เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวควน สพป. สตูล 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยมะพร้าว สพป. สตูล 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 79 เงิน 4
5 บ้านทางยาง สพป. สตูล 70 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมะนัง สพป. สตูล 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสตูล สพป. สตูล 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งมะปรัง สพป. สตูล 78 เงิน 4
5 บ้านป่าแก่บ่อหิน สพป. สตูล 77 เงิน 5
6 อนุบาลละงู สพป. สตูล 76 เงิน 6
7 บ้านท่าแพ สพป. สตูล 69 ทองแดง 7
8 บ้านห้วยมะพร้าว สพป. สตูล 68 ทองแดง 8
9 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" สพป. สตูล 67 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโละใส สพป. สตูล 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลละงู สพป. สตูล 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนโต๊ะเหลง สพป. สตูล 84 ทอง 4
5 อนุบาลสตูล สพป. สตูล 78 เงิน 5
6 บ้านสายควน สพป. สตูล 69 ทองแดง 6
7 ผังปาล์ม 3 สพป. สตูล 68 ทองแดง 7
8 อนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล 68 ทองแดง 7
9 อนุบาลมุสลิมสตูล สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไทรงาม สพป. สตูล 96 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 86.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากบาง สพป. สตูล 62.31 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 56.58 เข้าร่วม 4
5 บ้านวังตง สพป. สตูล 48.96 เข้าร่วม 5
6 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 42.32 เข้าร่วม 6
7 บ้านควนสตอ สพป. สตูล 40.69 เข้าร่วม 7
8 บ้านท่าแลหลา สพป. สตูล 35.83 เข้าร่วม 8
9 บ้านสายควน สพป. สตูล 33 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านควนสตอ สพป. สตูล 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากบาง สพป. สตูล 74.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาแก้ว สพป. สตูล 72.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 68.75 ทองแดง 4
5 บ้านปาเต๊ะ สพป. สตูล 60.42 ทองแดง 5
6 บ้านท่าแลหลา สพป. สตูล 53.81 เข้าร่วม 6
7 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 49.35 เข้าร่วม 7
8 บ้านวังตง สพป. สตูล 37.62 เข้าร่วม 8
9 ผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 37.02 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่ สพป. สตูล 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่ สพป. สตูล 97.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาไคร สพป. สตูล 81.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไทรงาม สพป. สตูล 80.81 ทอง 4
5 สตูลศานติศึกษา สพป. สตูล 75.33 เงิน 5
6 บ้านขอนคลาน สพป. สตูล 61.95 ทองแดง 6
7 บ้านทุ่งมะปรัง สพป. สตูล 57.87 เข้าร่วม 7
8 บ้านลาหงา สพป. สตูล 55.79 เข้าร่วม 8
9 นิคมพัฒนาผัง20 สพป. สตูล 54.72 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาหงา สพป. สตูล 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาจีน สพป. สตูล 80.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาลันยีตัน สพป. สตูล 75.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านค่ายรวมมิตร สพป. สตูล 70.79 เงิน 4
5 บ้านทุ่งริ้น สพป. สตูล 67.29 ทองแดง 5
6 บ้านมะนัง สพป. สตูล 64.41 ทองแดง 6
7 บ้านนางแก้ว สพป. สตูล 62.45 ทองแดง 7
8 บ้านวังประจัน สพป. สตูล 50.30 เข้าร่วม 8
9 วรรธนะสาร สพป. สตูล 49.90 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่ สพป. สตูล 99.13 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตันหยงกลิง สพป. สตูล 91.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบารายี สพป. สตูล 82.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผังปาล์ม 4 สพป. สตูล 81.49 ทอง 4
5 บ้านกาแบง สพป. สตูล 75.14 เงิน 5
6 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 60.80 ทองแดง 6
7 บ้านวังประจัน สพป. สตูล 57.44 เข้าร่วม 7
8 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ สพป. สตูล 52.24 เข้าร่วม 8
9 อนุบาลโอบอ้อม สพป. สตูล 49.30 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมพัฒนา ผัง 120 สพป. สตูล 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านราวปลา สพป. สตูล 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตูลศานติศึกษา สพป. สตูล 71 เงิน 4
5 จงหัว สพป. สตูล 68 ทองแดง 5
6 สมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป. สตูล 68 ทองแดง 5
7 บ้านลาหงา สพป. สตูล 64 ทองแดง 7
8 อนุบาลมะนัง สพป. สตูล 64 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านช่องไทร สพป. สตูล 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป. สตูล 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากละงู สพป. สตูล 81 ทอง 4
5 อนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 79 เงิน 5
6 บ้านหาดทรายยาว สพป. สตูล 78 เงิน 6
7 นิคมพัฒนาผัง20 สพป. สตูล 77 เงิน 7
8 อนุบาลละงู สพป. สตูล 67 ทองแดง 8
