หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลตรัง 41 29 70.73% 6 14.63% 4 9.76% 2 4.88% 41
2 โรงเรียนบูรณะรำลึก 34 26 76.47% 4 11.76% 3 8.82% 1 2.94% 34
3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 40 23 60.53% 10 26.32% 3 7.89% 2 5.26% 38
4 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 41 21 56.76% 8 21.62% 4 10.81% 4 10.81% 37
5 โรงเรียนพรศิริกุล 25 20 80% 4 16% 1 4% 0 0% 25
6 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 41 19 50% 10 26.32% 5 13.16% 4 10.53% 38
7 โรงเรียนวัดควนสีนวล 37 18 50% 8 22.22% 6 16.67% 4 11.11% 36
8 โรงเรียนวัดธรรมาราม 41 16 44.44% 10 27.78% 8 22.22% 2 5.56% 36
9 โรงเรียนบ้านนาทะเล 56 13 24.53% 17 32.08% 13 24.53% 10 18.87% 53
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 24 13 54.17% 5 20.83% 1 4.17% 5 20.83% 24
11 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 17 12 75% 1 6.25% 0 0% 3 18.75% 16
12 โรงเรียนวัดนานอน 38 11 33.33% 4 12.12% 12 36.36% 6 18.18% 33
13 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 25 11 47.83% 1 4.35% 5 21.74% 6 26.09% 23
15 โรงเรียนหาดทรายทอง 20 10 55.56% 6 33.33% 0 0% 2 11.11% 18
16 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
17 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 23 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 4 19.05% 21
18 โรงเรียนดรุโณทัย 16 8 53.33% 6 40% 0 0% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนบ้านควนปริง 19 8 44.44% 4 22.22% 3 16.67% 3 16.67% 18
20 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 13 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนบ้านบางยาง 20 7 36.84% 3 15.79% 4 21.05% 5 26.32% 19
22 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 16 7 43.75% 2 12.5% 3 18.75% 4 25% 16
23 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 15 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
24 โรงเรียนบ้านหนองชวด 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
25 โรงเรียนวัดไทรทอง 19 6 31.58% 9 47.37% 3 15.79% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนบ้านเกาะปุด 21 6 30% 7 35% 4 20% 3 15% 20
27 โรงเรียนบ้านแหลมสอม 15 6 40% 5 33.33% 3 20% 1 6.67% 15
28 โรงเรียนเพาะปัญญา 15 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 16 6 37.5% 5 31.25% 1 6.25% 4 25% 16
30 โรงเรียนวัดหนองเป็ด 24 6 27.27% 3 13.64% 8 36.36% 5 22.73% 22
31 โรงเรียนบ้านลำพิกุล 15 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 14
32 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
33 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 25 5 22.73% 8 36.36% 3 13.64% 6 27.27% 22
34 โรงเรียนวัดปากปรน 14 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 13 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
38 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
39 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 26 4 16% 9 36% 2 8% 10 40% 25
41 โรงเรียนบ้านบางด้วน 15 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
42 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 18 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 5 29.41% 17
43 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 14 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
44 โรงเรียนบ้านไร่พรุ 12 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
45 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
46 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนวัดจอมไตร 15 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 6 42.86% 14
49 โรงเรียนบ้านลำแคลง 13 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
50 โรงเรียนวัดมงคลสถาน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านยูงงาม 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านท่าบันได 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนบ้านบกหัก 7 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
59 โรงเรียนบ้านสามแยก 11 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
60 โรงเรียนบ้านลิพัง 16 3 18.75% 4 25% 3 18.75% 6 37.5% 16
61 โรงเรียนบ้านวังศิลา 11 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 13 3 25% 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 11 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
66 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
67 โรงเรียนหาดสำราญ 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านควนยาง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนทุ่งรวงทอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านหนองยวน 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 9 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านควนยวน 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านสุโสะ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านเขาติง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 10 3 30% 0 0% 7 70% 0 0% 10
79 โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 12 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 2 25% 8
80 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
81 โรงเรียนไทรงาม 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
82 โรงเรียนบ้านช่อง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 23 2 10% 10 50% 3 15% 5 25% 20
85 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 11 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 10
86 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 13 2 18.18% 6 54.55% 0 0% 3 27.27% 11
87 โรงเรียนบ้านโคกทราย 17 2 11.76% 4 23.53% 8 47.06% 3 17.65% 17
88 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 9 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนบ้านปากปรน 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
90 โรงเรียนทุ่งไทรทอง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนวัดหนองสมาน 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
93 โรงเรียนบ้านในควน 10 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
94 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
95 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 10 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
96 โรงเรียนวัดสาริการาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนวัดอัมพวัน 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนบ้านนานิน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
100 โรงเรียนบ้านปากไพ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
101 โรงเรียนบ้านทอนหาน 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
102 โรงเรียนวัดโหละคล้า 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
103 โรงเรียนบ้านท่าเทศ 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
104 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
105 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
106 โรงเรียนเทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดท่าพญา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านตะเสะ 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 10 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
113 โรงเรียนบ้านหาดเลา 10 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
114 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 10 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
115 โรงเรียนบ้านทุ่งนา (เมือง) 8 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
116 โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนวัดน้ำผุด 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนวัดไทรงาม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 11 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 5 45.45% 11
120 โรงเรียนบ้านนาโตง 7 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
121 โรงเรียนวัดโพธาราม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านแหลม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนวัดนิคมประทีป 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
125 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
126 โรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
127 โรงเรียนบ้านโคกรัก 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
128 โรงเรียนหนองผักฉีด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 6 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนเมธาวิทยา่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านหัวควน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดแจ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนเทศบาล8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านบ้าหวี 12 0 0% 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 11
139 โรงเรียนวัดนางประหลาด 10 0 0% 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 9
140 โรงเรียนบ้านนาป้อ 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
141 โรงเรียนบ้านทอนพลา 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านกลางนา 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านด่าน 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
144 โรงเรียนบ้านปากห้วย 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
145 โรงเรียนวัดสันติวัน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านเขาหลัก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนวัดควนวิไล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านไทรงาม 7 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
152 โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
153 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
154 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
156 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]