หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ หลังคาทางเดิน หน้าอาคารเรียน 6 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00 -
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 09.00- 12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคารเรียน 9 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1- ป.1/3 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00 -
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 09.00- 12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 -
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 09.00- 12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคารเรียน 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00 -
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้องชายคา ชั้น 1 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00 -
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ หลังคาทางเดิน หน้าห้องชายคา 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00 -
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงอาหารโรงเรียนวัดควนวิเศษ 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 09.00- 12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงอาหารโรงเรียนวัดควนวิเศษ 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00 -
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 -
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2558
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]