9 บ้านควนโต๊ะเหลง สพป. สตูล 64 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากบารา สพป. สตูล 95 ทอง ชนะเลิศ
2 จงหัว สพป. สตูล 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบารายี สพป. สตูล 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมพัฒนา ผัง 120 สพป. สตูล 82 ทอง 4
5 บ้านคลองสองปาก สพป. สตูล 81 ทอง 5
6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สพป. สตูล 81 ทอง 5
7 ผังปาล์ม 1 สพป. สตูล 80 ทอง 7
8 อนุบาลควนโดน สพป. สตูล 80 ทอง 7
9 บ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล 79 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากบารา สพป. สตูล 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลละงู สพป. สตูล 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตันหยงโป สพป. สตูล 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 83 ทอง 4
5 บ้านนาแก้ว สพป. สตูล 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากบาง สพป. สตูล 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะสาหร่าย สพป. สตูล 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลละงู สพป. สตูล 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งมะปรัง สพป. สตูล 81 ทอง 4
5 บ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล 78 เงิน 5
6 บ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 76 เงิน 6
7 บ้านวังตง สพป. สตูล 74 เงิน 7
8 นิคมพัฒนาภาคใต้2 สพป. สตูล 73 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมะนัง สพป. สตูล 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" สพป. สตูล 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังปริง สพป. สตูล 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองขุด สพป. สตูล - -
5 บ้านไทรงาม สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากบารา สพป. สตูล 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลมะนัง สพป. สตูล 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" สพป. สตูล 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังปริง สพป. สตูล 73 เงิน 4
5 บ้านไทรงาม สพป. สตูล 65 ทองแดง 5
6 บ้านคลองขุด สพป. สตูล - -
7 บ้านบุโบย สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสตูล สพป. สตูล 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สายเพชรศึกษา สพป. สตูล 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสาคร สพป. สตูล 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควน สพป. สตูล 66 ทองแดง 4
5 บ้านป่าพน สพป. สตูล 63 ทองแดง 5
6 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" สพป. สตูล 62 ทองแดง 6
7 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 4 สพป. สตูล 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนางแก้ว สพป. สตูล 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผังปาล์ม 1 สพป. สตูล 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านช่องไทร สพป. สตูล 72 เงิน 4
5 บ้านโคกพยอม สพป. สตูล 71 เงิน 5
6 อนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 71 เงิน 5
7 บ้านสวนเทศ สพป. สตูล 63 ทองแดง 7
8 บ้านควนโต๊ะเหลง สพป. สตูล 61 ทองแดง 8
9 บ้านใหม่ สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหาดทรายยาว สพป. สตูล 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผังปาล์ม 1 สพป. สตูล 43 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผังปาล์ม 1 สพป. สตูล 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลละงู สพป. สตูล 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดชมพูนิมิต สพป. สตูล 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผังปาล์ม 1 สพป. สตูล 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตูแตหรำ สพป. สตูล 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฉลุง สพป. สตูล 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลาหงา สพป. สตูล 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนสตอ สพป. สตูล 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล 83 ทอง 4
5 บ้านควน สพป. สตูล 81 ทอง 5
6 บ้านป่าแก่บ่อหิน สพป. สตูล 79 เงิน 6
7 บ้านทางยาง สพป. สตูล - -
8 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" สพป. สตูล - -
9 ผังปาล์ม 1 สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลละงู สพป. สตูล 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากบาง สพป. สตูล 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 82 ทอง 4
5 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตำมะลังใต้ สพป. สตูล 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังสายทอง สพป. สตูล 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวควน สพป. สตูล 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ สพป. สตูล 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าชะมวง สพป. สตูล 80.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากบาง สพป. สตูล 85.16 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล 86.99 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน