หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สตูล

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านคลองขุด 21 17 89.47% 0 0% 1 5.26% 1 5.26% 19
2 โรงเรียนอนุบาลละงู 21 13 65% 5 25% 2 10% 0 0% 20
3 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 17 11 68.75% 5 31.25% 0 0% 0 0% 16
4 โรงเรียนอนุบาลสตูล 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
5 โรงเรียนบ้านปากบาง 16 8 50% 5 31.25% 3 18.75% 0 0% 16
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 11 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
7 โรงเรียนบ้านปากบารา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
8 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 24 7 38.89% 4 22.22% 7 38.89% 0 0% 18
9 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
10 โรงเรียนอนุบาลมะนัง 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
11 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
12 โรงเรียนบ้านไทรงาม 9 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
13 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
14 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
15 โรงเรียนบ้านช่องไทร 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
16 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
17 โรงเรียนบ้านตะโละใส 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
18 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
19 โรงเรียนบ้านควน 9 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
20 โรงเรียนบ้านหัวควน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
21 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนจงหัว 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
23 โรงเรียนบ้านลาหงา 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
24 โรงเรียนผังปาล์ม 2 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
25 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
26 โรงเรียนบ้านป่าพน 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
27 โรงเรียนผังปาล์ม 1 10 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
28 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 10 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
29 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
31 โรงเรียนบ้านใหม่ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
32 โรงเรียนบ้านไร่ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
33 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
34 โรงเรียนบ้านบารายี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
35 โรงเรียนบ้านเขาไคร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
36 โรงเรียนผังปาล์ม 4 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
37 โรงเรียนสายเพชรศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
38 โรงเรียนเทศบาล 4 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
39 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
41 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านเขาจีน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนอนุบาลควนโดน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านควนสตอ 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
47 โรงเรียนบ้านวังสายทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านบุโบย 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
51 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 6 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
54 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
55 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
56 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านฉลุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนผังปาล์ม 7 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านสวนเทศ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
70 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านวังตง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
72 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
73 โรงเรียนวรรธนะสาร 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
74 โรงเรียนบ้านทางยาง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านกาแบง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านสายควน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านนางแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านมะนัง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านดาหลำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านตันหยงโป 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านน้ำหรา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านปากละงู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านนาแก้ว 6 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านวังปริง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
97 โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านวังประจัน 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
99 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านราไว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านสาคร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านในเมือง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนผังปาล์ม 3 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านราวปลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
110 โรงเรียนดารุลมุอ์มิยน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านขอนคลาน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านท่าแพ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านโกตา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านทางงอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
118 โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นายสะอ้าน ไพจิตจินดา, ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล, โทร 0815407045, e-mail : tanui2011@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]