บ้านย่านตาขาว 19 10 5 4 34
7 วัดควนสีนวล 18 8 6 4 32
8 วัดธรรมาราม 16 10 8 2 34
9 บ้านนาทะเล 13 17 13 10 43
10 ไทยรัฐวิทยา 39 13 5 1 5 19
11 วัดเชี่ยวชาญกิจ 12 1 0 3 13
12 วัดนานอน 11 4 12 6 27
13 บ้านทุ่งค่าย 11 4 0 0 15
14 บ้านทุ่งมะขามป้อม 11 1 5 6 17
15 หาดทรายทอง 10 6 0 2 16
16 บ้านยวนโปะ 10 1 2 0 13
17 บ้านหินคอกควาย 9 5 3 4 17
18 ดรุโณทัย 8 6 0 1 14
19 บ้านควนปริง 8 4 3 3 15
20 บ้านท่าข้าม 8 3 0 1 11
21 บ้านบางยาง 7 3 4 5 14
22 วัดขุนสิทธิ์ 7 2 3 4 12
23 บ้านหนองเจ็ดบาท 7 2 3 3 12
24 บ้านหนองชวด 7 2 0 1 9
25 วัดไทรทอง 6 9 3 1 18
26 บ้านเกาะปุด 6 7 4 3 17
27 บ้านแหลมสอม 6 5 3 1 14
28 เพาะปัญญา 6 5 2 1 13
29 บ้านห้วยลึก 6 5 1 4 12
30 วัดหนองเป็ด 6 3 8 5 17
31 บ้านลำพิกุล 6 3 1 4 10
32 บ้านหนองหว้า 6 1 0 1 7
33 บ้านควนสวรรค์ 5 8 3 6 16
34 วัดปากปรน 5 3 4 2 12
35 บ้านเขาไม้แก้ว 5 3 1 0 9
36 บ้านลำปลอกเหนือ 5 3 0 1 8
37 บ้านทุ่งหนองแห้ง 5 2 1 4 8
38 บ้านหยงสตาร์ 5 1 0 2 6
39 บ้านห้วยด้วน 5 0 0 0 5
40 บ้านปะเหลียน 4 9 2 10 15
41 บ้านบางด้วน 4 6 3 1 13
42 บ้านหนองยายแม็ม 4 5 3 5 12
43 บ้านนายายหม่อม 4 5 2 2 11
44 บ้านไร่พรุ 4 4 1 2 9
45 ปัญญาวิทย์ 4 3 2 1 9
46 บ้านโพรงจระเข้ 4 3 1 1 8
47 ตรังคริสเตียนศึกษา 4 3 0 0 7
48 วัดจอมไตร 4 2 2 6 8
49 บ้านลำแคลง 4 2 1 3 7
50 เทศบาล5 (วัดควนขัน) 4 2 1 0 7
51 วัดมงคลสถาน 4 2 1 0 7
52 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 4 2 0 0 6
53 บ้านทุ่งเกาะญวน 4 1 0 0 5
54 เทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 4 1 0 0 5
55 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 4 1 0 0 5
56 บ้านยูงงาม 4 1 0 0 5
57 บ้านท่าบันได 4 0 1 1 5
58 บ้านบกหัก 4 0 0 3 4
59 บ้านสามแยก 3 5 0 2 8
60 บ้านลิพัง 3 4 3 6 10
61 บ้านวังศิลา 3 4 1 1 8
62 บ้านทุ่งยาว 3 3 5 1 11
63 บ้านห้วยไทร 3 3 3 0 9
64 บ้านทุ่งส้มป่อย 3 3 2 0 8
65 บ้านควนสระแก้ว 3 3 1 2 7
66 บ้านห้วยเร็จ 3 3 1 2 7
67 หาดสำราญ 3 3 0 0 6
68 บ้านคลองปะเหลียน 3 2 3 1 8
69 บ้านทุ่งศาลา 3 2 1 1 6
70 บ้านควนยาง 3 2 0 1 5
71 ทุ่งรวงทอง 3 2 0 0 5
72 บ้านหนองยวน 3 1 3 1 7
73 เทศบาล1 (สังขวิทย์) 3 1 1 1 5
74 บ้านทุ่งปาหนัน 3 1 1 1 5
75 บ้านเขาติง 3 1 1 0 5
76 บ้านสุโสะ 3 1 1 0 5
77 บ้านควนยวน 3 1 1 0 5
78 บ้านควนไม้ดำ 3 0 7 0 10
79 วัดทุ่งหินผุด 3 0 3 2 6
80 เทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 3 0 1 2 4
81 ไทรงาม 3 0 1 1 4
82 อัมพวันวิทยา 3 0 0 1 3
83 บ้านช่อง 3 0 0 1 3
