สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองขุด 8 4 3 15 17 0 1 1 18
2 อนุบาลละงู 7 3 2 12 13 5 2 0 20
3 บ้านตำมะลังเหนือ 6 4 3 13 11 5 0 0 16
4 อนุบาลสตูล 6 2 3 11 11 4 1 0 16
5 บ้านปากบารา 6 1 1 8 8 1 0 0 9
6 บ้านปากบาง 4 3 4 11 8 5 3 0 16
7 บ้านตะโละใส 4 0 0 4 4 2 0 0 6
8 อนุบาลเมืองสตูล 3 3 2 8 8 1 0 0 9
9 อนุบาลมะนัง 3 2 1 6 5 2 2 0 9
10 บ้านเกาะสาหร่าย 3 2 0 5 5 0 0 0 5
11 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 3 1 1 5 3 1 1 1 5
12 เทศบาล 4 3 0 0 3 3 0 0 0 3
13 บ้านค่ายรวมมิตร 2 3 0 5 5 3 0 0 8
14 อนุบาลทุ่งหว้า 2 2 0 4 5 1 2 0 8
15 บ้านหัวควน 2 2 0 4 4 0 1 0 5
16 บ้านท่าชะมวง 2 1 1 4 5 0 0 0 5
17 บ้านหนองหอยโข่ง 2 1 1 4 3 4 0 0 7
18 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 2 1 0 3 3 2 1 0 6
19 บ้านใหม่ 2 1 0 3 3 1 1 0 5
20 ผังปาล์ม 1 2 0 1 3 3 1 2 2 6
21 บ้านเขาไคร 2 0 1 3 3 0 0 0 3
22 ผังปาล์ม 2 2 0 0 2 3 2 1 3 6
23 บ้านคลองน้ำเค็ม 2 0 0 2 2 2 0 0 4
24 บ้านทุ่งดินลุ่ม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านห้วยน้ำดำ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1 2 7 10 7 4 7 0 18
27 บ้านช่องไทร 1 2 1 4 4 3 1 1 8
28 บ้านควน 1 2 0 3 4 1 1 1 6
29 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
30 สายเพชรศึกษา 1 2 0 3 3 0 0 0 3
31 บ้านป่าพน 1 1 2 4 3 1 3 0 7
32 ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 1 1 2 4 3 1 1 1 5
33 บ้านไทรงาม 1 1 1 3 5 1 1 0 7
34 บ้านทุ่งวิมาน 1 1 1 3 2 3 0 1 5
35 บ้านลาหงา 1 1 0 2 3 2 2 1 7
36 บ้านไร่ 1 1 0 2 3 1 1 0 5
37 บ้านบุโบย 1 1 0 2 2 0 1 0 3
38 บ้านห้วยมะพร้าว 1 1 0 2 2 0 1 0 3
39 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
40 สมาคมเลขานุการสตรี 3 1 0 2 3 4 1 2 2 7
41 บ้านบารายี 1 0 2 3 3 0 0 0 3
42 บ้านควนสตอ 1 0 2 3 2 1 1 1 4
43 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 1 0 1 2 2 0 0 0 2
44 ผังปาล์ม 7 1 0 1 2 2 0 0 0 2
45 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1 0 1 2 1 1 0 0 2
46 นิคมพัฒนา ผัง 120 1 0 0 1 2 0 1 0 3
47 บ้านฉลุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
48 บ้านสาครเหนือ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านกาแบง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
50 บ้านสายควน 1 0 0 1 1 0 1 1 2
51 บ้านมะนัง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
52 บ้านดาหลำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านตำมะลังใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 0 3 0 3 2 2 2 0 6
55 บ้านวังพระเคียน 0 2 1 3 4 3 0 0 7
56 จงหัว 0 2 1 3 3 2 2 1 7
57 บ้านวังสายทอง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
58 บ้านหาดทรายยาว 0 2 0 2 2 1 0 0 3
59 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 0 2 0 2 1 1 2 0 4
60 บ้านเขาจีน 0 1 1 2 2 2 0 0 4
61 บ้านเหนือคลอง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
62 บ้านปิใหญ่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
63 ผังปาล์ม 4 0 1 0 1 3 0 0 0 3
64 อนุบาลมุสลิมสตูล 0 1 0 1 2 2 1 0 5
65 บ้านคลองสองปาก 0 1 0 1 2 2 1 0 5
66 สตูลศานติศึกษา 0 1 0 1 1 3 0 0 4
67 บ้านสวนเทศ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
68 บ้านแป-ระเหนือ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
69 บ้านตูแตหรำ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
70 อนุบาลควนกาหลง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
71 บ้านวังตง 0 1 0 1 1 1 0 2 2
72 บ้านทางยาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านนางแก้ว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
74 บ้านตันหยงกลิง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านเกาะบูโหลน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 อนุบาลทักษิณสยาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 อนุบาลโอบอ้อม 0 1 0 1 0 1 0 1 1
78 บ้านท่าแลหลา 0 0 2 2 2 0 0 2 2
79 วัดชมพูนิมิต 0 0 2 2 0 2 0 0 2
80 บ้านห้วยไทร 0 0 1 1 2 0 0 1 2
81 นิคมพัฒนาภาคใต้2 0 0 1 1 1 1 0 0 2
82 บ้านไสใหญ่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 บ้านตันหยงโป 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านทุ่งบุหลัง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 บ้านทุ่งไหม้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 อนุบาลอรอนงค์ 0 0 1 1 0 3 1 0 4
87 บ้านนาแก้ว 0 0 1 1 0 2 3 0 5
88 บ้านวังปริง 0 0 1 1 0 2 1 0 3
89 บ้านบ่อหิน 0 0 1 1 0 2 0 1 2
90 บ้านสาคร 0 0 1 1 0 1 1 0 2
91 ผังปาล์ม 3 0 0 1 1 0 1 1 0 2
92 บ้านกาลันยีตัน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
93 บ้านราวปลา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
94 บ้านทุ่งมะปรัง 0 0 0 0 3 1 1 2 5
95 อนุบาลควนโดน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
96 บ้านป่าแก่บ่อหิน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
97 บ้านควนโต๊ะเหลง 0 0 0 0 1 1 3 0 5
98 นิคมพัฒนาผัง20 0 0 0 0 1 1 0 1 2
99 วรรธนะสาร 0 0 0 0 1 1 0 1 2
100 บ้านบันนังปุเลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 บ้านน้ำหรา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านปากละงู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านวังประจัน 0 0 0 0 0 1 1 3 2
104 บ้านปาเต๊ะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
105 บ้านราไว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
106 บ้านในเมือง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
107 บ้านโคกพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 สุไหงอุเปวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 ดารุลมุอ์มิยน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านกุบังปะโหลด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านขอนคลาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านทุ่งพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 บ้านทุ่งริ้น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านท่าแพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านโกตา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 บ้านทางงอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 110 86 70 266 269 126 77 33 472