หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนนิคมซอย10 0 0 0
2 011 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 3 11 7
3 012 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 42 0 0 0
4 013 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20 3 10 6
5 015 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 4 2
6 016 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 6 20 11
7 017 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 2 4 4
8 019 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 3 8 5
9 022 โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 1 2 1
10 023 โรงเรียนบ้านกาลูบี 0 0 0
11 020 โรงเรียนบ้านกาเนะ 0 0 0
12 021 โรงเรียนบ้านกาแบง 2 5 3
13 024 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 0 0 0
14 025 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 1 2 1
15 034 โรงเรียนบ้านขอนคลาน 1 2 1
16 037 โรงเรียนบ้านคลองขุด 21 72 40
17 038 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 4 5 5
18 039 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 5 12 10
19 046 โรงเรียนบ้านควน 9 15 12
20 041 โรงเรียนบ้านควนขัน 0 0 0
21 043 โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 0 0 0
22 044 โรงเรียนบ้านควนล่อน 0 0 0
23 045 โรงเรียนบ้านควนสตอ 6 11 7
24 040 โรงเรียนบ้านควนเก 0 0 0
25 042 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 5 12 5
26 049 โรงเรียนบ้านคีรีวง 0 0 0
27 047 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 8 19 15
28 053 โรงเรียนบ้านฉลุง 2 4 2
29 054 โรงเรียนบ้านช่องไทร 9 18 9
30 055 โรงเรียนบ้านดาหลำ 1 3 2
31 056 โรงเรียนบ้านดูสน 0 0 0
32 057 โรงเรียนบ้านตะโละใส 6 16 12
33 058 โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 1 2 1
34 059 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 2 4 3
35 061 โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 0 0 0
36 062 โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 0 0 0
37 060 โรงเรียนบ้านตันหยงโป 1 3 2
38 064 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 17 47 26
39 063 โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 1 1 1
40 065 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 3 4 4
41 067 โรงเรียนบ้านถ้ำทะลุ 0 0 0
42 069 โรงเรียนบ้านทางงอ 1 1 1
43 070 โรงเรียนบ้านทางยาง 3 6 4
44 079 โรงเรียนบ้านทุ่ง 0 0 0
45 080 โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 2 3 2
46 081 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" 0 0 0
47 082 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 24 32 30
48 083 โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 1 1 1
49 084 โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 1 2 1
50 085 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 10 23 11
51 086 โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น 1 2 1
52 087 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 6 11 10
53 088 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 7 16 12
54 089 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 3 7 13
55 090 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114" 0 0 0
56 091 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 1 3 2
57 068 โรงเรียนบ้านท่าข้ามควาย 0 0 0
58 071 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 5 46 14
59 072 โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 1 3 2
60 073 โรงเรียนบ้านท่าพยอม 0 0 0
61 075 โรงเรียนบ้านท่ายาง 0 0 0
62 077 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 0 0 0
63 078 โรงเรียนบ้านท่าหิน 0 0 0
64 074 โรงเรียนบ้านท่าแพ 1 3 1
65 076 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 6 19 8
66 094 โรงเรียนบ้านนาข่า 0 0 0
67 096 โรงเรียนบ้านนางแก้ว 2 3 2
68 097 โรงเรียนบ้านนาทอน 0 0 0
69 098 โรงเรียนบ้านนาพญา 0 0 0
70 099 โรงเรียนบ้านนาลาน 0 0 0
71 093 โรงเรียนบ้านนาแก้ว 6 9 5
72 095 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
73 100 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 0 0 0
74 101 โรงเรียนบ้านน้ำหรา 1 3 2
75 106 โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 2 6 4
76 107 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 0 0 0
77 108 โรงเรียนบ้านบารายี 3 8 5
78 109 โรงเรียนบ้านบุโบย 4 17 4
79 110 โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 0 0 0
80 105 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 3 3 3
81 104 โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 0 0 0
82 111 โรงเรียนบ้านปลักหว้า 0 0 0
83 112 โรงเรียนบ้านปันจอร์ 0 0 0
84 113 โรงเรียนบ้านปากบาง 16 26 20
85 114 โรงเรียนบ้านปากบารา 9 22 14
86 115 โรงเรียนบ้านปากปิง 0 0 0
87 116 โรงเรียนบ้านปากละงู 1 6 3
88 118 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 2 5 2
89 121 โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 2 5 4
90 119 โรงเรียนบ้านป่าฝาง 0 0 0
91 120 โรงเรียนบ้านป่าพน 7 11 10
92 117 โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 3 7 5
93 124 โรงเรียนบ้านมะนัง 2 5 3
94 125 โรงเรียนบ้านมะหงัง 0 0 0
95 126 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ "มิตรภาพที่ 147" 0 0 0
96 048 โรงเรียนบ้านราวปลา 1 6 1
97 127 โรงเรียนบ้านราไว 2 4 2
98 129 โรงเรียนบ้านลาหงา 8 19 11
99 130 โรงเรียนบ้านวังตง 4 7 5
100 131 โรงเรียนบ้านวังประจัน 5 7 5
101 132 โรงเรียนบ้านวังปริง 3 3 3