84 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 2 10 3 5 15
85 บ้านนาทุ่ง 2 7 1 0 10
86 บ้านหนองชุมแสง 2 6 0 3 8
87 บ้านโคกทราย 2 4 8 3 14
88 บ้านทุ่งกอ 2 3 2 1 7
89 บ้านปากปรน 2 3 1 2 6
90 ทุ่งไทรทอง 2 3 1 0 6
91 เทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 2 3 0 0 5
92 วัดหนองสมาน 2 2 4 0 8
93 บ้านในควน 2 2 2 3 6
94 บ้านห้วยม่วง 2 2 2 3 6
95 บ้านไร่หลวง 2 2 0 4 4
96 วัดสาริการาม 2 2 0 0 4
97 วัดอัมพวัน 2 1 2 1 5
98 บ้านนานิน 2 1 1 0 4
99 บ้านโคกชะแง้ 2 1 0 3 3
100 บ้านปากไพ 2 1 0 1 3
101 บ้านทอนหาน 2 0 2 1 4
102 วัดโหละคล้า 2 0 1 3 3
103 เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 2 0 1 1 3
104 บ้านท่าเทศ 2 0 1 1 3
105 วัดโคกพิกุล 2 0 0 2 2
106 เทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 2 0 0 1 2
107 บ้านคลองทรายขาว 2 0 0 0 2
108 วัดท่าพญา 2 0 0 0 2
109 พรศิริกุลปฐมวัย 2 0 0 0 2
110 วัดไพรสณฑ์ 2 0 0 0 2
111 บ้านตะเสะ 1 4 1 1 6
112 วัดศรีสุวรรณาราม 1 3 4 2 8
113 บ้านหาดเลา 1 3 4 1 8
114 วัดควนนิมิตศิลา 1 3 3 3 7
115 บ้านทุ่งนา (เมือง) 1 3 1 2 5
116 วัดเกาะมะม่วง 1 3 1 1 5
117 วัดน้ำผุด 1 3 0 1 4
118 วัดไทรงาม 1 3 0 0 4
119 บ้านควนโพธิ์ 1 2 3 5 6
120 บ้านนาโตง 1 2 0 3 3
121 วัดโพธาราม 1 2 0 1 3
122 บ้านแหลม 1 2 0 0 3
123 วัดนิคมประทีป 1 1 4 1 6
124 บ้านท่าคลอง 1 1 2 3 4
125 บ้านหนองโต๊ะ 1 1 2 0 4
126 ทิพย์รัตน์วิทยา 1 1 1 2 3
127 บ้านโคกรัก 1 1 1 1 3
128 หนองผักฉีด 1 1 0 0 2
129 โพธิ์วิเชียรชัย 1 1 0 0 2
130 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 1 0 4 1 5
131 บุญเหลือเกื้อคง 1 0 1 0 2
132 เมธาวิทยา่ 1 0 1 0 2
133 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 0 0 1 1
134 บ้านหัวควน 1 0 0 0 1
135 บ้านปากคลอง 1 0 0 0 1
136 วัดแจ้ง 1 0 0 0 1
137 เทศบาล8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 1 0 0 0 1
138 บ้านบ้าหวี 0 8 1 2 9
139 วัดนางประหลาด 0 5 2 2 7
140 บ้านนาป้อ 0 3 1 2 4
141 บ้านทอนพลา 0 2 2 1 4
142 บ้านกลางนา 0 2 2 0 4
143 บ้านด่าน 0 2 0 2 2
144 บ้านปากห้วย 0 1 2 2 3
145 วัดสันติวัน 0 1 1 1 2
146 บ้านเขาหลัก 0 1 0 1 1
147 วัดควนวิไล 0 1 0 0 1
148 บ้านทุ่งนา 0 1 0 0 1
149 บ้านคลองขุด 0 1 0 0 1
150 ปิยบุตรศึกษากร 0 1 0 0 1
151 บ้านไทรงาม 0 0 3 2 3
152 ต้นบากราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1
153 วัดชลวาปีวิหาร 0 0 1 1 1
154 บ้านหนองเรี้ย 0 0 1 0 1
155 บ้านป่าแก่ 0 0 0 2 0
156 บ้านโคกมะม่วง 0 0 0 1 0
รวม 639 403 256 257 1,555