หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 เวทีกลาง บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง  
2 โรงเรียนตรังวิทยา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  
3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  
4 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  
5 โรงเรียนวัดควนวิเศษ หมู่ที่ 1 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง   0-7521-8379
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง   0-7521-8818
7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง  
8 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]