หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สตูล

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ 19 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ 19 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ 19 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ 19 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ 19 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ 19 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ 19 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ 19 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ 19 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ 19 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-


นายสะอ้าน ไพจิตจินดา, ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล, โทร 0815407045, e-mail : tanui2011@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]