หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 778 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 1 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
-
2 779 แอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 17 ก.ย. 2558
-
3 780 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 17 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 781 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 17 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]