สรุปเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองขุด 17 0 1 1 18
2 อนุบาลละงู 13 5 2 0 20
3 บ้านตำมะลังเหนือ 11 5 0 0 16
4 อนุบาลสตูล 11 4 1 0 16
5 บ้านปากบาง 8 5 3 0 16
6 บ้านปากบารา 8 1 0 0 9
7 อนุบาลเมืองสตูล 8 1 0 0 9
8 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 7 4 7 0 18
9 บ้านค่ายรวมมิตร 5 3 0 0 8
10 อนุบาลมะนัง 5 2 2 0 9
11 อนุบาลทุ่งหว้า 5 1 2 0 8
12 บ้านไทรงาม 5 1 1 0 7
13 บ้านเกาะสาหร่าย 5 0 0 0 5
14 บ้านท่าชะมวง 5 0 0 0 5
15 บ้านช่องไทร 4 3 1 1 8
16 บ้านวังพระเคียน 4 3 0 0 7
17 บ้านตะโละใส 4 2 0 0 6
18 สมาคมเลขานุการสตรี 3 4 1 2 2 7
19 บ้านควน 4 1 1 1 6
20 บ้านหัวควน 4 0 1 0 5
21 บ้านหนองหอยโข่ง 3 4 0 0 7
22 บ้านลาหงา 3 2 2 1 7
23 จงหัว 3 2 2 1 7
24 ผังปาล์ม 2 3 2 1 3 6
25 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 3 2 1 0 6
26 บ้านป่าพน 3 1 3 0 7
27 ผังปาล์ม 1 3 1 2 2 6
28 บ้านทุ่งมะปรัง 3 1 1 2 5
29 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 3 1 1 1 5
30 ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 3 1 1 1 5
31 บ้านใหม่ 3 1 1 0 5
32 บ้านไร่ 3 1 1 0 5
33 เทศบาล 4 3 0 0 0 3
34 บ้านเขาไคร 3 0 0 0 3
35 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 3 0 0 0 3
36 สายเพชรศึกษา 3 0 0 0 3
37 บ้านบารายี 3 0 0 0 3
38 ผังปาล์ม 4 3 0 0 0 3
39 บ้านทุ่งวิมาน 2 3 0 1 5
40 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 2 2 2 0 6
41 อนุบาลมุสลิมสตูล 2 2 1 0 5
42 บ้านคลองสองปาก 2 2 1 0 5
43 บ้านคลองน้ำเค็ม 2 2 0 0 4
44 บ้านเขาจีน 2 2 0 0 4
45 อนุบาลควนโดน 2 2 0 0 4
46 บ้านควนสตอ 2 1 1 1 4
47 บ้านวังสายทอง 2 1 0 0 3
48 บ้านหาดทรายยาว 2 1 0 0 3
49 บ้านเหนือคลอง 2 1 0 0 3
50 บ้านบุโบย 2 0 1 0 3
51 บ้านห้วยมะพร้าว 2 0 1 0 3
52 นิคมพัฒนา ผัง 120 2 0 1 0 3
53 บ้านท่าแลหลา 2 0 0 2 2
54 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 2 0 0 1 2
55 บ้านห้วยไทร 2 0 0 1 2
56 บ้านทุ่งดินลุ่ม 2 0 0 0 2
57 บ้านห้วยน้ำดำ 2 0 0 0 2
58 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 0 0 0 2
59 ผังปาล์ม 7 2 0 0 0 2
60 บ้านฉลุง 2 0 0 0 2
61 บ้านสาครเหนือ 2 0 0 0 2
62 บ้านปิใหญ่ 2 0 0 0 2
63 สตูลศานติศึกษา 1 3 0 0 4
64 บ้านสวนเทศ 1 2 1 0 4
65 บ้านแป-ระเหนือ 1 2 1 0 4
66 บ้านตูแตหรำ 1 2 0 0 3
67 อนุบาลควนกาหลง 1 2 0 0 3
68 บ้านป่าแก่บ่อหิน 1 2 0 0 3
69 บ้านควนโต๊ะเหลง 1 1 3 0 5
70 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 1 2 0 4
71 บ้านวังตง 1 1 0 2 2
72 นิคมพัฒนาผัง20 1 1 0 1 2
73 วรรธนะสาร 1 1 0 1 2
74 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1 1 0 0 2
75 บ้านกาแบง 1 1 0 0 2
76 บ้านทางยาง 1 1 0 0 2
77 นิคมพัฒนาภาคใต้2 1 1 0 0 2
78 บ้านไสใหญ่ 1 1 0 0 2
79 บ้านบันนังปุเลา 1 1 0 0 2
80 บ้านสายควน 1 0 1 1 2
81 บ้านมะนัง 1 0 1 0 2
82 บ้านนางแก้ว 1 0 1 0 2
83 บ้านดาหลำ 1 0 0 0 1
84 บ้านตำมะลังใต้ 1 0 0 0 1
85 บ้านตันหยงกลิง 1 0 0 0 1
86 บ้านเกาะบูโหลน 1 0 0 0 1
87 อนุบาลทักษิณสยาม 1 0 0 0 1
88 บ้านตันหยงโป 1 0 0 0 1
89 บ้านทุ่งบุหลัง 1 0 0 0 1
90 บ้านทุ่งไหม้ 1 0 0 0 1
91 บ้านน้ำหรา 1 0 0 0 1
92 บ้านปากละงู 1 0 0 0 1
93 อนุบาลอรอนงค์ 0 3 1 0 4
94 บ้านนาแก้ว 0 2 3 0 5
95 บ้านวังปริง 0 2 1 0 3
96 บ้านบ่อหิน 0 2 0 1 2
97 วัดชมพูนิมิต 0 2 0 0 2
98 บ้านวังประจัน 0 1 1 3 2
99 บ้านสาคร 0 1 1 0 2
100 ผังปาล์ม 3 0 1 1 0 2
101 บ้านปาเต๊ะ 0 1 1 0 2
102 บ้านราไว 0 1 1 0 2
103 บ้านในเมือง 0 1 1 0 2
104 อนุบาลโอบอ้อม 0 1 0 1 1
105 บ้านกาลันยีตัน 0 1 0 0 1
106 บ้านราวปลา 0 1 0 0 1
107 บ้านโคกพยอม 0 1 0 0 1
108 สุไหงอุเปวิทยา 0 1 0 0 1
109 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 0 0 1 0 1
110 ดารุลมุอ์มิยน 0 0 1 0 1
111 บ้านกุบังปะโหลด 0 0 1 0 1
112 บ้านขอนคลาน 0 0 1 0 1
113 บ้านทุ่งพัฒนา 0 0 1 0 1
114 บ้านทุ่งริ้น 0 0 1 0 1
115 บ้านท่าแพ 0 0 1 0 1
116 บ้านโกตา 0 0 1 0 1
117 บ้านทางงอ 0 0 0 1 0
118 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 0 0 0 0 0
รวม 269 126 77 33 472