หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน 0 0 0
2 002 โรงเรียนดรุโณทัย 16 18 16
3 005 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 7 12 11
4 004 โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 2 2 2
5 006 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 7 43 15
6 007 โรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา 5 9 5
7 009 โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 0 0 0
8 010 โรงเรียนทุ่งรวงทอง 5 7 6
9 008 โรงเรียนทุ่งไทรทอง 6 6 6
10 021 โรงเรียนนุรุลอิงซานมูลนิธิ 0 0 0
11 118 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 2 3 2
12 022 โรงเรียนบ้านกลางนา 4 5 4
13 027 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1 1 1
14 029 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 2 6 4
15 030 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 9 14 13
16 031 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 0 0 0
17 028 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 41 86 55
18 033 โรงเรียนบ้านควนปริง 19 52 34
19 036 โรงเรียนบ้านควนยวน 6 17 9
20 037 โรงเรียนบ้านควนยาง 6 15 8
21 038 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 10 18 13
22 039 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 25 44 29
23 040 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 0 0 0
24 032 โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 0 0 0
25 034 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 11 17 15
26 035 โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 10 13 13
27 171 โรงเรียนบ้านช่อง 4 8 5
28 046 โรงเรียนบ้านด่าน 4 7 4
29 048 โรงเรียนบ้านตะเสะ 7 20 10
30 049 โรงเรียนบ้านทอนพลา 5 7 5
31 050 โรงเรียนบ้านทอนหาน 5 13 9
32 055 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 9 14 10
33 057 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 15 38 22
34 058 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 2 2 2
35 059 โรงเรียนบ้านทุ่งนา (เมือง) 8 8 8
36 060 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 7 9 8
37 061 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 25 45 30
38 062 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 13 27 16
39 063 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 7 24 14
40 064 โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 8 12 8
41 065 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 13 27 17
42 056 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 6 23 11
43 051 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 13 21 18
44 052 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 7 18 11
45 054 โรงเรียนบ้านท่าบันได 6 11 9
46 053 โรงเรียนบ้านท่าเทศ 5 5 5
47 068 โรงเรียนบ้านนาทะเล 56 101 68
48 069 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 11 25 19
49 070 โรงเรียนบ้านนานิน 4 6 5
50 071 โรงเรียนบ้านนาป้อ 6 7 7
51 072 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 14 22 20
52 067 โรงเรียนบ้านนาโตง 7 10 9
53 074 โรงเรียนบ้านบกหัก 7 12 9
54 075 โรงเรียนบ้านบางด้วน 15 26 19
55 076 โรงเรียนบ้านบางยาง 20 44 30
56 077 โรงเรียนบ้านบ้าหวี 12 13 12
57 078 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 26 39 34
58 079 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1 1 1
59 080 โรงเรียนบ้านปากปรน 9 15 11
60 082 โรงเรียนบ้านปากห้วย 5 6 5
61 081 โรงเรียนบ้านปากไพ 4 7 6
62 083 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 2 2 2
63 085 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 13 46 21
64 087 โรงเรียนบ้านยูงงาม 6 11 9
65 086 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 41 78 57
66 091 โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 9 21 12
67 092 โรงเรียนบ้านลำพิกุล 15 26 20
68 090 โรงเรียนบ้านลำแคลง 13 41 24
69 093 โรงเรียนบ้านลิพัง 16 32 20
70 095 โรงเรียนบ้านวังศิลา 11 21 15
71 094 โรงเรียนบ้านวังเจริญ 0 0 0
72 096 โรงเรียนบ้านสามแยก 11 13 12
73 097 โรงเรียนบ้านสุโสะ 5 7 5
74 099 โรงเรียนบ้านหนองชวด 10 20 15
75 100 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 13 32 21
76 103 โรงเรียนบ้านหนองยวน 8 14 12
77 104 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 18 28 24
78 106 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 8 17 10
79 098 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 15 32 24
80 105 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 1 3 1
81 101 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 5 13 8
82 102 โรงเรียนบ้านหนองไทร 0 0 0
83 107 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 8 20 13
84 113 โรงเรียนบ้านหัวควน 1 3 2
85 114 โรงเรียนบ้านหาดเลา 10 11 11
