สรุปเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองขุด 13 0 1 1 14
2 อนุบาลละงู 11 3 2 0 16
3 อนุบาลสตูล 11 3 1 0 15
4 บ้านตำมะลังเหนือ 11 3 0 0 14
5 บ้านปากบารา 8 1 0 0 9
6 บ้านปากบาง 6 5 3 0 14
7 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 6 3 6 0 15
8 บ้านค่ายรวมมิตร 5 3 0 0 8
9 อนุบาลมะนัง 5 2 2 0 9
10 บ้านไทรงาม 5 1 1 0 7
11 บ้านเกาะสาหร่าย 5 0 0 0 5
12 บ้านช่องไทร 4 3 1 1 8
13 สมาคมเลขานุการสตรี 3 4 1 2 2 7
14 อนุบาลทุ่งหว้า 4 1 2 0 7
15 บ้านท่าชะมวง 4 0 0 0 4
16 จงหัว 3 2 2 1 7
17 ผังปาล์ม 2 3 2 1 3 6
18 บ้านตะโละใส 3 2 0 0 5
19 บ้านป่าพน 3 1 3 0 7
20 บ้านทุ่งมะปรัง 3 1 1 2 5
21 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 3 1 1 1 5
22 ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 3 1 1 1 5
23 บ้านไร่ 3 1 0 0 4
24 เทศบาล 4 3 0 0 0 3
25 บ้านเขาไคร 3 0 0 0 3
26 สายเพชรศึกษา 3 0 0 0 3
27 ผังปาล์ม 4 3 0 0 0 3
28 บ้านทุ่งวิมาน 2 3 0 0 5
29 บ้านวังพระเคียน 2 3 0 0 5
30 บ้านลาหงา 2 2 2 1 6
31 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 2 2 2 0 6
32 อนุบาลมุสลิมสตูล 2 2 1 0 5
33 บ้านคลองสองปาก 2 2 1 0 5
34 บ้านคลองน้ำเค็ม 2 2 0 0 4
35 บ้านเขาจีน 2 2 0 0 4
36 อนุบาลควนโดน 2 2 0 0 4
37 บ้านใหม่ 2 1 1 0 4
38 บ้านเหนือคลอง 2 1 0 0 3
39 บ้านบุโบย 2 0 1 0 3
40 นิคมพัฒนา ผัง 120 2 0 1 0 3
41 บ้านท่าแลหลา 2 0 0 2 2
42 บ้านห้วยไทร 2 0 0 1 2
43 บ้านทุ่งดินลุ่ม 2 0 0 0 2
44 บ้านห้วยน้ำดำ 2 0 0 0 2
45 อนุบาลเมืองสตูล 2 0 0 0 2
46 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 0 0 0 2
47 ผังปาล์ม 7 2 0 0 0 2
48 บ้านสาครเหนือ 2 0 0 0 2
49 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 2 0 0 0 2
50 บ้านปิใหญ่ 2 0 0 0 2
51 บ้านวังสายทอง 2 0 0 0 2
52 บ้านบารายี 2 0 0 0 2
53 บ้านหนองหอยโข่ง 1 3 0 0 4
54 สตูลศานติศึกษา 1 3 0 0 4
55 บ้านสวนเทศ 1 2 1 0 4
56 อนุบาลควนกาหลง 1 2 0 0 3
57 บ้านควนโต๊ะเหลง 1 1 3 0 5
58 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 1 2 0 4
59 บ้านควน 1 1 1 1 3
60 บ้านวังตง 1 1 0 2 2
61 นิคมพัฒนาผัง20 1 1 0 1 2
62 วรรธนะสาร 1 1 0 1 2
63 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1 1 0 0 2
64 บ้านหาดทรายยาว 1 1 0 0 2
65 ผังปาล์ม 1 1 1 0 0 2
66 นิคมพัฒนาภาคใต้2 1 1 0 0 2
67 บ้านไสใหญ่ 1 1 0 0 2
68 บ้านบันนังปุเลา 1 1 0 0 2
69 บ้านป่าแก่บ่อหิน 1 1 0 0 2
70 บ้านควนสตอ 1 0 1 1 2
71 บ้านสายควน 1 0 1 1 2
72 บ้านมะนัง 1 0 1 0 2
73 บ้านนางแก้ว 1 0 1 0 2
74 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1 0 0 1 1
75 บ้านดาหลำ 1 0 0 0 1
76 บ้านตันหยงกลิง 1 0 0 0 1
77 บ้านทางยาง 1 0 0 0 1
78 บ้านเกาะบูโหลน 1 0 0 0 1
79 อนุบาลทักษิณสยาม 1 0 0 0 1
80 บ้านตันหยงโป 1 0 0 0 1
81 บ้านทุ่งบุหลัง 1 0 0 0 1
82 บ้านทุ่งไหม้ 1 0 0 0 1
83 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 1 0 0 0 1
84 บ้านฉลุง 1 0 0 0 1
85 บ้านน้ำหรา 1 0 0 0 1
86 บ้านปากละงู 1 0 0 0 1
87 อนุบาลอรอนงค์ 0 3 1 0 4
88 บ้านนาแก้ว 0 2 3 0 5
89 บ้านวังปริง 0 2 1 0 3
90 บ้านแป-ระเหนือ 0 2 1 0 3
91 บ้านบ่อหิน 0 2 0 1 2
92 บ้านตูแตหรำ 0 2 0 0 2
93 บ้านวังประจัน 0 1 1 3 2
94 บ้านสาคร 0 1 1 0 2
95 ผังปาล์ม 3 0 1 1 0 2
96 บ้านปาเต๊ะ 0 1 1 0 2
97 บ้านราไว 0 1 1 0 2
98 บ้านในเมือง 0 1 1 0 2
99 อนุบาลโอบอ้อม 0 1 0 1 1
100 บ้านกาลันยีตัน 0 1 0 0 1
101 บ้านราวปลา 0 1 0 0 1
102 บ้านกาแบง 0 1 0 0 1
103 บ้านโคกพยอม 0 1 0 0 1
104 สุไหงอุเปวิทยา 0 1 0 0 1
105 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 0 0 1 0 1
106 ดารุลมุอ์มิยน 0 0 1 0 1
107 บ้านกุบังปะโหลด 0 0 1 0 1
108 บ้านขอนคลาน 0 0 1 0 1
109 บ้านทุ่งพัฒนา 0 0 1 0 1
110 บ้านทุ่งริ้น 0 0 1 0 1
111 บ้านท่าแพ 0 0 1 0 1
112 บ้านหัวควน 0 0 1 0 1
113 บ้านห้วยมะพร้าว 0 0 1 0 1
114 บ้านโกตา 0 0 1 0 1
115 บ้านทางงอ 0 0 0 1 0
รวม 222 110 72 30 434