102 133 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 7 10 10
103 134 โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 0 0 0
104 135 โรงเรียนบ้านวังสายทอง 3 4 4
105 136 โรงเรียนบ้านสนกลาง 0 0 0
106 137 โรงเรียนบ้านสวนเทศ 4 6 4
107 139 โรงเรียนบ้านสาคร 2 2 2
108 138 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 2 6 4
109 140 โรงเรียนบ้านสายควน 3 6 4
110 142 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 7 11 9
111 146 โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 0 0 0
112 147 โรงเรียนบ้านหัวควน 5 11 9
113 148 โรงเรียนบ้านหาญ 0 0 0
114 149 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 3 12 7
115 144 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 2 2 2
116 145 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 3 9 5
117 143 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 3 7 5
118 152 โรงเรียนบ้านอุได 0 0 0
119 153 โรงเรียนบ้านอุไร 0 0 0
120 026 โรงเรียนบ้านเกตรี 0 0 0
121 027 โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 1 1 1
122 028 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 0 0 0
123 029 โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 0 0 0
124 030 โรงเรียนบ้านเกาะยาว 0 0 0
125 031 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย 5 8 5
126 032 โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 0 0 0
127 036 โรงเรียนบ้านเขาจีน 4 8 7
128 035 โรงเรียนบ้านเขาไคร 3 8 5
129 052 โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 0 0 0
130 102 โรงเรียนบ้านเนินสูง 0 0 0
131 150 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 3 3 3
132 123 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 4 7 7
133 122 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 0 0 0
134 033 โรงเรียนบ้านโกตา 1 1 1
135 050 โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 0 0 0
136 051 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 1 1 1
137 066 โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 0 0 0
138 103 โรงเรียนบ้านในเมือง 2 4 4
139 151 โรงเรียนบ้านใหม่ 6 8 7
140 092 โรงเรียนบ้านไทรงาม 9 15 10
141 128 โรงเรียนบ้านไร่ 5 9 6
142 141 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 2 4 2
143 157 โรงเรียนผังปาล์ม 1 10 18 15
144 155 โรงเรียนผังปาล์ม 2 9 14 11
145 156 โรงเรียนผังปาล์ม 3 2 5 3
146 158 โรงเรียนผังปาล์ม 4 3 10 5
147 159 โรงเรียนผังปาล์ม 7 2 5 4
148 164 โรงเรียนวรรธนะสาร 3 4 3
149 165 โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 2 5 3
150 166 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 0 0 0
151 168 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 9 27 17
152 171 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 3 10 5
153 172 โรงเรียนอนุบาลควนโดน 4 9 4
154 176 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 8 17 10
155 174 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 0 0 0
156 178 โรงเรียนอนุบาลมะนัง 10 22 15
157 182 โรงเรียนอนุบาลละงู 21 56 39
158 183 โรงเรียนอนุบาลสตูล 16 30 24
159 180 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 11 22 18
160 161 โรงเรียนเพียงหลวง 4 ฯ 0 0 0
161 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 6 10 7
162 001 โรงเรียนจงหัว 8 20 8
163 189 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 1 2 1
164 191 โรงเรียนดารุลมุอ์มิยน 1 3 2
165 018 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 0 0 0
166 154 โรงเรียนปิยะนุสรณ์ 0 0 0
167 160 โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 0 0 0
168 162 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 5 17 8
169 188 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 0 0 0
170 187 โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ 0 0 0
171 167 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 4 15 7
172 169 โรงเรียนสายเพชรศึกษา 3 6 5
173 170 โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา 1 3 1
174 173 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 2 1
175 175 โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 0 0 0
176 179 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 6 15 11
177 181 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 0 0 0
178 184 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 0 0 0
179 185 โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 5 9 7
180 177 โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ 0 0 0
181 186 โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม 2 3 2
182 190 โรงเรียนเพชรชูศึกษา 0 0 0
183 014 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 0 0 0
184 008 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล 0 0 0
185 004 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
186 005 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
187 006 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
188 007 โรงเรียนเทศบาล 4 3 34 9
189 163 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 6 21 11
190 002 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง 0 0 0
191 003 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ 0 0 0
รวม 539 1253 803
2056

นายสะอ้าน ไพจิตจินดา, ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล, โทร 0815407045, e-mail : tanui2011@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]