86 115 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 23 40 33
87 108 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 6 12 10
88 110 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 9 16 11
89 174 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 16 25 16
90 111 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 11 15 12
91 109 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 9 18 14
92 023 โรงเรียนบ้านเกาะปุด 21 42 33
93 024 โรงเรียนบ้านเขาติง 5 5 5
94 026 โรงเรียนบ้านเขาหลัก 2 6 2
95 025 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 9 12 11
96 047 โรงเรียนบ้านเด็กน้อยตรัง 0 0 0
97 117 โรงเรียนบ้านแหลม 3 3 3
98 116 โรงเรียนบ้านแหลมสอม 15 20 19
99 041 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 6 8 8
100 042 โรงเรียนบ้านโคกทราย 17 18 18
101 043 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1 1 1
102 044 โรงเรียนบ้านโคกรัก 4 8 5
103 084 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 10 12 11
104 073 โรงเรียนบ้านในควน 10 16 13
105 066 โรงเรียนบ้านไทรงาม 7 9 9
106 088 โรงเรียนบ้านไร่พรุ 12 29 12
107 175 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 10 12 11
108 120 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 10 22 10
109 176 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 2 1
110 121 โรงเรียนพรศิริกุล 25 80 40
111 125 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 5 11 9
112 127 โรงเรียนวัฒนาศึกษา 0 0 0
113 129 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 16 25 19
114 130 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 10 29 14
115 132 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 40 90 62
116 131 โรงเรียนวัดควนวิไล 1 3 2
117 169 โรงเรียนวัดควนสีนวล 37 75 45
118 135 โรงเรียนวัดจอมไตร 15 21 16
119 137 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 2 2 2
120 170 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 23 38 23
121 141 โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 12 19 15
122 140 โรงเรียนวัดท่าพญา 2 4 3
123 172 โรงเรียนวัดธรรมาราม 41 72 62
124 145 โรงเรียนวัดนางประหลาด 10 20 15
125 146 โรงเรียนวัดนานอน 38 61 46
126 148 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 2 11 4
127 149 โรงเรียนวัดนิคมประทีป 7 7 7
128 147 โรงเรียนวัดน้ำผุด 5 7 5
129 150 โรงเรียนวัดปากปรน 14 24 19
130 154 โรงเรียนวัดมงคลสถาน 7 8 8
131 155 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 10 10 10
132 156 โรงเรียนวัดสันติวัน 3 4 3
133 157 โรงเรียนวัดสาริการาม 4 6 6
134 159 โรงเรียนวัดหนองสมาน 8 18 13
135 158 โรงเรียนวัดหนองเป็ด 24 51 39
136 161 โรงเรียนวัดอัมพวัน 6 12 9
137 128 โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 6 7 7
138 139 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 17 41 30
139 136 โรงเรียนวัดแจ้ง 1 3 2
140 134 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 4 7 6
141 151 โรงเรียนวัดโพธาราม 4 8 4
142 152 โรงเรียนวัดโพรงจระเข้ 0 0 0
143 160 โรงเรียนวัดโหละคล้า 6 14 9
144 142 โรงเรียนวัดไทรงาม 4 4 4
145 173 โรงเรียนวัดไทรทอง 19 41 25
146 153 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 2 6 4
147 162 โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา 0 0 0
148 163 โรงเรียนหนองผักฉีด 2 8 5
149 164 โรงเรียนหาดทรายทอง 20 30 25
150 165 โรงเรียนหาดสำราญ 7 18 11
151 166 โรงเรียนอนุบาลตรัง 41 99 60
152 167 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 4 16 8
153 168 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 0 0 0
154 011 โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 5 11 8
155 012 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 9 31 13
156 013 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 4 8 6
157 014 โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 5 31 8
158 015 โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) 7 12 10
159 016 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 6 16 8
160 017 โรงเรียนเทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 3 5 4
161 123 โรงเรียนเพาะปัญญา 15 29 20
162 126 โรงเรียนเมธาวิทยา่ 2 4 3
163 124 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 2 5 3
164 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 24 37 33
165 020 โรงเรียนไทรงาม 6 19 9
166 119 โรงเรียนบูรณะรำลึก 34 55 38
167 122 โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย 2 2 2
168 003 โรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 6 9 8
169 018 โรงเรียนเทศบาล8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 1 3 2
รวม 1651 3190 2215
5405


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]