หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 766 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-12.00
-
2 767 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
3 768 อ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
-
4 769 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-12.00
-
5 770 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-12.00
-
6 771 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
-
7 772 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00
-
8 773 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00
-
9 774 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
10 775 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 17 ก.ย. 2558
-
11 776 กาพย์ยานี 11 (4 บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
-
12 777 กลอนสุภาพ (8 บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
13 833 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 17 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]