หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 เพลงคุุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
2 795 เพลงคุุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
3 796 เพลงคุุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
4 797 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
5 798 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
6 799 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
7 800 ละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
8 801 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
9 802 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
10 804 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
11 805 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
12 806 สวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
13 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
14 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
15 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
16 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-
17 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 17 ก.ย. 2558
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]