หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 819 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
2 820 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 3 ห้อง Office M.E.P. 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
3 821 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ชั้น 1 ห้อง อ.2/1 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
4 822 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
5 823 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
6 824 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ชั้น 1 ห้อง อ.2/2 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
7 825 การแข่งขันกิจกรรม (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
8 826 การแข่งขันกิจกรรม (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ชั้น 1 ห้อง อ.2/4 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
9 827 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
10 828 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ชั้น 1 ห้อง อ.2/5 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
11 829 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 3 ห้อง PEER Center 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
12 830 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2558
-
13 831 การแข่งขันตอบปัญหา (ASEAN QUIZ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
14 832 การแข่งขันตอบปัญหา (ASEAN QUIZ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ชั้น 1 ห้อง อ.1/7 17 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]