สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองขุด 7 3 1 11 13 0 1 1 14
2 บ้านตำมะลังเหนือ 6 4 3 13 11 3 0 0 14
3 อนุบาลสตูล 6 2 3 11 11 3 1 0 15
4 บ้านปากบารา 6 1 1 8 8 1 0 0 9
5 อนุบาลละงู 5 2 2 9 11 3 2 0 16
6 บ้านปากบาง 3 2 4 9 6 5 3 0 14
7 อนุบาลมะนัง 3 2 1 6 5 2 2 0 9
8 บ้านเกาะสาหร่าย 3 2 0 5 5 0 0 0 5
9 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 3 1 1 5 3 1 1 1 5
10 บ้านตะโละใส 3 0 0 3 3 2 0 0 5
11 เทศบาล 4 3 0 0 3 3 0 0 0 3
12 บ้านค่ายรวมมิตร 2 3 0 5 5 3 0 0 8
13 บ้านเขาไคร 2 0 1 3 3 0 0 0 3
14 ผังปาล์ม 2 2 0 0 2 3 2 1 3 6
15 บ้านคลองน้ำเค็ม 2 0 0 2 2 2 0 0 4
16 บ้านทุ่งดินลุ่ม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
17 บ้านห้วยน้ำดำ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
18 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1 2 6 9 6 3 6 0 15
19 บ้านช่องไทร 1 2 1 4 4 3 1 1 8
20 อนุบาลทุ่งหว้า 1 2 0 3 4 1 2 0 7
21 สายเพชรศึกษา 1 2 0 3 3 0 0 0 3
22 บ้านป่าพน 1 1 2 4 3 1 3 0 7
23 ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 1 1 2 4 3 1 1 1 5
24 บ้านไทรงาม 1 1 1 3 5 1 1 0 7
25 บ้านท่าชะมวง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
26 บ้านไร่ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
27 บ้านทุ่งวิมาน 1 1 0 2 2 3 0 0 5
28 บ้านใหม่ 1 1 0 2 2 1 1 0 4
29 บ้านบุโบย 1 1 0 2 2 0 1 0 3
30 อนุบาลเมืองสตูล 1 1 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านหนองหอยโข่ง 1 1 0 2 1 3 0 0 4
32 สมาคมเลขานุการสตรี 3 1 0 2 3 4 1 2 2 7
33 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 1 0 1 2 2 0 0 0 2
34 ผังปาล์ม 7 1 0 1 2 2 0 0 0 2
35 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1 0 1 2 1 1 0 0 2
36 บ้านลาหงา 1 0 0 1 2 2 2 1 6
37 นิคมพัฒนา ผัง 120 1 0 0 1 2 0 1 0 3
38 บ้านสาครเหนือ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
39 บ้านควน 1 0 0 1 1 1 1 1 3
40 บ้านควนสตอ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
41 บ้านสายควน 1 0 0 1 1 0 1 1 2
42 บ้านมะนัง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
43 บ้านดาหลำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 0 3 0 3 2 2 2 0 6
45 จงหัว 0 2 1 3 3 2 2 1 7
46 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
47 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 0 2 0 2 1 1 2 0 4
48 บ้านเขาจีน 0 1 1 2 2 2 0 0 4
49 บ้านเหนือคลอง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
50 บ้านปิใหญ่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
51 ผังปาล์ม 4 0 1 0 1 3 0 0 0 3
52 บ้านวังพระเคียน 0 1 0 1 2 3 0 0 5
53 อนุบาลมุสลิมสตูล 0 1 0 1 2 2 1 0 5
54 บ้านคลองสองปาก 0 1 0 1 2 2 1 0 5
55 บ้านวังสายทอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
56 สตูลศานติศึกษา 0 1 0 1 1 3 0 0 4
57 บ้านสวนเทศ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
58 อนุบาลควนกาหลง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
59 บ้านวังตง 0 1 0 1 1 1 0 2 2
60 บ้านหาดทรายยาว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
61 บ้านนางแก้ว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
62 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
63 บ้านตันหยงกลิง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านทางยาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านเกาะบูโหลน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 อนุบาลทักษิณสยาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 อนุบาลโอบอ้อม 0 1 0 1 0 1 0 1 1
68 บ้านท่าแลหลา 0 0 2 2 2 0 0 2 2
69 บ้านบารายี 0 0 2 2 2 0 0 0 2
70 บ้านห้วยไทร 0 0 1 1 2 0 0 1 2
71 ผังปาล์ม 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2
72 นิคมพัฒนาภาคใต้2 0 0 1 1 1 1 0 0 2
73 บ้านไสใหญ่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
74 บ้านตันหยงโป 0 0 1 1 1 0 0 0 1
75 บ้านทุ่งบุหลัง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
76 บ้านทุ่งไหม้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
77 อนุบาลอรอนงค์ 0 0 1 1 0 3 1 0 4
78 บ้านนาแก้ว 0 0 1 1 0 2 3 0 5
79 บ้านวังปริง 0 0 1 1 0 2 1 0 3
80 บ้านบ่อหิน 0 0 1 1 0 2 0 1 2
81 บ้านสาคร 0 0 1 1 0 1 1 0 2
82 ผังปาล์ม 3 0 0 1 1 0 1 1 0 2
83 บ้านกาลันยีตัน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
84 บ้านราวปลา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
85 บ้านทุ่งมะปรัง 0 0 0 0 3 1 1 2 5
86 อนุบาลควนโดน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
87 บ้านควนโต๊ะเหลง 0 0 0 0 1 1 3 0 5
88 นิคมพัฒนาผัง20 0 0 0 0 1 1 0 1 2
89 วรรธนะสาร 0 0 0 0 1 1 0 1 2
90 บ้านบันนังปุเลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 บ้านป่าแก่บ่อหิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 บ้านฉลุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 บ้านน้ำหรา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านปากละงู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านแป-ระเหนือ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
97 บ้านตูแตหรำ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
98 บ้านวังประจัน 0 0 0 0 0 1 1 3 2
99 บ้านปาเต๊ะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 บ้านราไว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
101 บ้านในเมือง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
102 บ้านกาแบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านโคกพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 สุไหงอุเปวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 ดารุลมุอ์มิยน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านกุบังปะโหลด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านขอนคลาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านทุ่งพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านทุ่งริ้น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านท่าแพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านหัวควน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านห้วยมะพร้าว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 บ้านโกตา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านทางงอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 86 69 58 213 222 110 72 30 404