หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 782 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 9 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 17 ก.ย. 2558 09.30-12.00 น.
-
2 783 การแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 9 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
-
3 784 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 9 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
-
4 785 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทที่ 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ห้องอาเซียน 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
-
5 786 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ห้องอาเซียน 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
-
6 792 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ห้องอาเซียน 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
-
7 793 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ห้องอาเซียน 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
-
8 787 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ จันผา ห้อง คอมฯ2 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
-
9 788 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ จันผา ห้อง คอมฯ2 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
-
10 789 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ICT ห้อง ปฏิบัติการ 2 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
-
11 790 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ชั้น ICT ห้อง ป.4/5 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
-
12 791 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ICT ห้อง วิทยาศาสตร์ 17 ก.ย. 2558 09.00 -12.00 น.
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]